พิธีนวราตรี ประจำปี ๒๕๕๕
วันที่ ๗ (เช้า)
(วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕)
พิธีอภิเษกสมรสองค์พระแม่กับองค์พระศิวะ
 
            ในช่วงเช้าของวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ซึ่งเป็นวันที่ ๗ ของงานนวราตรี วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) ในวันนี้ทางวัดได้ประกอบพิธีอภิเษกสมรสขององค์พระแม่ ในภาคพระแม่มีนากษี กับองค์พระศิวะ โดได้จัดพิธีอภิเษกสมรส (แต่งงาน) ตามธรรมเนียมของฮินดูทุกประการ

 

พิธีโฮมัมในช่วงเช้า (ก่อนเริ่มพิธีอภิเษกสมรส)

ขบวนแห่เครื่องสินสอดและขนมมงคลต่างๆที่จะใช้ในพิธีอภิเษกสมรส

พราหมณ์ประกอบพิธีอภิเษกสมรสถวายองค์พระศิวะและพระแม่มีนากษี (ตามธรรมเนียมฮินดู)

พราหมณ์ประกอบพิธีบูชาภายหลังเสร็จสิ้นพิธีอภิเษกสมรส

เทวรูปพระศิวะและพระแม่มีนากษี
องค์ประธานในพิธีอภิเษกสมรส
วันที่ ๗ ของงานพิธีนวราตรี ประจำปี ๒๕๕๕

**********************************************

พิธีนวราตรี ประจำปี ๒๕๕๕
วันที่ ๗ (ค่ำ)
(วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕)
ประกอบพิธีบูชาองค์พระแม่ในปางนั่งชิงช้า
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พิธีบูชาในช่วงค่ำของวันที่ ๗ แห่งงานนวราตรี

 

เทวรูปพระแม่ปางนั่งชิงช้า
องค์ประธานในพิธีบูชาวันที่ ๗
ของงานพิธีนวราตรี ประจำปี ๒๕๕๕