หมวดนี้เป็นหมวดของมนตราบูชามหาเทพ มหาเทวีทั้งหลาย ที่ทางทีมงานได้พยายามรวบรวมมาให้เพื่อนสมาชิกและผู้สนใจนำไปใช้บูชาเทพเจ้า ซึ่งทั้งหมดได้ต้นฉบับภาษาสันสฤตมาจากเว็บไซด์ http://sanskritdocuments.org ดังนั้นทางทีมงานจึงได้ลงที่มาในทุกบทในแต่ละไฟล์ที่นำมาลงเพื่อเป็นเกียรติแก่เว็บไซด์ดังกล่าว

            ทั้งนี้ทั้งนั้นต้นฉบับภาษาไทยในรูปแบบสันสฤตที่ทางทีมงานพยายามเรียบเรียง ทางเว็บไซด์ของสงวนสิทธิ์ ห้ามทำเพื่อการจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ไม่ว่ารูปแบบใดๆ ก็ตามครับ แต่อนุญาติให้นำไปใช้เพื่อการศึกษาและใช้ในการบูชาเทพเจ้าทางศาสนาฮินดูอย่างแท้จริงเท่านั้น

            ท้ายที่สุดไฟล์ที่เป็นภาษาไทยในรูปแบบสันสฤตทั้งหมด ผมเก็บอยู่ในรูปแบบ .pdf ไฟล์ ถ้าเพื่อนท่านใดไม่มีโปรแกรมเปิดไฟล์ประเภท .pdf อย่างโปรแกรม Adobe Acobat Reader ก็สามารถดาวโหลดโปรแกรมฟรีแวร์อย่าง Foxit ได้ที่ลิ้งค์นี้ครับ http://www.foxitsoftware.com/pdf/reader/

 

เคนช สโตตระ (गणेश स्तोत्र) รวบรวมบทบูชาพระพิฆเนศ

गणाधिपति पञ्चरत्न स्तोत्रम् คณาธิปติ ปญฺจรตฺน สฺโตตฺรมฺ
गणेश कवच คเณศ กวจ
गणेशभुजंगम् คเณศภุช̊คมฺ
श्रीगणेशस्तोत्र ศฺรีคเณศสฺโตตฺร
महागणेशपञ्चरत्न มหาคเณศ ปญฺจรตฺน̊
श्री विघ्नेश्वराष्टोत्तर शतनामस्तोत्रम् ศฺรี วิฆฺเนศฺวราษฺโฏตฺตร ศตนามสฺโตตฺรมฺ
श्री गणेश अष्टोतर नामावलि ศฺรี คเณศ อษฺโฏตร นามาวลิ
विनायकस्तोत्र วินายกสฺโตตฺร
गणेश भजनावल คเณศ ภชนาวลี
श्री सिद्धिविनायक स्तोत्रम् ศฺรี สิทฺธิวินายก สฺโตตฺรมฺ
श्री सिद्धि विनायक नामावलि ศฺรี สิทฺธิ วินายก นามาวลิ