พิธีนวราตรี ประจำปี ๒๕๕๕
วันที่ ๑
( วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕ )
ประกอบพิธีบูชาองค์พระแม่มหาทุรคา

             วันแรกของงานพิธีนวราตรี วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) โดยพิธีในช่วงเย็น (ประมาณ ๑๖.๐๐ น. เป็นพิธีโฮมัม และเมื่อเสร็จพิธีในเวลา ๑๘.๓๐ น. เป็นพิธีอัญเชิญธงสิงห์ขึ้นบนเสาธงที่อยู่ด้านหน้าโบสถ์ โดยในพิธีนี้พราหมณ์จะเริ่มจากการสรงน้ำที่เสาธง ก่อนจะเชิญธงขึ้นประดับบนยอดเสา หลังจากเชิญธงเสร็จแล้ว ได้มีพิธีอัญเชิญองค์ครอบทองคำ ที่ใช้ครอบเทวรูปองค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี (หินดำ) ที่ประดิษฐานเป็นประธานอยู่ภายในอุโบสถ พิธีบูชาเสาธงที่้ด้านหน้าอุโบสถ และ พิธีผูกข้อมือเทวรูปและพราหมณ์ ตามลำดับ จากนั้นในเวลา ๒๐.๐๐ น.จึงเป็นพิธีบูชาใหญ่ประจำวัน ซึ่งคืนนี้เป็นการบูชาพระแม่มหาทุรคา ที่ประทับบนหลังสิงโต

พราหมณ์ประกอบพิธีสถาปนาและบูชาหม้อกลัศ ก่อนประกอบพิธีโฮมัม

พิธีโฮมัมบูชาพระแม่มหาทุรคา ในคืนแรกของงานพิธีนวราตรี ประจำปี ๒๕๕๕

คณะพราหมณ์ประกอบพิธีสรงน้ำที่เสาธงด้านหน้าอุโบสถ

พิธีเชิญหม้อกลัศและธงสิงโต

พราหมณ์เทน้ำจากหม้อกลัศสรงที่เสาธง

 
หม้อกลัศอีกส่วนหนึ่งถูกเชิญไปสรงเทวรูปองค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี (หินดำ)
ซึ่งประดิษฐานเป็นประธานอยู่ภายในอุโบสถ
 

เชิญธงสิงโตขึ้นประดับบนยอดเสา

หลังจากธงสิงโตขึ้นประดับบนยอดเสาแล้ว
พราหมณ์จะประดับตกแต่งเสาด้วยหญ้าคา ใบมะม่วง ผ้า และพวงมาลัย

ธงสิงโต สัญลักษณ์ของการเริ่มต้นงานพิธีนวราตรี ประจำปี ๒๕๕๕

พิธีอัญเชิญองค์ครอบทองคำ เพื่อเชิญไปครอบถวายเทวรูปองค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี (องค์หินดำ)
ซึ่งประดิษฐานเป็นประธานอยู่ภายในอุโบสถ

พิธีบูชาด้านหน้าเสาธง (หลังจากเชิญธงสิงโตเรียบร้อยแล้ว)

พิธีผูกข้อมือพราหมณ์ ผู้ทำหน้าที่ประกอบพิธีบูชาตลอดช่วงงานพิธีนวราตรี ทั้ง ๙ วัน

พิธีบูชาใหญ่ (บูชาพระแม่มหาทุรคา) ในคืนแรกของงานพิธีนวราตรี ประจำปี ๒๕๕๕

เทวรูปพระแม่มหาทุรคา
องค์ประธานในพิธีบูชาวันแรก
ของงานพิธีนวราตรี ประจำปี ๒๕๕๕