... พิธีอภิเษกสมรสองค์พระศิวะกับพระแม่ ๑๔ ต.ค. ๒๕๕๓ ...

บรรยากาศงานพิธีอภิเษกสมรสองค์พระศิวะกับพระแม่ ๑๔ ต.ค. ๒๕๕๓

(วันที่ ๗ แห่งเทศกาลนวราตรี) ณ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี

               ภาพพิธีอภิเษกสมรสขององค์พระแม่กับองค์พระศิวะ (มีนาคชีกัลยาณัม) ซึ่งอยู่ในวันที่ ๗ ของเทศกาลนวราตรี วัดพระศรีมหาอุมาเทวี พิธีนี้ถือเป็นพิธีที่หาชมได้ยาก และไม่เคยได้นำภาพออกเผยแพร่ในสื่อใดๆ มาก่อน นับว่าเว็บ HinduMeeting เป็นเว็บแรกที่ได้เข้าไปบันทึกภาพพิธีดังกล่าว เพื่อนำออกมาเผยแพร่ให้สมาชิกและสานุศิษย์ได้รับชมภาพพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นี้ ซึ่งทางเว็บไซด์ www.hindumeeting.com ได้รับความกรุณาจากคุณสุรพงษ์ สิริธรกุล  เลขานุการมูลนิธิวัดพระศรีมหาอุมาเทวี และคุณปรีดา สิริธรกุล ตลอดจนคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่วัดพระศรีมหาอุมาเทวีทุกท่าน ที่ได้ให้ความกรุณาและอำนวยความสะดวกแก่เว็บ HinduMeeting ในการบันทึกภาพพิธีในครั้งนี้เป็นอย่างดีครับ

               วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๓ ซึ่งเป็นวันที่ ๗ แห่งเทศกาลนวราตรี ทางวัดพระศรีมหาอุมาเทวีได้จัดพิธีบูชาเนื่องในวันมีนาคชีกัลยาณัม หรืองานอภิเษกสมรสระหว่างพระแม่กับพระศิวะ โดยจัดพิธีในตอนเช้า (ประมาณ ๙.๐๐ น.) พิธีเริ่มจากคณะพราหมณ์โหมกูณฑ์บูชาไฟ ภายในปะรำพิธี และประกอบพิธีบูชา(ประจำวัน) ในช่วงเช้า ตามสถานที่สำคัญต่างๆ รอบวัด

  

พราหมณ์ประกอบพิธีบูชาไฟโหมกูณฑ์ (โฮมัม)

  

  

ประกอบพิธีบูชาประจำวันในช่วงเช้าตามสถานที่สำคัญต่างๆทั่วบริเวณวัด

พรามณ์ผู้ใหญ่ จากมฑุไร นำผ้าส่าหรีลงเผาในกองกูณฑ์

  

พราหมณ์ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะปูชารี ถวายเครื่องบูชาลงในกองกูณฑ์

ถวายไฟที่หน้าเตากูณฑ์

               หลังจากประกอบพิธีโฮมัมเสร็จแล้ว พราหมณ์หัวหน้าปูชารีพร้อมท่านพราหมณ์ผู้ใหญ่ ได้มาประกอบพิธีที่หน้ามณฑปศิลปะอินเดีย ซึ่งประดิษฐานเทวรูปพระแม่ซูลัมกาลี เทวรูปพระแม่ลักษมี และเทวรูปพระแม่สรัสวตี โดยพราหมณ์หัวหน้าปูชารีได้ถวายกำยาน ประทีปที่หน้าเทวรูป จากนั้นพราหมณ์ทั้งสองได้โปรดดอกไม้ถวายที่เทวรูปของพระแม่ทั้งสาม เสร็จแล้วจึงเจิมและมอบของเทวประสาทให้แก่คณะกรรมการวัดพระศรีมหาอุมาเทวี

