... วันวิชัยทัศมิ ๒๕๕๓ ...

บรรยากาศงานแห่ เนื่องในวันวิชัยทัศมิ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี ประจำปี ๒๕๕๓ (ชุดที่ ๑)

            ภาพบรรยากาศงานแห่ เนื่องในวันวิชัยทัศมิ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี ประจำปี ๒๕๕๓ ซึ่งงดงามทั้งขบวนแห่ราชรถ และเข้มขลังด้วยพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ ที่น้อยคนจะได้รับชมภาพอย่างใกล้ชิด และถือเป็นโอกาสดีของทางเว็บและสานุศิษย์ทุกท่านที่จะได้รับชมภาพพิธีสำคัญ ที่เกิดขึ้นภายในวัดพระศรีมหาอุมาเทวี ในวันแห่ประจำปี เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๓ อย่างใกล้ชิดและครบถ้วนทุกพิธีกรรมในวันดังกล่าว

             ซึ่งภาพทั้งหมดที่ทุกท่านจะได้รับชมต่อไปนี้ ได้รับความกรุณาจากทางวัดพระศรีมหาอุมาเทวี ที่ได้อนุญาตให้ทีมงาน www.hindumeeting.com ได้เข้าไปบันทึกภาพพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ในวันวิชัยทัศมิที่ทุกคนเฝ้ารอคอยจะได้ใกล้ชิดขบวนแห่พระเป็นเจ้าที่หนึ่งปีจะมีเพียงครั้งเดียวที่จัดขบวนแห่อย่างยิ่งใหญ่ให้สานุศิษย์ได้เข้าสักการะอย่างทั่วถึง

               โอกาสนี้ทีมงานเว็บมาสเตอร์และสมาชิกชาว HinduMeeting  ขอขอบพระคุณ คุณสุรพงษ์ สิริธรกุล และคุณปรีดา สิริธรกุล ตลอดจนคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่วัดพระศรีมหาอุมาเทวีทุกท่าน ที่ได้ให้ความกรุณาและอำนวยความสะดวกแก่ทีมงานในการบันทึกภาพงานแห่ เนื่องในวันวิชัยทัศมิ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี ประจำปี ๒๕๕๓ เป็นอย่างดี

               ก่อนที่จะเข้าสู่ภาพบรรยากาศในงานวันอาทิตย์ที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๓ นั้น ขอย้อนไปยังภาพบรรยากาศพิธีในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นวันผูกข้อมือคนทรงทั้งสาม เพราะถือว่าพิธีนี้เป็นวาระแรกที่อัญเชิญพระแม่ลงประทับในร่างของคนทรง เพื่อประกอบพิธีผูกข้อมือ ก่อนที่จะเข้าสู่งานแห่ประจำปี สำหรับพิธีการเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม อันถือเป็นวันที่ ๘ ของเทศกาลนวราตรี ประจำปี ๒๕๕๓ ในเวลาเย็น ประมาณ ๑๗.๐๐ น. คณะพราหมณ์ประกอบพิธีโหมกูณฑ์บูชาไฟ (โฮมัม) ภายในปะรำพิธี ซึ่งเป็นพิธีที่กระทำในทุกวันตลอดเทศกาลนวราตรี

พิธีบูชาภายในปะรำพิธี เมื่อวันที่ ๑๕ ต.ค. ๒๕๕๓

               เวลาประมาณ ๑๙.๐๐ น. เข้าสู่พิธีการผูกข้อมือคนทรง เริ่มด้วยเจ้าหน้าที่พาคนทรงของวัดเข้าไปสักการะพระเป็นเจ้าภายในโบสถ์โดยเริ่มจากคนทรงพระแม่ศรีมหาอุมาเทวี  ซึ่งคนทรงของพระแม่จะเริ่มประทับทรงตั้งแต่ภายในโบสถ์ จากนั้นจึงพาคนทรงออกมาสักการะสถานที่สำคัญภายในบริเวณวัด ได้แก่ เทวาลัยพระศิวลึงค์ เทวาลัยพระพรหม ซุ้มพระประจำวัน และ ปิดท้ายด้วยกลุ่มเทวรูปที่อาคารข้างโบสถ์ จากนั้นจึงนำคนทรงมาอาบน้ำบริเวณลานด้านหน้ามณฑปที่ประดิษฐานเทวรูปพระแม่ทั้งสามองค์ (ในปะรำพิธี) และพาไปผูกข้อมือที่บริเวณด้านหน้าทางเข้าโบสถ์ โดยพราหมณ์เป็นผู้ประกอบพิธีผูกข้อมือและเจิมให้แก่คนทรงทั้งสาม หลังจากนั้นก็จะพาคนทรงกลับเข้าไปเปลี่ยนชุดยังสถานที่ที่จัดเตรียมไว้ แล้วเจ้าหน้าที่จึงนำคนทรงพระขันธกุมาร และคนทรงพระแม่กาลีตามลำดับ มาประกอบพิธีเช่นเดียวกับคนทรงพระแม่พระศรีมหาอุมาเทวี

