... วันวิชัยทัสมิ ...

๐๖ ตุลาคม ๒๕๕๔

ณ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขกสีลม)

               หลังจากพิธีบูชาในงานนวราตรีทั้ง ๙ วันของวัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขกสีลม) ได้ผ่านพ้นไป ในวันรุ่งขึ้นซึ่งเป็นวันวิชัยทัสมิ ทางวัดพระศรีมหาอุมาเทวีได้จัดให้มีงานแห่ประเพณีขึ้น เพื่ออัญเชิญเทวรูปพระเป็นเจ้าและคนทรงออกแห่เป็นสิริมงคลแก่สานุศิษย์อย่าง ยิ่งใหญ่

               ภาพบรรยากาศงานแห่ในปีนี้ มีความงดงามทั้งขบวนแห่ราชรถ และเข้มขลังด้วยพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ ที่น้อยคนจะได้รับชมภาพอย่างใกล้ชิด และถือเป็นโอกาสดีของทางเว็บ HinduMeeting และสานุศิษย์ทุกคนที่จะได้รับชมภาพพิธีสำคัญ ที่เกิดขึ้นภายในวัดพระศรีมหาอุมาเทวี ในวันแห่ประจำปี เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๔ อย่างใกล้ชิดและครบถ้วนทุกพิธีกรรม

               ซึ่งภาพทั้งหมดที่ทุกท่านจะได้รับชมต่อไปนี้ ได้รับความกรุณาจากทางวัดพระศรีมหาอุมาเทวี ที่ได้อนุญาตให้ทีมงาน www.HinduMeeting.com ได้เข้าไปบันทึกภาพพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ในวันวิชัยทัศมิที่ทุกคนเฝ้ารอ คอยจะได้ใกล้ชิดขบวนแห่พระเป็นเจ้าที่หนึ่งปีจะมีเพียงครั้งเดียวที่จัดขบวน แห่อย่างยิ่งใหญ่ให้สานุศิษย์ได้เข้าสักการะอย่างทั่วถึง

               โอกาสนี้ทีมงานเว็บมาสเตอร์และสมาชิก HinduMeeting ทุกคน ขอขอบพระคุณ คุณสุรพงษ์ สิริธรกุล และคุณปรีดา สิริธรกุล ตลอด จนคณะกรรมการ และ เจ้าหน้าที่วัดพระศรีมหาอุมาเทวีทุกท่าน ที่ได้ให้ความกรุณา และ อำนวยความสะดวกแก่เว็บ HinduMeeting ของเราในการบันทึกภาพงานแห่ เนื่องในวันวิชัยทัศมิ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี ประจำปี ๒๕๕๔ เป็นอย่างดี

               สำหรับ พิธีการสำคัญในวันวิชัยทัสมิ ซึ่งเป็นวันที่ทางวัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) จัดงานแห่ประเพณีนั้น เริ่มขึ้นในเวลาประมาณ ๑๗.๐๐ น. พิธีการอันสำคัญพิธีแรกในเย็นวันนี้ก็เริ่มต้นขึ้น โดยเริ่มจากพิธีแห่ยอดของราชรถคันใหญ่ซึ่งจะใช้ประดิษฐานเทวรูปของพระแม่ ทั้งสาม ได้แก่ เทวรูปพระแม่ศรีมหาอุมาเทวี พระแม่ลักษมี และพระแม่สรัสวตี โดยขบวนแห่ยอดของราชรถนี้เมื่อออกจากโบสถ์ จะทำการแห่รอบโบสถ์ก่อน เสร็จแล้วจึงออกไปทำพิธีต่อยังราชรถที่จอดพักไว้ด้านนอก (ริมฝั่งถนนสีลม)

  

คุณสุรพงษ์อัญเชิญยอดราชรถออกแห่รอบโบสถ์และเชิญออกสู่ภายนอกวัดที่จอดราชรถคันใหญ่

               จากนั้นคุณสุรพงษ์ได้เชิญยอดราชรถขึ้นนั่งร้านที่ได้เตรียมไว้ เพื่อปีนขึ้นสู่ยอดบนสุดของราชรถ พร้อมกับประดับยอดราชรถได้ที่ส่วนบนสุด

