ภาพบรรยากาศงานแห่ เนื่องในวันวิชัยทัสสมิ ประจำปี ๒๕๕๕
วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม)
วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕
 
           สำหรับพิธีการสำคัญในวันวิชัยทัสสมิ ซึ่งเป็นวันที่ทางวัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) จัดงานแห่ประเพณีนั้น เริ่มขึ้นในเวลาประมาณ ๑๗.๓๐ น. พิธีการอันสำคัญพิธีแรก เริ่มจากพิธีแห่ยอดของราชรถคันใหญ่ซึ่งจะใช้ประดิษฐานเทวรูปของพระแม่ ทั้งสาม ได้แก่ เทวรูปพระแม่ศรีมหาอุมาเทวี พระแม่ลักษมี และพระแม่สรัสวตี โดยขบวนแห่ยอดของราชรถนี้เมื่อออกจากโบสถ์ จะทำการแห่รอบโบสถ์ก่อน เสร็จแล้วจึงออกไปยังราชรถที่จอดพักไว้ด้านนอก (ริมฝั่งถนนสีลม)
 
 
 
 
 
 
พิธีอัญเชิญยอดราชรถขึ้นประดิษฐานยังราชรถ
 
           ลำดับต่อไปเป็นพิธีอัญเชิญเทวรูปพระกัตตวรายันออกจากห้องที่ประดิษฐาน เพื่อเข้ายังขบวนแห่ร่วมกับเทวรูปพระเป็นเจ้าองค์อื่นๆ ซึ่งเมื่ออัญเชิญออกมาแล้ว เจ้าหน้าที่จะเชิญไปประดิษฐานรอไว้ที่หน้าซุ้มเทวรูปพระกัตตวรายันสำริด จาก นั้นคนทรงทั้งสามคน (ได้แก่ คนทรงพระแม่ศรีมหาอุมาเทวี คนทรงพระขันธกุมาร และคนทรงพระแม่กาลี) ได้ออกมาทำพิธีสักการะเทวรูปพระเป็นเจ้ารอบวัด
 
 
 
พิธีอัญเชิญเทวรูปพระกัตตวรายันเข้าในขบวนแห่
 
 
 
 
 
คนทรงประกอบพิธีสักการะเทวรูปภายในอุโบสถ

            หลังจากนั้นจึงเป็นพิธีอัญเชิญเทวรูปพระเป็นเจ้าซึ่งจะเข้าในขบวนแห่ออกจากภายใน โบสถ์ (ได้แก่ เทวรูปพระคเณศ, พระขันธกุมาร, พระกฤษณะ, พระแม่ลักษมี, พระแม่สรัสวตี และพระแม่ศรีมหาอุมาเทวี) เพื่อเชิญขึ้นประดิษฐานในราชรถ โดยอัญเชิญมาประดิษฐานรวมกันที่ด้านหน้าโบสถ์ เพื่อประกอบพิธีบูชา ก่อนที่จะทำการแห่เทวรูปทั้งหมดรอบโบสถ์ ๓ รอบ แล้วจึงอัญเชิญออกนอกวัดไปยังราชรถแต่ละคัน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เจ้าหน้าที่อัญเชิญเทวรูปออกไปประดิษฐานยังราชรถเพื่อเตรียมเคลื่อนขบวนแห่
 
             ลำดับพิธีการต่อไปเป็นพิธีเชิญองค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวีลงประทับในร่างคนทรง จากนั้นจึงมีพิธีอาบน้ำ และเชิญคนทรงอุ้มหม้อกลาฮัมเวียนรอบเทวสถานวัดพระศรีมหาอุมาเทวี
 
 
 
พิธีอาบน้ำคนทรงองค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี
 
 
 
 
หม้อกลาฮัมที่คนทรงพระแม่จะทูนขึ้นบนศรีษะตลอดเส้นทางในขบวนแห่
 
           ลำดับต่อไปเป็นพิธีเชิญคนทรงพระขันทกุมาร และคนทรงพระแม่กาลี (ทีละคนตามลำดับ) เข้าสู่อาคารข้างโบสถ์ (ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานเทวรูปพระกัตตวรายันสำริด และกลุ่มเทวรูปหินดำองค์เล็กอีกหลายองค์) เพื่อประกอบพิธีอาบน้ำและแต่งเครื่องทรง
 