ถวายกำยาน

โปรยดอกไม้ถวายเทวรูปพระแม่ทั้งสาม

เทวรูปพระแม่ทั้งสาม (ตรีศักติ) ที่ประดิษฐานร่วมกันตลอดเทศกาลนวราตรี

เทวรูปพระแม่ซูลัมกาลี

เทวรูปพระแม่ลักษมี

เทวรูปพระแม่สรัสวตี

พราหมณ์ผู้ใหญ่เจิมและมอบของเทวประสาทให้แก่คณะกรรมการมูลนิธิวัดพระศรีมหาอุมาเทวี

               เมื่อพิธีการต่างๆในปะรำพิธีเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเข้าสู่พิธีอภิเษกสมรสขององค์พระแม่อย่างเป็นทางการ โดยพิธีเริ่มจากการอัญเชิญเทวรูปของพระศิวะ (ในภาคพระสุนทเรนศวรา) และพระแม่ (ในภาคพระแม่มีนาคชี) จากในโบสถ์ออกไปประกอบพิธีภายในปะรำพิธีที่ตั้งอยู่ด้านข้างของโบสถ์

วง Nadaswaram ที่บรรเลงในขบวนอัญเชิญเทวรูป

  

สานุศิษย์อัญเชิญเทวรูปพระศิวะออกจากโบสถ์

ลำดับถัดไปจึงอัญเชิญเทวรูปพระแม่ตามออกมา

ขบวนอัญเชิญเทวรูปหยุดที่หน้าโบสถ์ เพื่อให้พราหมณ์กระทำการบูชา
ก่อนจะเชิญเทวรูปไปยังปะรำพิธี

นำขบวนอัญเชิญเทวรูปด้วยเจ้าหน้าที่เชิญคบไฟหนึ่งคู่

อัญเชิญเทวรูปเข้าสู่ปะรำพิธี

  

สานุศิษยกำลังอัญเชิญเทวรูปขึ้นบนเวทีสำหรับประกอบพิธีภายในปะรำ

เทวรูปพระศิวะและพระแม่ภายหลังจากอัญเชิญขึ้นประดิษฐานบนชิงช้าภายในปะรำพิธีเรียบร้อยแล้ว

เทวรูปองค์พระศิวะ ที่ได้รับการประดับด้วยพัสตราภรณ์และเครื่องประดับอย่างงดงามอลังการ

เทวรูปพระแม่ในภาคพระแม่มีนาคชี ที่อัญเชิญมาเพื่อประกอบพิธีอภิเษกสมรส

               ขบวนแห่เครื่องบูชาและสิ่งของต่างๆ เช่น ขนมมงคล ที่จะใช้ในพิธีอภิเษกสมรส นำโดยคุณสุรพงษ์ สิริธรกุล และภรรยา พร้อมด้วยสานุศิษย์ที่ร่วมกันแห่รอบโบสถ์ เสร็จแล้วจึงนำของทั้งหมดมอบให้พราหมณ์เพื่อนำไปตั้งไว้บนเวทีที่อยู่ในปะรำพิธี

 

  

ขบวนอัญเชิญเครื่องบูชาและสิ่งของต่างๆที่จะใช้สำหรับประกอบในพิธีอภิเษกสมรส

ส่งมอบให้กับพราหมณ์เพื่อนำไปตั้งไว้บนเวทีที่ประดิษฐานเทวรูปพระศิวะและพระแม่บนชิงช้า

บรรดาสานุศิษย์ที่มาร่วมในพิธีอันเป็นมหามงคล

               ลำดับพิธีต่อมา คุณสุรพงษ์ทำการจุดไฟที่ตะเกียงซึ่งอยู่ในมือของรูปหล่อนางเชิญตะเกียง เสร็จแล้วจึงลงไปประกอบพิธีต่อที่ลานด้านล่างเวที โดยมีท่านพราหมณ์ผู้ใหญ่และพราหมณ์ประธานปูชารี เป็นผู้ประกอบพิธีบูชา จากนั้นคณะพราหมณ์จึงขึ้นประประกอบพิธีต่อบนเวที เบื้องหน้าเทวรูปของพระเป็นเจ้าทั้งสอง เริ่มจากการสถาปนาและบูชากลัศ การโฮมัมบูชาไฟ

คุณสุรพงษ์ทำการจุดประทีป

พิธีบูชาที่ลานด้านหน้าเวที

พราหมณ์ประกอบพิธีบูชาและสถาปนากลัศที่บนเวที เบื้องหน้าเทวรูปของเทพเจ้าทั้งสอง

การโฮมัมบูชาไฟ

บรรยากาศภายในปะรำพิธีที่ประกอบพิธีอภิเษกสมรส มีสานุศิษย์มาร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก

          โดยในพิธีอภิเษกสมรสนี้ ได้มีพราหมณ์ประจำที่เทวรูปของพระเป็นเจ้าทั้งสอง พราหมณ์ท่านหนึ่งเป็นตัวแทนขององค์พระศิวะ และอีกท่านเป็นตัวแทนขององค์พระแม่ ดำเนินการสมมุติเป็นฝ่ายเจ้าบ่าวและเจ้าสาวในประกอบพิธีอภิเษกสมรส

ตัวแทนพราหมณ์ฝ่ายพระศิวะผูกสายสูตรถวายที่ข้อมือเทวรูปองค์พระศิวะ

ตัวแทนพราหมณ์ฝ่ายพระแม่ผูกสายสูตรถวายที่ข้อมือเทวรูปองค์พระแม่

  

พิธีอภิเษกสมรสดำเนินไปอย่างสมพระเกียรติของพระเป็นเจ้าผู้ยิ่งใหญ่
ซึ่งได้รับความเคารพจากสานุศิษย์ทุกคนของวัดพระศรีมหาอุมาเทวี

  

ตัวแทนพราหมณ์ทั้งสองฝ่ายถวายผ้าที่เทวรูปองค์พระศิวะ

พราหมณ์ทั้งสองเชิญสร้อยมงคลสูตรที่ร้อยกับพวงมาลัยดอกมะลิสัมผัสที่พระหัตถ์ของเทวรูปพระศิวะ
(สมมุติว่าพระองค์ประทานสร้อยเส้นนี้แก่พระแม่)

  

เชิญสร้อยมงคลสูตรคล้องถวายที่พระศอของเทวรูปพระแม่

พราหมณ์ถวายไฟที่หน้าเทวรูปพระเป็นเจ้าทั้งสองพระองค์

  

  

พราหมณ์หัวหน้าปูชารีถวายไฟบูชาที่หน้าเทวรูปพระเป็นเจ้าหลังพิธีอภิเษกสมรสเสร็จสิ้น

               หลังจากเสร็จพิธี คุณสุรพงษ์ได้กล่าวขอบคุณพราหมณ์ผู้ใหญ่ ที่เิดินทางมาจากเมืองมฑุไร รัฐทมิฬนาฑุ ประเทศอินเดีย เพื่อประกอบพิธีบูชาเนื่องในเทศกาลนวราตรีของวัดพระศรีมหาอุมาเทวี (หลังจากวันที่ ๑๔ ต.ค. ท่านจะเดินทางต่อไปยังประเทศสิงคโปร์) จากนั้นจึงมีการมอบของเทวประสาทให้แก่บรรดาผู้ให้การสนับสนุน และมีการแจกจ่ายขนมมงคลที่ผ่านพิธีบูชาพระเป็นเจ้ามาแล้วให้แก่สานุศิษย์ทุกคนที่มาร่วมในพิธี (โดยหลังจากงานในช่วงเช้า ทางวัดได้จัดเลี้ยงอาหารมังสวิรัติแก่สานุศิษย์ทุกคนด้วย)

คุณสุรพงษ์ได้กล่าวขอบคุณพราหมณ์ผู้ใหญ่ (ผ้าสีเหลือง)

ที่ให้เกียรติเดินทางมาร่วมประกอบพิธีในเทศกาลนวราตรีของวัดพระศรีมหาอุมาเทวี

มอบของเทวประสาทให้แก่ผู้สนับสนุน

คุณสุรพงษ์เดินแจกขนมมงคลให้แก่สานุศิษย์ที่มาร่วมงานทุกคนอย่างทั่วถึง

พราหมณ์ผู้ใหญ่ (ผ้าสีเหลือง) ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับพราหมณ์หัวหน้าปูชารี (ผ้าสีขาว)

               ปิดท้ายด้วยประมวลความความงดงามของปะรำพิธี และเทวรูปพระเป็นเจ้าทั้งสอง ในเช้าวันงานอภิเษกสมรส วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๓

               เสร็จสมบรูณ์แล้วนะครับสำหรับภาพบรรยากาศงานพิธีอภิเษกสมรสองค์พระศิวะกับพระแม่ ๑๔  ต.ค. ๒๕๕๓

(วันที่ ๗ แห่งเทศกาลนวราตรี) ณ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี

ด้วยจิตคารวะ