ยอดราชรถได้ถูกอัญเชิญขึ้นประดับในส่วนบนสุดของราชรถ

               ลำดับต่อไปเป็นพิธีอัญเชิญเทวรูปพระกัตตวรายันออกจากห้องที่ประดิษฐาน เพื่อเข้ายังขบวนแห่ร่วมกับเทวรูปพระเป็นเจ้าองค์อื่นๆ ซึ่งเมื่ออัญเชิญออกมาแล้ว เจ้าหน้าที่จะเชิญไปประดิษฐานรอไว้ที่หน้าซุ้มเทวรูปพระกัตตวรายันสำริด

อัญเชิญเทวรูปพระกัตตวรายัน

จากนั้นคนทรงทั้งสามคน ได้ออกมาทำพิธีสักการะพระเป็นเจ้าตามสถานที่สำคัญต่างๆรอบวัดพระศรีมหาอุมาเทวี

คนทรงสักการะพระกัตตวรายัน

               เสร็จแล้วจึงเป็นพิธีอัญเชิญเทวรูปพระเป็นเจ้าซึ่งจะเข้าในขบวนแห่ออกจากภายในโบสถ์ ได้แก่ เทวรูปพระคเณศ เทวรูปพระขันทกุมาร เทวรูปพระกฤษณะ เทวรูปพระแม่ลักษมี เทวรูปพระแม่สรัสวตี และเทวรูปพระแม่ศรีมหาอุมาเทวี) เพื่อเชิญขึ้นประดิษฐานในราชรถ โดยอัญเชิญมาประดิษฐานรวมกันที่ด้านหน้าโบสถ์ เพื่อประกอบพิธีบูชา ก่อนที่จะทำการแห่เทวรูปทั้งหมดรอบโบสถ์จำนวน ๓ รอบ แล้วจึงอัญเชิญออกนอกวัดไปยังราชรถแต่ละคัน

พราหมณ์อัญเชิญเทวรูปออกมาประดิษฐานที่ด้านหน้าโบสถ์

เทวรูปพระคเณศ

เทวรูปพระขันทกุมาร

เทวรูปพระกฤษณะ

เทวรูปพระแม่ลักษมี

เทวรูปพระแม่สรัสวดี

เทวรูปพระแม่ศรีมหาอุมาเทวี

พราหมณ์ประกอบพิธีบูชาเทวรูป

  

อัญเชิญเทวรูปออกแห่รอบโบสถ์

  

อัญเชิญเทวรูปออกสู่ภายนอกวัด เพื่อขึ้นประดิษฐานในราชรถแต่ละคัน

เทวรูปองค์พระแม่ลักษมีถูกอัญเชิญขึ้ยประดิษฐานบนราชรถคันใหญ่

               ลำดับพิธีการต่อไปเป็นพิธีเชิญองค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวีลงประทับในร่างคนทรง จากนั้นจึงมีพิธีอาบน้ำ และเชิญคนทรงอุ้มหม้อกลาฮัมเวียนรอบเทวสถานวัดพระศรีมหาอุมาเทวี

ทำพิธีอาบน้ำให้แก่คนทรงองค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี

               หลังจากอาบน้ำคนทรงเจ้าแม่ศรีมหาอุมาเทวีเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ก็จะพาคนทรงกลับเข้าไปยังภายในโบสถ์ เพื่อเชิญหม้อกลาฮัม (ที่คนทรงจะใช้ทูนบนศรีษะตลอดเส้นทางขบวนแห่) ออกแห่รอบโบสถ์ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี

  

คนทรงเชิญหม้อกลาฮัมออกแห่รอบโบสถ์

พราหมณ์รับหม้อกลาฮัมจากคนทรง แล้วเจ้าหน้าที่จึงพาคนทรงกลับเข้าไปพักรอในห้องที่เตรียมไว้

  

พราหมณ์ตกแต่หม้อกลาฮัมที่คนทรงจะใช้ในขบวนแห่

หม้อกลาฮัม พร้อมไม้และช่อสะเดาแขก หลังจากตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว

               ลำดับต่อไปเป็นพิธีเชิญคนทรงพระขันทกุมารและคนทรงพระแม่กาลี (ทีละคนตามลำดับ) เข้าสู่อาคารข้างโบสถ์ ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานเทวรูปพระกัตตวรายันสำริด และกลุ่มเทวรูปหินดำองค์เล็กอีกหลายองค์ เพื่อประกอบพิธีอาบน้ำและแต่งเครื่องทรง

