พิธีนวราตรี ประจำปี ๒๕๕๕
วันที่ ๘
(วันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕)
ประกอบพิธีบูชาองค์พระแม่ในปางบูชาพระศิวะลึงค์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พิธีโฮมัมในช่วงเย็นของวันที่ ๘ แห่งงานพิธีนวราตรี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พิธีบูชาใหญ่ (บูชาองค์พระแม่ปางบูชาพระศิวะลึงค์)

 

เทวรูปพระแม่ปางบูชาพระศิวะลึงค์
องค์ประธานในพิธีบูชาวันที่ ๘
ของงานพิธีนวราตรี ประจำปี ๒๕๕๕