พิธีนวราตรี ประจำปี ๒๕๕๕
วันที่ ๔
(วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕)
ประกอบพิธีบูชาองค์พระแม่มหาลักษมี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พิธีโฮมัม บูชาพระแม่มหาลักษมี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พิธีบูชาใหญ่ (บูชาองค์พระแม่มหาลักษมี) ในคืนที่ ๔ ของงานพิธีนวราตรี

 

เทวรูปพระแม่มหาลักษมี
องค์ประธานในพิธีบูชาวันที่ ๔
ของงานพิธีนวราตรี ประจำปี ๒๕๕๕