พิธีนวราตรี ประจำปี ๒๕๕๕
วันที่ ๖
( วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๔ )
ประกอบพิธีบูชาองค์พระแม่มหาลักษมี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พิธีโฮมัม บูชาพระแม่มหาลักษมี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พิธีบูชาใหญ่ (บูชาองค์พระแม่มหาลักษมี) ในคืนที่ ๖ ของงานพิธีนวราตรี

 

 

เทวรูปพระแม่มหาลักษมี
องค์ประธานในพิธีบูชาวันที่ ๖
ของงานพิธีนวราตรี ประจำปี ๒๕๕๕