พิธีอาบน้ำคนทรงองค์พระขันธกุมาร

การเสียบเหล็กแหลมรูปเวล และเกี่ยวตามร่างกายคนทรงด้วยตะขอเหล็กแหลมห้อยลูกมะนาว

เจ้าหน้าที่ช่วยกันแต่เครื่องทรงให้แก่คนทรงองค์พระขันธกุมาร

คนทรงองค์พระขันธกุมาร

พิธีอาบน้ำคนทรงองค์พระแม่กาลี

การเสียบเหล็กแหลมรูปตรีศูลทะลุแก้มคนทรง

คนทรงองค์พระแม่กาลี
 

           หลังจากที่ประกอบพิธีอาบน้ำและแต่งเครื่องทรงคนทรงทั้งสามเสร็จแล้ว  ด้านในอุโบสถได้มีการตั้งโต๊ะไม้ที่วางหม้อกลาฮัม โดยคน ทรงพระแม่ศรีมหาอุมาเทวีที่ได้เปลี่ยนเครื่องทรงอย่างงดงามหลังจากสรงน้ำได้ เดินมายืนอยู่หน้าโต๊ะ แล้วพราหมณ์จึงเริ่มประกอบพิธีบูชาที่หม้อดังกล่าว จากนั้นจึงประคองหม้อนี้ขึ้นทูนบนศรีษะของคนทรงที่นั่งยองๆรออยู่ เมื่อหม้อตั้งอยู่ในระดับที่สมดุลบนศีรษะแล้ว คนทรงจึงค่อยๆลุกขึ้นยืนและยาตราออกสู่ภายนอกวัด เพื่อโปรดแก่บรรดาสานุศิษย์ซึ่งเผ้ารออยู่สองข้างทางที่ขบวนแห่จะผ่าน ถือเป็นการเริ่มต้นขบวนแห่ในงานประจำปีของวัดพระศรีมหาอุมาเทวีอย่างเป็นทางการ

ภายในอุโบสถ
 

พราหมณ์ประกอบพิธีบูชาที่หม้อกลาฮัม

เชิญหม้อกลาฮัมทูนบนศรีษะคนทรง
 

คนทรงองค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี ยาตราออกโปรดแก่บรรดาสานุศิษย์

            จากนั้นจึงเชิญคนทรงพระขันทกุมารมาทำพิธีต่อในบริเวณลานหน้าโบสถ์ เสร็จแล้วจึงตามด้วยคนทรงขององค์พระแม่กาลี เมื่อคนทรงทั้งสามยาตราออกภายนอกวัดแล้ว จึงเป็นสัญญาณเริ่มขบวนแห่ของวัดอย่างเป็นทางการ โดยขบวนราชรถจะเคลื่อนตามขบวนของคนทรงทั้งสามเป็นขบวนยาวตลอดช่วงถนน

พิธีเชิญคนทรงองค์พระขันธกุมารออกสู่ด้านนอกวัด

พิธีเชิญคนทรงองค์พระแม่กาลีออกสู่ด้านนอกวัด

              สำหรับเส้นทางของขบวนแห่ ขบวนได้เคลื่อนออกจากหน้าวัดด้านถนนปั้น ในเวลาประมาณ ๒๐.๓๐ น. แล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนสีลม ตรงไปผ่านสามแยกเดโช ตรงขึ้นไปสู่แยกนรารมย์ เลี้ยวขวาเข้าเส้นทางนราธิวาส สู่แยกนรินทร เลี้ยวขวาเข้าถนนสาธรเหนือ ตรงไปสู่แยกสาธร-สุรศักดิ์ แล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนสุรศักดิ์ เลี้ยวขวาหน้าโรงแรมฮอลลิเดย์ อินน์ มุ่งตรงสู่เส้นถนสีลมกลับเข้าสู่วัด

              โดยขบวนแห่ในวันนี้จะประกอบด้วย ขบวนแห่คนทรงทั้ง ๓ ได้แก่ คนทรงพระแม่ศรีมหาอุมาเทวี คนทรงพระขันธกุมาร และคนทรงพระแม่กาลี จากนั้นจึงเป็นขบวนราชรถที่อัญเชิญเทวรูปพระเป็นเจ้าออกแห่เพื่อให้ สานุศิษย์ได้สักการะ ได้แก่ ราชรถองค์พระคเณศ ราชรถองค์พระขันธกุมาร ราชรถองค์พระกฤษณะ ราชรถองค์พระกัตตวรายัน และปิดท้ายด้วยราชรถคันใหญ่ขององค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี พระแม่ลักษมี และพระแม่สรัสวดี

