พิธีนวราตรี ประจำปี ๒๕๕๕
วันที่ ๙
(วันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕)
ประกอบพิธีบูชาองค์พระแม่มหาสรัสวดี


             พิธีบูชาในวันสุดท้ายของงานนวราตรี ประจำปี ๒๕๕๕ โดยวันนี้เป็นพิธีบูชาองค์พระแม่มหาสรัสวดี ซึ่งก่อนจะถึงพิธีบูชาใหญ่นั้น ได้มีพิธีบูชาพระแม่มหาสรัสวดีที่บริเวณห้องของคณะกรรมการมูลนิธิวัดพระศรี มหาอุมาเทวี จากนั้นจึงเป็นพิธีอาบน้ำและผูกข้อมือคนทรง (ก่อนจะมีงานแห่ประจำปีในวันรุ่งขึ้น) เสร็จแล้วจึงเป็นพิธีบูชาองค์พระแม่มหาสรัสวดีที่ประดิษฐานอยู่ที่ปะรำพิธี
 

 

 

พิธีบูชาพระแม่มหาสรัสวดีที่บริเวณด้านหน้าห้องคณะกรรมการฯ

 

 

 

พิธีอาบน้ำและผูกข้อมือคนทรง
 

 

 

 

พิธีบูชาใหญ่ (บูชาองค์พระแม่มหาสรัสวดี)

เทวรูปพระแม่มหาสรัสวดี
องค์ประธานในพิธีบูชาวันที่ ๙
วันสุดท้ายของงานพิธีนวราตรี ประจำปี ๒๕๕๕