พิธีนวราตรี ประจำปี ๒๕๕๕
วันที่ ๕
( วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕ )
ประกอบพิธีบูชาองค์พระแม่มหาลักษมี

 

 

 

 

พิธีโฮมัม บูชาพระแม่มหาลักษมี

 

 

 

 

พิธีบูชาใหญ่ (บูชาองค์พระแม่มหาลักษมี) ในคืนที่ ๕ ของงานพิธีนวราตรี

 

เทวรูปพระแม่มหาลักษมี
องค์ประธานในพิธีบูชาวันที่ ๕
ของงานพิธีนวราตรี ประจำปี ๒๕๕๕