... วันวิชัยทัศมิ ๒๕๕๓ ...

บรรยากาศงานแห่ เนื่องในวันวิชัยทัศมิ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี ประจำปี ๒๕๕๓ (ชุดที่ ๒)

            หลังจากที่คนทรงทั้งสาม ยาตราออกจากวัดพระศรีมหาอุมาเทวีไปยังเส้นทางแห่ที่กำหนดไว้ จึงถือเป็นสัญลักษณ์ว่างานแห่ประจำปีได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการแล้ว

          สำหรับเส้นทางขบวนแห่ จะเริ่มบริเวณหน้าวัดพระศรีมหาอุมาเทวีฝั่งถนนปั้นแล้ว เลี้ยวขวาออกถนนสีลม จากนั้นเลี้ยวกลับที่แยกเดโช วกกลับเข้าถนนปั้นอีกครั้ง ผ่านถนนสาทรเหนือ เข้าถนนสุรศักดิ์(บริเวณหน้าโรงแรมฮอลิเดย์อิน) แล้วออกสู่ถนนสีลมอีกครั้งเพื่อมุ่งหน้ากลับเข้าวัดพระศรีมหาอุมาเทวีจึงถือเป็นการสิ้นสุดขบวนแห่ในค่ำคืนแห่งวันวิชัยทัสมิ

          โดยขบวนแห่ในคืนวันนั้น เริ่มต้นด้วยขบวนของคนทรงพระแม่ศรีมหาอุมาเทวีที่ทูนหม้อกลาฮัมบนศีรษะ  ต่อด้วยคนทรงพระขันธกุมาร ที่แทงเหล็กแหลมรูปใบหอก (เวล) ที่แก้ม และแบกกาวาดี ตามด้วยคนทรงเจ้าแม่กาลีที่แทงเหล็กแหลมรูปตรีศูลไว้ที่แก้ม ซึ่งในระหว่างเส้นทางขบวนแห่ คนทรงทั้งสามก็จะยาตรา(เดิน) สลับกับการนาฏลีลา(เต้น) ไปตามจังหวะของดนตรี Nadaswaram และวงกลองยาวที่บรรเลงเพลงในท่วงทำนองที่เร้าใจ

ขบวนนำก่อนที่จะถึงขบวนของคนทรง

  

คนทรงพระแม่ศรีมหาอุมาเทวีโปรยผงเจิมอันศักดิ์สิทธิ์ให้แก่ซุ้มต่างๆ
รวมทั้งเหล่าสานุศิษย์ตลอดสองข้างทางที่ขบวนยาตราผ่าน

  

คนทรงพระขันทกุมารเจิมและโปรยผงเจิมศักดิ์สิทธิ์ให้แก่สานุศิษย์ตลอดเส้นทางขบวนแห่

สานุศิษย์ล้างเท้าคนทรงพระแม่กาลี

คนทรงพระแม่กาลีเจิิมและโปรยผงเจิมให้แก่สานุศิษย์ที่นำภาดเครื่องบูชามาถวาย

               ถัดจากขบวนคนทรง ลำดับต่อไปก็จะเป็นขบวนราชรถที่ประดิษฐานเทวรูปพระเป็นเจ้า เริ่มจากราชรถที่ประดิษฐานเทวรูปพระคเณศ ต่อด้วยราชรถพระขันทกุมาร ราชรถพระกฤษณะ และราชรถพระกัตตวรายัน ปิดท้ายขบวนด้วยราชรถคันใหญ่ที่ประดิษฐานเทวรูปของ ๓ พระแม่ ได้แก่ องค์กลางเป็นเทวรูปพระแม่ศรีมหาอุมาเทวี ด้านขวาเป็นเทวรูปพระแม่ลักษมี และด้านซ้ายเป็นเทวรูปพระแม่สรัสวตี

