ภาพบรรยากาศพิธีอัญเชิญธงสิงห์ลง และพิธีอาบน้ำพราหมณ์และคณะคนทรง
(ปิดท้ายงานนวราตรี วัดพระศรีมหาอุมาเทวี ประจำปี ๒๕๕๕)
วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕             สำหรับพิธีเชิญธงสิงห์ลงจากเสา และพิธีอาบน้ำพราหมณ์และคนทรง ซึ่งถือเป็นพิธีปิดท้ายของเทศกาลนวราตรี วัดพระศรีมหาอุมาเทวี ประจำปี ๒๕๕๕ นั้น เริ่มพิธีใน เวลาประมาณ ๑๗.๐๐ น. โดยเป็นพิธีอัญเชิญกลัศจากหน้ามหาลักษมียันตรา แห่รอบโบสถ์ เพื่อนำไปสรงเทวรูปองค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวีภายในโบสถ์

              จากนั้นคณะพราหมณ์ประกอบพิธีบูชาที่หน้าเสาธง ซึ่งตั้งอยู่ตรงหน้าโบสถ์ เสร็จแล้วจึงช่วยกันเปลื้องสิ่งต่างๆที่หุ้มรอบเสาธงออก ได้แก่ ผ้า, พวงมาลัย, ใบมะม่วง, หญ้าคา โดยเป็นสิ่งที่ถูกนำมาหุ้มรอบเสาตั้งแต่เมื่อวันที่ประกอบพิธีเชิญธงขึ้นเสา เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕ และ มื่อคณะพราหมณ์เปลื้องสิ่งที่หุ้มเสาธงเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงทำพิธีเชิญธงสิงห์ลงจากเสา โดยพราหมณ์ท่านหนึ่งปีนขึ้นนั่งร้านไปที่ยอดเสาเพื่อปลดเชือกที่รั้งผืนธง ไว้บริเวณยอดเสา จากนั้นคุณสุรพงษ์และคณะพราหมณ์ที่อยู่ด้านล่างจะค่อยๆดึงผืนธงลงมาเรื่อยๆ จนกระทั่งผืนธงรูปสิงห์ถูกเชิญลงมายังด้านล่าง
ซึ่งเมื่อเชิญธงสิงห์ลงจากเสาเรียบร้อยแล้ว คณะพราหมณ์จึงได้ประกอบพิธีสรงน้ำเสาธง พร้อมๆกับการสรงน้ำเทวรูปพระแม่องค์ประธานภายในอุโบสถ


พราหมณ์อัญเชิญหม้อกลัศเข้าไปยังอุโบสถ

เชิญธงสิงห์ลงจากเสา

พราหมณ์สรงน้ำที่เสาธงด้านหน้าอุโบสถ

ขณะเดียวกันพราหมณ์อีกส่วนก็สรงน้ำถวายเทวรูปองค์พระแม่ภายในอุโบสถ

                  หลังจากพิธีสรงน้ำเสาธงเสร็จสิ้น จึงเปิดให้สานุศิษย์และผู้ที่ร่วมงานทุกคนได้เข้าร่วมอาบน้ำพราหมณ์และคนทรง
(ด้วยการใช้น้ำรดที่มือของพราหมณ์และคนทรง)

สานุศิษย์ร่วมอาบน้ำพราหมณ์และคนทรง

              ลำดับต่อไปจึงเป็นพิธีในช่วงสุดท้าย ซึ่งก็คือการผูกข้อมือให้แก่สานุศิษย์ โดยทางวัดได้เชิญพราหมณ์มาผูกข้อมือให้แก่สานุศิษย์ทุกคนอย่างทั่วถึง

พราหมณ์ทำการผูกข้อมือให้แก่สานุศิษย์ที่ร่วมในพิธีทุกคน

************************************

เป็นอันจบเทศกาลนวราตรี และ วันวิชัยทัศมิโดยสมบูรณ์