เตรียมพื้นที่ด้านหน้าโบสถ์และปะรำพิธี เพื่อเตรียมสำหรับประกอบพิธีผูกข้อมือคนทรง

  

คนทรงพระแม่อุมาเทวี ประกอบพิธีอาบน้ำและผูกข้อมือ

  

คนทรงพระขันทกุมาร สักการะเทวรูปพระกัตตวรายัน พร้อมประกอบพิธีอาบน้ำและผูกข้อมือ

  

คนทรงพระแม่กาลี ประกอบพิธีอาบน้ำและผูกข้อมือ

               หลังจากเสร็จสิ้นพิธีอาบน้ำและผูกข้อมือคนทรงทั้งสามเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะได้พาคนทรงไปเปลี่ยนชุด และพากลับเข้ามาประกอบพิธีต่อในโบสถ์ จากนั้นคนทรงจึงได้ตามพราหมณ์ออกมาประกอบพิธีอารตีในสถานที่ต่างๆของวัดพระศรีมหาอุมาเทวีอีกครั้ง (ในช่วงนี้คนทรงทั้งสามกลับเข้าสู่อาการสงบ ต่างจากช่วงที่ประกอบพิธีอาบน้ำและผูกข้อมือ) และเมื่อประกอบพิธีอารตีเสร็จสิ้น ก็จะเข้าสู่พิธีบูชาประจำวันในเทศกาลนวราตรีภายในโบสถ์ ก่อนที่จะเสร็จพิธีของคืนวันที่ ๑๕ ในเวลาประมาณ ๒๑.๐๐ น.

คนทรงทั้งสาม เดินตามพราหมณ์ออกมาประกอบพิธีอารตีที่ด้านนอกโบสถ์

               หมายเหตุ : ในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ซึ่งเป็นคืนที่ ๙ แห่งเทศกาลนวราตรี ทางวัดพระศรีมหาอุมาเทวีได้ประกอบพิธีบูชาพระแม่สรัสวตีที่ด้านหน้าห้องของคณะกรรมการฯ และภายในโบสถ์ โดยในวันนี้ไม่มีพิธีโฮมัม เนื่องจากได้ทำการรื้อมณฑปศิลปะอินเดีย (อันเคยเป็นที่ประดิษฐานเทวรูปพระแม่ทั้งสาม) ซึ่งตั้งอยู่ในปะรำพิธีออกทั้งหมด ฉะนั้นจึงมีพิธีบูชาที่สถานที่ทั้งสองเพียงอย่างเดียวสำหรับในคืนสุดท้ายของเทศกาลนวราตรีในปีนี้

 

วันอาทิตย์ที่ ๑๗ ตุลาคม ซึ่งตรงกับวันวิชัยทัศมิ ประจำปี ๒๕๕๓

 

               วันแห่ประจำปีของวัดพระศรีมหาอุมาเทวี พิธีการภายในวัดเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้า ในเวลาประมาณ ๙.๐๐ น. คณะพราหมณ์ประกอบพิธีบูชาเครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงประกอบในพิธีบูชาและขบวนแห่ โดยมีการสวดมนตราและอารตีไฟที่หน้าเครื่องดนตรีทั้งหมด และเจิมเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับนักดนตรีชาวอินเดียทุกคนด้วย

พราหมณ์ประกอบพิธีบูชาเครื่องดนตรีที่จะใช้ในขบวนแห่

เครื่องดนตรีทั้งหมดถูกนำมารวมเพื่อประกอบพิธีบูชา

หลังประกอบพิธีบูชา นักดนตรีทุกคนพร้อมใจกันบรรเลงดนตรีประสานเสียงกันอย่างกึกก้องทั่วทั้งวัด
คล้ายเป็นการเอาฤกษ์เอาชัยก่อนงานใหญ่จะเริ่มขึ้นในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า

               ในเวลาประมาณ ๑๐.๐๐ น. เป็นพิธีบูชาก่อนเคลื่อนราชรถทั้งหมดออกนอกบริเวณวัด และในโอกาสนี้ได้มีการประกอบพิธีบูชาและสมโภชราชรถคันใหม่ ซึ่งเริ่มใช้ในงานแห่ปีนี้เป็นครั้งแรกด้วย