             โดยในระหว่างที่ราชรถเคลื่อนไปตามเส้นทางที่กำหนด ก็จะมีบรรดาสานุศิษย์นำถาดเครื่องบูชา เช่น ผลไม้นานาชนิด  หมากพลู พวงมาลัย ขนม และนม ฯลฯ มาถวายต่อเทวรูปที่หน้าราชรถแต่ละองค์ บ้างก็นำการบูรจุดไฟใส่ในกะลามะพร้าวเข้ามาถวาย เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความเคารพรักต่อพระเป็นเจ้าที่ประดุจพระองค์แสดงลงมาประทานพรในค่ำคืนวันนี้ ซึ่งพราหมณ์ก็จะเจิมให้แก่สานุศิษย์ทุกคนที่นำถาดบูชามาถวายที่หน้าราชรถด้วย

พราหมณ์ประกอบพิธีบูชาพระคเณศ ก่อนที่จะเคลื่อนราชรถออกแห่เป็นลำดับแรก

ราชรถองค์พระคเณศที่อัญเชิญออกแห่ให้สานุศิษย์ได้สักการะอย่างทั่วถึง

  

เทวรูปพระคเณศที่เปี่ยมไปด้วยความสง่างาม

ราชรถองค์พระขันทกุมาร

สานุศิษย์ร่วมกันลากราชรถขององค์พระขันทกุมารเพื่อออกให้สานุศิษย์ได้สักการะตามเส้นทางที่กำหนด

  

เทวรูปพระขันทกุมาร ในค่ำคืนแห่งงานแห่ประจำปี ๒๕๕๓

ราชรถองค์พระกฤษณะ

สานุศิษย์ร่วมกันลากราชรถพระกฤษณะ

  

ความงดงามของเทวรูปองค์พระกฤษณะ ซึ่งได้รับการตกแต่งด้วยดอกไม้สดนานาพันธุ์

ขบวนราชรถพระกัตตวรายัน

พราหมณ์เจิมให้แก่สานุศิษย์ที่นำถาดบูชามาถวายที่หน้าราชรถ

ราชรถพระกัตตวรายัน

  

เทวรูปพระกัตตวรายัน

               ปิดท้ายขบวนแห่ราชรถที่ประดิษฐานเทวรูปพระเป็นเจ้าของวัดพระศรีมหาอุมาเทวี ด้วยราชรถคันใหญ่ขององค์พระแม่ ซึ่งราชรถคันนี้เพิ่งสร้างเสร็จสมบูรณ์ และถูกอัญเชิญมาร่วมในขบวนแห่ปีนี้เป็นครั้งแรก

ความงามของราชรถพระแม่คันใหม่ ที่เพิ่งอัญเชิญมาร่วมขบวนแห่เป็นปีแรก

พราหมณ์เจิมให้แก่สานุศิษย์ที่นำถาดบูชามาถวายที่หน้าราชรถ

  

ภายในราชรถจะประดิษฐานเทวรูปของพระแม่ทั้ง ๓ พระองค์ ไว้ให้สานุศิษย์ได้สักการะด้วย

ความงามของเทวรูปพระแม่ทั้ง ๓ พระองค์ อันได้แก่ พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี พระแม่ลักษมี และพระแม่สรัสวตี

