ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า ทีมงานแอดมิน และ สมาชิก HinduMeetingหมายเหตุ : ภาพเมื่อครั้งที่ทางวัดพระศรีมหาอุมาเทวี จัดพิธีทำน้ำเทพมนต์ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙
 

                  
                    เนื่องด้วยในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร
       สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต เมื่อเวลา ๑๕.๕๒ น. หลังจากที่สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์ในเวลาประมาณ ๑๙.๐๐
น. 
                   คุณสุรพงษ์ สิริธรกุล ประธานมูลนิธิวัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขกสีลม) ได้ทำการประกาศแจ้งข่าวแก่ประชาชนที่อยู่ภายในบริเวณ
       วัดรวมไปถึงได้ให้คณะพราหมณ์ทำการสวดถวาย เมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมา
 


 

             www.Hindumeeting.com มีอีกช่องทางหนึ่งที่มีไว้ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข่าวสารองค์ความรู้ให้กับเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ที่สนใจ ติดตามข่าวสารต่างๆ ที่อัพเดตอยู่สม่ำเสมอ นั่นคือ ชมรมคนรักฮินดู Hindu Meeting (Fan Page)

              ในช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลนวราตรี เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ท่านใด ที่ต้องการติดตามข่าวสาร ภาพความงดงาม ความประทับใจ ของวัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขกสีลม) แบบวันต่อวัน เชิญที่ Fan Page ได้เลยครับ

 

               เป็นอีกหนึ่งปีที่ทีมงาน Hindumeeting ได้รับเกียรติจากทางคณะกรรมของวัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขกสีลม) ที่อนุญาติให้บันทึกภาพเทศกาลสำคัญของทางวัด ซึ่งทางทีมงานจะพยายามถ่ายทอดภาพบรรยากาศให้แก่ศิษยานุศิษย์ทั้งหลายอย่างเต็มความสามารถ

****** การชมภาพคลิ๊กเพื่อดูภาพขยาย และ ดับเบิ้ลคลิ๊กเพื่อกลับสู่ภาพเล็กครับ ******

                  วันแรก ของเทศกาลนวราตรี ( วันอาทิตย์ที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ )

               สิ่งสำคัญของวันนี้ คือ การอัญเชิญธงสิงห์ขึ้นสู่ยอดเสาโกลิมาลัม (เสาธงทองเหลือง) อันเป็นสัญลักษณ์ว่าเทศกาลนวราตรีได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว และจะไม่นำธงลงจนกว่าเทศกาลจะเสร็จสิ้น

      

เทวรูปพระแม่มหาทุรคาทรงประทับบนสิงโต เป็นองค์ประธานในพิธีบูชาในวันแรก และ ภาพการบูชาของคณะพราหมณ์

       

 

วันที่สอง ของเทศกาลนวราตรี ( วันจันทร์ที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ )

เทวรูปพระแม่มหาทุรคา ๖ ระกร เป็นองค์ประธานในพิธีบูชาในวันที่สอง และ ภาพการบูชาของคณะพราหมณ์

 

  

 

วันที่สาม ของเทศกาลนวราตรี ( วันอังคารที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ )

เทวรูปพระแม่มหาทุรคาปราบมหิษาสูร (มหิษาสุรมรรทินี) เป็นองค์ประธานในพิธีบูชาในวันที่สาม และ ภาพการบูชาของคณะพราหมณ์

         

 

วันที่สี่ ของเทศกาลนวราตรี ( วันพุธที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ )

เทวรูปพระแม่มหาลักษมี (สันธนะลักษมี) ประทับนั่งบนดอกบัว เป็นองค์ประธานในพิธีบูชาในวันที่สี่ และ ภาพการบูชาของคณะพราหมณ์

รวมไปถึงภาพบรรยากาศของเหล่าศิษยานุศิษย์ที่เข้าร่วมพิธีอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย

         

 

วันที่ห้า ของเทศกาลนวราตรี ( วันพฤหัสบดีที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ )

เทวรูปพระแม่มหาลักษมี (คชาลักษมี)  เป็นองค์ประธานในพิธีบูชาในวันที่ห้า และ ภาพการบูชาของคณะพราหมณ์

 

         

 

วันที่หก ของเทศกาลนวราตรี ( วันศุกร์ที่ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ )

เทวรูปพระแม่มหาลักษมี (ธนลักษมี) เทวีแห่งความมั่งคั่งร่ำรวย เป็นองค์ประธานในพิธีบูชาในวันที่หก ละ ภาพการบูชาของคณะพราหมณ์

 

         

 

วันที่เจ็ด ของเทศกาลนวราตรี ( วันเสาร์ที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ )

เทวรูปพระศิวะ และ พระแม่มีนากษี ประดิษฐานคู่กันบนชิงช้า ในงานพิธีอภิเษกสมรส เป็นองค์ประธานในพิธีบูชาในวันที่เจ็ด

พร้อมด้วยภาพการบูชาของคุณพราหมณ์ ( ในช่วงเช้า )

 

          

 