  

พิธีบูชาก่อนเคลื่อนราชรถออกนอกวัด (ในขณะทำพิธีราชรถทั้งหมดจอดพักไว้ที่ด้านข้างโบสถ์)

  

ในพิธีมีการโฮมัมที่ด้านข้างราชรถคันใหม่ที่จะใช้ประดิษฐานเทวรูปพระแม่

               หลังจากเสร็จพิธีบูชาแล้ว พราหมณ์ได้นำทางมะพร้าว (ที่ถักลวดลายคลายกับเปีย) มาประกอบพิธีจุดไฟที่กองกูณฑ์ แล้วทำการลากไปรอบวัด จากนั้นจึงวนออกไปที่ด้านนอกวัด ไปจนถึงบริเวณด้านหน้าป้ายชื่อของวัดพระศรีมหาอุมาเทวี (ด้านริมถนนสีลม) แล้วจึงทำพิธีดับไฟด้วยน้ำจากกลัส

  

พราหมณ์ลากทางมะพร้าวที่จุดไฟ เดินวนรอบโบสถ์และออกไปบริเวณนอกวัด

ดับไฟและราดทางมะพร้าวด้วยน้ำจากกลัส

               ลำดับต่อไป คณะพราหมณ์กลับมาที่หน้าราชรถคันใหม่ของพระแม่ ทำพิธีสรงและพรมน้ำที่รอบราชรถ จากนั้นพราหมณ์ถวายไฟ แล้วอัญเชิญราชรถออกสู่ด้านนอกวัดทีละคัน เริ่มจากราชรถของพระกัตตวรายัน ตามด้วยราชรถพระกฤษณะ, ราชรถพระขันธกุมาร, ราชรถพระคเณศ และปิดท้ายด้วยราชรถคันใหม่ขององค์พระแม่ (โดยก่อนเคลื่อนราชรถแต่ละคัน พราหมณ์จะถวายไฟบูชา จากนั้นคุณสุรพงษ์บีบมะนาวที่ทาด้วยผงกุมกุมสีแดงแล้วปาออกไปทั้งสี่ทิศ ต่อด้วยการทุ่มมะพร้าวและผลฟักเขียวตามลำดับ)

พราหมณ์สรงราชรถด้วยน้ำจากกลัส

พรมน้ำเทพมนต์ที่รอบราชรถ

ปิดท้ายพิธีด้วยการถวายไฟ

  

สานุศิษย์ร่วมกันอัญเชิญราชรถทุกคันออกสู่ด้านนอกวัด เพื่อจอดยังจุดที่กำหนดไว้

               เมื่ออัญเชิญราชรถออกประจำจุดที่นอกบริเวณวัดเรียบร้อยแล้ว ก็ถือเป็นอันเสร็จพิธีการในช่วงเช้า ซึ่งจะมีการประกอบพิธีอีกครั้งในช่วงเย็น โดยในระหว่างนี้ทางวัดได้เปิดให้สานุศิษย์เข้าไปสักการะองค์พระแม่และพระเป็นเจ้าองค์ต่างๆภายในโบสถ์ ซึ่งมีสานุศิษย์ร่วมเข้าไปถวายถาดบูชาเป็นจำนวนมาก

                ความงามของราชรถคันใหม่ ที่เพิ่งใช้ในขบวนแห่ปีนี้เป็นครั้งแรก ราชรถคันนี้งดงามเกินบรรยาย ยิ่งเมื่อยามที่ต้องแสงไฟในยามค่ำคืน ยิ่งทำให้ราชรถคันนี้โดดเด่นท่ามกลางค่ำคืนในเส้นทางขบวนแห่อันศักดิ์สิทธิ์

  

  

  

  

  

  

  

งดงามเกินบรรยายในทุกรายละเอียด

               จนกระทั่งในเวลาประมาณ ๑๗.๐๐ น. พิธีการแรกในเย็นวันนี้ก็เริ่มต้นขึ้น โดยเริ่มจากพิธีแห่ยอดของราชรถคันใหม่ซึ่งจะใช้ประดิษฐานเทวรูปของพระแม่ทั้งสาม ได้แก่ เทวรูปพระแม่ศรีมหาอุมาเทวี พระแม่ลักษมี และพระแม่สรัสวตี โดยขบวนแห่ยอดของราชรถนี้เมื่อออกจากโบสถ์ จะทำการแห่รอบโบสถ์ก่อน เสร็จแล้วจึงออกไปยังราชรถที่จอดพักไว้ด้านนอก (ริมฝั่งถนนสีลม)