เทวรูปพระแม่ศรีมหาอุมาเทวี

เทวรูปองค์นี้เป็นเทวรูปองค์ใหม่ที่เพิ่งอัญเชิญออกมาร่วมในขบวนแห่ปีนี้เป็นปีแรก

เทวรูปพระแม่ลักษมี

เทวรูปพระแม่สรัสวตี

               อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญซึ่งเป็นของที่สานุศิษย์ทุกคนเฝ้ารอคอย ว่าแต่ละปีจะมีวัตถุมงคลที่ระลึกในขบวนแห่เป็นอะไรบ้าง โดยในปีนี้ทางวัดได้จัดทำเป็นภาพองค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี องค์พระคเณศ และองค์พระขันธกุมาร เคลือบพลาสติกอย่างดี ๑ แผ่น นอกจากนี้ยังมีภาพพระเป็นเจ้าที่ด้านหลังมีแผ่นยันตราอยู่ด้วย ๑ แผ่น ทั้งยังมีเหรียญพระเป็นเจ้า ๑ เหรียญ สายสิญจน์สีแดง ๑ เส้น และสติกเกอร์รูปตัวโอมภาษาทมิฬอีก ๑ แผ่น รวมของทั้งหมด ๕ ชิ้นอยู่ในซองเดียวกัน ให้สานุศิษย์ได้เช่าบูชาไปเก็บเป็นที่ระลึกสำหรับงานแห่ประจำปี ๒๕๕๓ นี้

วัตถุมงคลที่ระลึกงานแห่ประจำปี ๒๕๕๓

               กลับมาบริเวณหน้าวัดพระศรีมหาอุมาเทวีอีกครั้งในเวลาประมาณ ๒๔.๐๐ น. ขบวนคนทรงทั้งสามก็ได้ยาตรากลับมาถึงที่หน้าวัด โดยคนทรงขององค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวียาตรามาถึงเป็นลำดับแรก ซึ่งเมื่อยาตรามาถึงบริเวณหัวถนนปั้น ท่านได้ประกอบพิธียิงธนูไปยังต้นกล้วยที่สมมุติว่าเป็นอสูร (ด้วยเชื่อกันว่าวันวิชัยทัสมิก็คือวันที่พระแม่ทรงมีชัยชนะเหนืออสูร ดังนั้นการยิงธนูใส่ต้นกล้วยจึงเป็นสัญลักษณ์แทนการปราบอสูรขององค์พระแม่นั่นเอง) เมื่อลูกธนูพุ่งไปที่ต้นกล้วยแล้ว คุณสุรพงษ์จึงได้ใช้มีดฟันที่ต้นกลัวยนั้นให้ขาดออกเป็นสองท่อน จากนั้นคนทรงพระแม่จึงยาตรากลับเข้าวัดทางโคปุรัมด้านทิศตะวันออก

  

คนทรงพระแม่ศรีมหาอุมาเทวี ยาตรากลับมาถึงบริเวณวัดหลังจากได้ออกโปรดสานุศิษย์ตลอดเส้นทางขบวนแห่

ประกอบพิธียิงธนู

               หลังจากคนทรงพระแม่ศรีมหาอุมาเทวีกลับเข้าภายในวัดแล้ว คนทรงของพระขันทกุมารก็ยาตรามายังบริเวณหัวมุมถนนปั้น โดยแบกกาวาดีนาฏลีลา(เต้น)เป็นเวลาครู่หนึ่ง ก่อนที่จะกลับเข้าสู่ตัววัดตามคนทรงพระแม่ศรีมหาอุมาเทวีไป

  

คนทรงพระขันทกุมารกลับมาถึงหน้าวัด

  

เมื่อคนทรงพระขันทกุมารกลับเข้าสู่ภายในบริเวณวัด ท่านจะเดินแห่รอบโบสถ์ ๓ รอบ ก่อนเข้าสู่ภายในโบสถ์

               ปิดท้ายด้วยคนทรงองค์พระแม่กาลี ซึ่งเมื่อท่านกลับมาถึงหน้าวัด ก็จะนาฏลีลาอยู่บริเวณหัวถนนปั้นเป็นเวลาพอสมควร ก่อนที่จะยาตรากลับเข้าสู่ในบริเวณวัด และเมื่อเข้าไปถึงในวัดก็จะเวียนรอบโบสถ์ต่ออีก ๓ รอบ โดยแต่ละรอบคนทรงของพระแม่กาลีก็จะถือหม้อไฟพร้อมกับนาฏลีลาไปด้วย จากนั้นจึงเข้าไปภายในโบสถ์เป็นลำดับสุดท้าย

  

คนทรงพระแม่กาลีกลับมาถึงหน้าวัด หลังจากยาตราโปรดสานุศิษย์ตลอดเส้นทางแห่เรียบร้อยแล้ว

