พิธีนวราตรี ประจำปี ๒๕๕๕
วันที่ ๓
( วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕ )
ประกอบพิธีบูชาองค์พระแม่มหาทุรคา

 

 

 

 

พิธีโฮมัม บูชาองค์พระแม่มหาทุรคา
 

 

 

 

 

พิธีบูชาใหญ่ (บูชาองค์พระแม่มหาทุรคา) ในคืนที่ ๓ ของงานพิธีนวราตรี

 

เทวรูปพระแม่มหาทุรคา
องค์ประธานในพิธีบูชาวันที่ ๓
ของงานพิธีนวราตรี ประจำปี ๒๕๕๕