คุณสุรพงษ์อัญเชิญยอดราชรถออกสู่ด้านนอกโบสถ์

  

อัญเชิญออกแห่รอบโบสถ์และออกไปยังราชรถที่จอดพักได้ที่ด้านนอกวัด

               คุณสุรพงษ์ได้เชิญยอดราชรถขึ้นนั่งร้านที่ได้เตรียมไว้ เพื่อปีนขึ้นสู่ยอดบนสุดของราชรถ พร้อมกับประดับยอดราชรถได้ที่ส่วนบนสุดขณะนั้นวง nadaswaram บรรเลงเพลงรัวและทุกคนต่างพร้อมกันเปล่งเสียง โอม ศักติ อย่างพร้อมเพียงกัน

  

อัญเชิญยอดของราชรถขึ้นประดับ

               พิธีอัญเชิญเทวรูปพระกัตตวรายันออกจากห้องที่ประดิษฐาน เพื่อเข้ายังขบวนแห่ร่วมกับเทวรูปพระเป็นเจ้าองค์อื่นๆ ซึ่งเมื่ออัญเชิญออกมาแล้ว เจ้าหน้าที่จะเชิญไปประดิษฐานรอไว้ที่หน้าซุ้มเทวรูปพระกัตตวรายันสำริด

  

อัญเชิญเทวรูปพระกัตตวรายัน

จากนั้นคนทรงทั้งสามคน ได้ออกมาทำพิธีสักการะพระเป็นเจ้าตามสถานที่สำคัญต่างๆรอบวัดพระศรีมหาอุมาเทวี

  

คนทรงเดินสักการะพระเป็นเจ้าตามสถานที่สำคัญรอบวัดพระศรีมหาอุมาเทวี

               เสร็จแล้วจึงเป็นพิธีอัญเชิญเทวรูปพระเป็นเจ้าซึ่งจะเข้าในขบวนแห่ออกจากภายในโบสถ์ (ได้แก่ เทวรูปพระคเณศ เทวรูปพระขันทกุมาร เทวรูปพระกฤษณะ เทวรูปพระแม่ลักษมี เทวรูปพระแม่สรัสวตี และเทวรูปพระแม่ศรีมหาอุมาเทวี) เพื่อเชิญขึ้นประดิษฐานในราชรถ โดยจะทำการแห่เทวรูปทั้งหมดรอบโบสถ์จำนวน ๓ รอบ ก่อนที่จะเชิญออกนอกวัดไปยังราชรถแต่ละคัน

  

อัญเชิญเทวรูปพระเป็นเจ้าออกจากโบสถ์

นำหน้าขบวนแห่ด้วยคบไฟหนึ่งคู่

แห่รอบโบสถ์

พราหมณ์ทำการถวายไฟด้วยมะพร้าวที่จุดไฟการบูร ตรงหน้าเทวรูปในการแห่รอบโบสถ์ทั้งสามรอบ

อัญเชิญเทวรูปออกสู่ภายนอกวัด

อัญเชิญขึ้นประดิษฐานในราชรถแต่ละคัน

               ลำดับพิธีการต่อไปเป็นพิธีเชิญองค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวีลงประทับในร่างคนทรง จากนั้นจึงมีพิธีอาบน้ำ และเชิญคนทรงอุ้มหม้อกลาฮัมเวียนรอบเทวสถานวัดพระศรีมหาอุมาเทวี

ขบวนคนทรงพระแม่ศรีมหาอุมาเทวีออกจากโบสถ์

ทำพิธีอาบน้ำให้แก่คนทรงก่อนที่จะเริ่มขบวนแห่

               หลังจากอาบน้ำคนทรงเจ้าแม่ศรีมหาอุมาเทวีเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ก็จะพาคนทรงกลับเข้าไปยังเทวาลัยประธาน เพื่อเชิญหม้อกลาฮัม (ที่คนทรงจะใช้ทูนบนศรีษะตลอดเส้นทางขบวนแห่) ออกแห่รอบเทวาลัยประธานวัดพระศรีมหาอุมาเทวี

อุ้มหม้อกลาฮัมแห่รอบโบสถ์วัดพระศรีมหาอุมาเทวี

พราหมณ์รับหม้อกลาฮัมจากคนทรง แล้วเจ้าหน้าที่จึงพาคนทรงกลับเข้าไปพักรอในห้องที่เตรียมไว้

  