  

คนทรงพระแม่กาลีกลับมาถึงหน้าวัด หลังจากยาตราโปรดสานุศิษย์ตลอดเส้นทางแห่เรียบร้อยแล้ว

  

กลับเข้าสู่ภายในโบสถ์

               หลังจากคนทรงกลับเข้าส่วัดพระศรีมหาอุมาเทวีหมดแล้ว  ในเวลาประมาณตีสอง ราชรถคันแรกของเทวรูปองค์พระคเณศก็เคลื่อนกลับเข้ามาถึงบริเวณหน้าวัดพระศรีมหาอุมาเทวี และราชรถคันอื่นๆได้แก่ ราชรถพระขันธกุมาร ราชรถพระกฤษณะ และราชรถพระกัตตวรายันก็ทะยอยเคลื่อนมาสมทบที่หน้าวัดตามลำดับ จนกระทั่งเวลาประมาณตีห้า ราชรถใหญ่คันสุดท้ายของเจ้าแม่ทั้งสามจึงเคลื่อนกลับเข้ามาถึงหน้าวัด (โดยก่อนราชรถคันสุดท้ายจะเคลื่อนมาถึง บรรดาสานุศิษย์แต่ละซุ้มที่ราชรถจะเคลื่อนผ่าน ต่างก็เตรียมมะพร้าวห้าวมาเพื่อทุ่มลงพื้นให้แตก)  จากนั้นพราหมณ์ประกอบพิธีบูชาพระเป็นเจ้าที่หน้าราชรถแต่ละคัน เสร็จแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะอัญเชิญเทวรูปแต่ละองค์ลงจากราชรถ เพื่อแห่กลับเข้าสู่วัดพระศรีมหาอุมาเทวีทางโคปุรัมด้านทิศตะวันออก

ราชรถทั้งหมดกลับมาถึงบริเวณหน้าวัดพระศรีอุมาเทวี

  

พราหมณ์ประกอบพิธีบูชาพระเป็นเจ้า ก่อนที่จะอัญเชิญเทวรูปลงจากราชรถ

หลังจากอัญเชิญเทวรูปทุกพระองค์ลงจากราชรถแล้ว เจ้าหน้าที่ก็จะตั้งแถวเพื่อเตรียมเชิญเทวรูปกลับเข้าวัด

               เมื่อเทวรูปมาถึงในวัดทั้งหมดแล้ว ก็จะตั้งแถวหน้ากระดานหันเข้าไปทางโบสถ์  แล้วพราหมณ์จะประกอบพิธีถวายไฟที่หน้าเทวรูปแต่ละองค์ จากนั้นเคลื่อนขบวนแห่รอบโบสถ์ ๓ รอบ เสร็จแล้วจึงเชิญเทวรูปทั้งหมดกลับเข้าไปประดิษฐานภายในโบสถ์ตามเดิม ซึ่งถือเป็นอันเสร็จสิ้นงานแห่ประจำปี ๒๕๕๓ ของวัดพระศรีมหาอุมาเทวีอย่างเป็นทางการ

  

อัญเชิญเทวรูปกลับเข้าสู่วัดทางโคปุรัมด้านทิศตะวันออก

พราหมณ์ถวายไฟที่หน้าเทวรูปทุกองค์

แห่เทวรูปรอบโบสถ์ก่อนที่จะอัญเชิญเทวรูปกลับเข้าไปประดิษฐานในโบสถ์ตามเดิม

พราหมณ์ถวายไฟเป็นลำดับสุดท้าย

อัญเชิญเทวรูปกลับเข้าไปประดิษฐานในโบสถ์

เป็นอันเสร็จสิ้นบรรยากาศงานแห่ เนื่องในวันวิชัยทัศมิ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี ประจำปี ๒๕๕๓ เป็นที่เรียบร้อย

 

ด้วยจิตคารวะ