พิธีนวราตรี ประจำปี ๒๕๕๕
วันที่ ๒
( วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕ )
ประกอบพิธีบูชาองค์พระแม่มหาทุรคา
 
 
 
 
พิธีบูชากลัศ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พิธีโฮมัม บูชาองค์พระแม่มหาทุรคา

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พิธีบูชาใหญ่ (บูชาองค์พระแม่มหาทุรคา) ในคืนที่ ๒ ของงานพิธีนวราตรี
 

 

เทวรูปพระแม่มหาทุรคา
องค์ประธานในพิธีบูชาวันที่ ๒
ของงานพิธีนวราตรี ประจำปี ๒๕๕๕