เทวรูปพระแม่ศรีมหาอุมาเทวี ประทับบนชิงช้า เป็นองค์ประธานในพิธีบูชาในวันที่เจ็ด

พร้อมด้วยภาพการบูชาของคุณพราหมณ์ ( ในช่วงค่ำ )

       

 

วันที่แปด ของเทศกาลนวราตรี ( วันอาทิตย์ที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ )

เทวรูปพระแม่ศรีมหาอุมาเทวีบูชาพระศิวลึงค์ ซึ่งประดิษฐานเป็นองค์ประธานในพิธีบูชาวันที่ ๘ และ ภาพการบูชาของคณะพราหมณ์

 

   

ช่วงค่ำ มีพิธีอาบน้ำและผูกข้อมือคนทรง พระอุมา, พระขันทกุมาร และ พระกาลี

       

 

วันที่เก้า ของเทศกาลนวราตรี ( วันจันทร์ที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ )

เทวรูปพระแม่มหาสรัสวดี ประดิษฐานเป็นองค์ประธานในพิธีบูชาวันที่ ๙  ละ ภาพการบูชาของคณะพราหมณ์

 

         

จบไปทั้ง 9 วันของเทศกาลนวราตรี นะครับ รอชมประมูลภาพเพิ่มเติม

และภาพสวยๆ ในวันวิชัยทัสมิครับ

 

 ... เจตนารมณ์ในการจัดทำเว็บไซด์ ....

              เนื่องด้วยผมเป็นบุคคลหนึ่ง ซึ่งเมื่อแรกเริ่มรู้จักพระนามเทพเจ้าทั้งหลายทางศาสนาฮินดู สิ่งแรกที่ผมนึก คือ ผมจะทราบเรื่องราวต่างๆ ของพระองค์ได้อย่างไร พอนึกแล้วก็มานั่งคิด ก็นึกถึงว่าเราลองค้นหาเว็บไซด์ในอินเตอร์เน็ต และเมื่อผมได้ทราบและได้รู้จักพระองค์แล้วรู้วิธีการบูชาเบื้องต้นแล้วผมก็พยายามแสวงหาความรู้ต่างๆ ให้พอกพูนขึ้นโดยการใช้อินเตอร์เน็ตต่อไป เช่นกัน

ผมจึงมีความคิดว่าผมอยากใช้โลกไซเบอร์นี่แหละครับเป็นที่ถ่ายทอดพูดคุยความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ทางศาสนา โดยที่นี่จะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเล็กๆ เป็นบันไดขั้นแรกที่นำเพื่อนๆ ทุกคนเข้าสู่โลกทางศาสนาฮินดูครับ ผมไม่ได้ต้องการให้ทุกคนเป็นผู้เชี่ยวชาญทางศาสนา แต่ขอมีส่วนร่วมเป็นบันไดขั้นแรกในหลายๆ ขั้นที่ทุกคนต้องการเดินไปเสาะแสวงหาโลกของพระเป็นเจ้าที่ใหญ่ขึ้นในอนาคตเท่านั้นครับ

... วัตถุประสงค์ในการจัดทำเว็บไซด์ ...

 ทางทีมงานได้ร่วมกันสร้างและจัดทำเว็บไซด์และเว็บบอร์ด โดยมีจุดมุ่งหมายดังนี้

  • เป็นแหล่งความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมทางศาสนาฮินดูอย่างแท้จริง

  • เป็นแหล่งความรู้เกี่ยวกับเทพเจ้าทางศาสนา

  • เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับศาสนาฮินดูและเทพเจ้าทางศาสนาฮินดู

  • เป็นแหล่งพบปะสังสรรค์พูดคุยเกี่ยวกับศาสนาฮินดู และเทพเจ้าทั้งหลายในเชิงสร้างสรรค์

  • เป็นแหล่งรวบรวมคนรักศาสนา และ เทพเจ้าทางศาสนาฮินดู เพื่อการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในด้านต่างๆ

  • เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์งานต่างๆ ที่จะจัดขึ้น (เฉพาะวัดที่เป็นที่ยอมรับของกรมการศาสนาเท่านั้น)

            สุดท้ายวัตถุประสงค์ของการจัดทำเว็บไซด์และเว็บบอร์ด ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งทีมงานทุกคนไม่มีความคิดที่จะแสวงหารายได้ใดๆ ผ่านเว็บไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น ดังนั้น ถ้ามีบุคคลใดแอบอ้างนำชื่อทีมงานคนใดคนหนึ่ง หรือเว็บไซด์ไปใช้ในเชิงพานิชย์รบกวนช่วยแจ้งทีมงานได้ทันที

 

 ... การสงวนสิทธิ์ ...

 

              ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกภาพบางภาพและวีดีทัศน์บางชุดในเว็บไซด์และเว็บบอร์ดโดยเฉพาะภาพพิธีภายในวัดพระศรีมหาอุมาเทวีทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นองค์ประกอบภาพส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือ วีดีทัศน์ส่วนใดส่วนหนึ่ง เพราะทั้งหมดถือเป็นลิขสิทธิ์ของ www.hindumeeting.com และวัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) เท่านั้น ห้ามบุคคลหนึ่งบุคคลใด นำไปแสวงหาผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์อื่นใดทั้งสิ้น