พราหมณ์กำลังตกแต่งหม้อกลาฮัมก่อนที่พิธีแห่จะเริ่มขึ้น

หม้อกลาฮัม พร้อมไม้และช่อสะเดาแขก หลังจากตกแต่งเสร็จ

               ลำดับต่อไปเป็นพิธีเชิญคนทรงพระขันทกุมารและคนทรงพระแม่กาลี (ทีละคนตามลำดับ) เข้าสู่อาคารข้างโบสถ์ ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานเทวรูปพระกัตตวรายันสำริด และกลุ่มเทวรูปหินดำองค์เล็กอีกหลายองค์ เพื่อประกอบพิธีอาบน้ำและแต่งเครื่องทรง

  

คนทรงพระขันทกุมารประกอบพิธีอาบน้ำ

  

เสียบเหล็กแหลมรูปเวล (อาวุธของพระขันทกุมาร) ที่กระพุ้งแก้มของคนทรง

ใช้ตะขอที่แขวนผลมะนาวเกี่ยวตามร่างกายของคนทรง

คนทรงพระขันทกุมาร หลังจากที่แต่งเครื่องทรงเรียบร้อยแล้ว

พาคนทรงพระแม่กาลีออกมาประกอบพิธี

อาบน้ำคนทรง

เสียบเหล็กแหลมรูปตรีศูลที่กระพุ้งแก้มของคนทรงพระแม่กาลี

เจ้าหน้าที่ช่วยกันแต่งเครื่องทรงให้คนทรง

คนทรงพระแม่กาลี หลังจากแต่งเครื่องทรงเสร็จเรียบร้อย

              หลังจากที่ประกอบพิธีอาบน้ำและแต่งเครื่องทรงคนทรงทั้งสามเสร็จสิ้นลง บริเวณลานเบื้องหน้าเสาโกลิมาลัม ได้มีการตั้งโต๊ะไม้ที่วางหม้อกลาฮัม ซึ่งบัดนี้ได้รับการตกแต่งด้วยดอกไม้และพวงมาลัยไว้พร้อมแล้ว คนทรงพระแม่ศรีมหาอุมาเทวีที่ได้เปลี่ยนเครื่องทรงอย่างงดงามหลังจากสรงน้ำได้เดินมายืนอยู่หน้าโต๊ะ แล้วพราหมณ์จึงเริ่มประกอบพิธีบูชาที่หม้อดังกล่าว จากนั้นจึงประคองหม้อนี้ขึ้นทูนบนศรีษะของคนทรงที่นั่งยองๆรออยู่ เมื่อหม้อตั้งอยู่ในระดับที่สมดุลบนศรีษะแล้ว คนทรงจึงค่อยๆลุกขึ้นยืนและยาตราออกสู่ภายนอกวัด เพื่อโปรดแก่บรรดาสานุศิษย์ซึ่งเผ้ารออยู่สองข้างทางที่ขบวนแห่จะผ่าน ถือเป็นการเริ่มต้นขบวนแห่ในงานประจำปีของวัดพระศรีมหาอุมาเทวีอย่างเป็นทางการ

คนทรงพระแม่ศรีมหาอุมาเทวีประกอบพิธีหน้าโบสถ์

พราหมณ์เจิมที่หน้าผากคนทรง

เชิญหม้อกลาฮัมทูนไว้บนศรีษะของคนทรง

คนทรงพระแม่ศรีมหาอุมาเทวีลุกขึ้นยืนและยาตราออกภายนอกวัด

               จากนั้นจึงเชิญคนทรงพระขันทกุมารมาทำพิธีต่อในบริเวณลานหน้าโบสถ์ เสร็จแล้วจึงตามด้วยคนทรงขององค์พระแม่กาลี เมื่อคนทรงทั้งสามยาตราออกภายนอกวัดแล้ว จึงเป็นสัญญาณเริ่มขบวนแห่ของวัดอย่างเป็นทางการ โดยขบวนราชรถจะเคลื่อนตามขบวนของคนทรงทั้งสามเป็นขบวนยาวตลอดช่วงถนนเลยทีเดียว

  

คนทรงพระขันทกุมารทำพิธีที่ลานหน้าโบสถ์ ก่อนที่จะยาตราออกไปเข้าขบวนแห่ที่ด้านนอกวัด

  

คนทรงพระแม่กาลีทำพิธีที่ลานหน้าโบสถ์

ประกอบพิธีวนมะพร้าวที่จุดไฟการบูรตรงหน้าคนทรงพระแม่กาลีที่กลางถนนสีลม

ก่อนจะเชิญพระแม่ออกยาตราโปรดสานุศิษย์

 

ขอจบกระทู้ภาพบรรยากาศงานแห่ เนื่องในวันวิชัยทัศมิ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี

ประจำปี ๒๕๕๓ (ชุดที่ ๑) ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับ

 

ด้วยจิตคารวะ