ราชรถที่ประดิษฐานเทวรูปองค์พระคเณศ

ราชรถที่ประดิษฐานเทวรูปองค์พระขันธกุมาร

ราชรถที่ประดิษฐานเทวรูปองค์พระกฤษณะ

ราชรถที่ประดิษฐานเทวรูปพระกัตตวรายัน

ราชรถคันใหญ่ที่ประดิษฐานเทวรูปองค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี
เทวรูปองค์พระแม่ลักษมี และเทวรูปองค์พระแม่สรัสวดี

            ขบวนแห่ดำเนินไปตามเส้นทางที่กำหนด จนถึงในเวลาประมาณ ๒๔.๐๐ น. ขบวนคนทรงทั้งสามก็ได้ยาตรากลับมาถึงที่หน้าวัด โดยคนทรงขององค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวียาตรามาถึงเป็นลำดับแรก ซึ่งเมื่อยาตรามาถึงบริเวณหัวถนนปั้น ท่านได้ประกอบพิธียิงธนูไปยังต้นกล้วยที่สมมุติว่าเป็นอสูร (ด้วยเชื่อกันว่าวันวิชัยทัสมิก็คือวันที่พระแม่ทรงมีชัยชนะเหนืออสูร ดังนั้นการยิงธนูใส่ต้นกล้วยจึงเป็นสัญลักษณ์แทนการปราบอสูรขององค์พระแม่ นั่นเอง) เมื่อลูกธนูพุ่งไปที่ต้นกล้วยแล้ว คุณสุรพงษ์ สิริธรกุล (ประธานวัดพระศรีมหาอุมาเทวี) จึงได้ใช้มีดฟันที่ต้นกลัวยนั้นให้ขาดออกเป็นสองท่อน จากนั้นคนทรงพระแม่จึงยาตรากลับเข้าวัดทางโคปุรัมด้านทิศตะวันออก

คนทรงองค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี ยิงธนูใส่ต้นกล้วยซึ่งสมมติว่าเป็นอสูร

ขบวนคนทรงองค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวีกลับเข้าสู่ภายในบริเวณวัด

             หลังจากคนทรงองค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวีกลับเข้าภายในวัดแล้ว คนทรงองค์พระขันธกุมาร และคนทรงองค์พระแม่กาลีก็ได้ยาตราลับเข้าสู่ภายในวัดตามลำดับ

คนทรงองค์พระขันธกุมารกลับเข้าสู่ภายในบริเวณวัด

คนทรงองค์พระแม่กาลีกลับเข้าสู่ภายในบริเวณวัด

             และลำดับสุดท้ายเมื่อราชรถที่ประดิษฐานเทวรูปมาถึงบริเวณหน้าวัดทั้งหมดแล้ว (ประมาณ ๔.๐๐ น.) จึงได้ทำการอัญเชิญ เทวรูปลงจากราชรถ และเคลื่อนขบวนกลับเข้าสู่ภายในบริเวณวัด เพื่อแห่รอบโบสถ์ ๓ รอบ เสร็จแล้วจึงเชิญเทวรูปทั้งหมดกลับเข้าไปประดิษฐานภายในโบสถ์ตามเดิม ซึ่งถือเป็นอันเสร็จสิ้นงานแห่ประจำปี ๒๕๕๕ ของวัดพระศรีมหาอุมาเทวีอย่างเป็นทางการ

ราชรถทั้ง ๕ คันกลับมาถึงบริเวณหน้าวัด

ตั้งแถวเพื่อเตรียมเชิญเทวรูปกลับเข้าสู่ภายในวัด

พราหมณ์ถวายไฟบูชาในการแห่เวียนรอบโบสถ์

เจ้าหน้าที่อัญเชิญเทวรูปกลับเข้าไปประดิษฐานภายในโบสถ์ตามเดิม

เทวรูปองค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี พระแม่ลักษมี และพระแม่สรัสวดี
ประดิษฐานร่วมกันในราชรถคันใหญ่
 
 
เทวรูปองค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี
 
 
เทวรูปองค์พระแม่ลักษมี

เทวรูปองค์พระแม่สรัสวดี

เทวรูปองค์พระคเณศ

เทวรูปองค์พระขันธกุมาร

เทวรูปองค์พระกฤษณะ

เทวรูปองค์พระกัตตวรายัน

*************************************************

             เสร็จสิ้นลงไปแล้วอย่างยิ่งใหญ่และงดงาม สำหรับงานแห่เนื่องในวันวิชัยทัสสมิ

วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) ประจำปี ๒๕๕๕