พิธีอาบน้ำคนทรงพระขันทกุมาร

  

เสียบเหล็กแหลมรูปเวล (อาวุธของพระขันทกุมาร) ทะลุที่แก้มของคนทรง

  

ใช้ตะขอที่แขวนลูกมะนาว เกี่ยวที่ตามร่างกายของคนทรง

คนทรงองค์พระขันทกุมาร

คนทรงพระแม่กาลียืนบนดาบ ก่อนที่จะประกอบพิธีอาบน้ำ

  

เสียบเหล็กแหลมรูปตรีศูลทะลุแก้มของคนทรงพระแม่กาลี

คนทรงองค์พระแม่กาลี

               หลังจากที่ประกอบพิธีอาบน้ำและแต่งเครื่องทรงคนทรงทั้งสามเสร็จสิ้นลง บริเวณลานเบื้องหน้าเสาโกลิมาลัม ได้มีการตั้งโต๊ะไม้ที่วางหม้อกลาฮัม ซึ่งบัดนี้ได้รับการตกแต่งด้วยดอกไม้และพวงมาลัยไว้พร้อมแล้ว คนทรงพระแม่ศรีมหาอุมาเทวีที่ได้เปลี่ยนเครื่องทรงอย่างงดงามหลังจากสรงน้ำ ได้เดินมายืนอยู่หน้าโต๊ะ แล้วพราหมณ์จึงเริ่มประกอบพิธีบูชาที่หม้อดังกล่าว จากนั้นจึงประคองหม้อนี้ขึ้นทูนบนศรีษะของคนทรงที่นั่งยองๆ รออยู่ เมื่อหม้อตั้งอยู่ในระดับที่สมดุลบนศีรษะแล้ว คนทรงจึงค่อยๆลุกขึ้นยืนและยาตราออกสู่ภายนอกวัด เพื่อโปรดแก่บรรดาสานุศิษย์ซึ่งเผ้ารออยู่สองข้างทางที่ขบวนแห่จะผ่าน ถือเป็นการเริ่มต้นขบวนแห่ในงานประจำปีของวัดพระศรีมหาอุมาเทวีอย่างเป็นทางการ

  

คนทรงพระแม่ศรีมหาอุมาเทวีประกอบพิธีก่อนออกแห่

  

เชิญหม้อกลาฮัมทูนบนศีรษะคนทรง

  

คนทรงพระแม่ศรีมหาอุมาเทวีออกยาตราเข้าสู่ขบวนแห่

               จากนั้นจึงเชิญคนทรงพระขันทกุมารมาทำพิธีต่อในบริเวณลานหน้าโบสถ์ เสร็จแล้วจึงตามด้วยคนทรงขององค์พระแม่กาลี เมื่อคนทรงทั้งสามยาตราออกภายนอกวัดแล้ว จึงเป็นสัญญาณเริ่มขบวนแห่ของวัดอย่างเป็นทางการ โดยขบวนราชรถจะเคลื่อนตามขบวนของคนทรงทั้งสามเป็นขบวนยาวตลอดช่วงถนน

  

  

คนทรงพระขันทกุมารทำพิธีที่ด้านหน้าโบสถ์ ก่อนเข้าสู่ขบวนแห่

  

  

คนทรงพระแม่กาลีทำพิธีที่ด้านหน้าโบสถ์ ก่อนเข้าสู่ขบวนแห่

               สำหรับเส้นทางขบวนแห่ จะเริ่มบริเวณหน้าวัดพระศรีมหาอุมาเทวีฝั่งถนนปั้นแล้ว เลี้ยวขวาออกถนนสีลม จากนั้นเลี้ยวกลับที่แยกเดโช วกกลับเข้าถนนปั้นอีกครั้ง ผ่านถนนสาทรเหนือ เข้าถนนสุรศักดิ์(บริเวณหน้าโรงแรมฮอลิเดย์อิน) แล้วออกสู่ถนนสีลมอีกครั้งเพื่อมุ่งหน้ากลับเข้าวัดพระศรีมหาอุมาเทวีจึงถือ เป็นการสิ้นสุดขบวนแห่ในค่ำคืนแห่งวันวิชัยทัสมิ

              โดยขบวนแห่ในคืนวันนั้น เริ่มต้นด้วยขบวนของคนทรงพระแม่ศรีมหาอุมาเทวีที่ทูนหม้อกลาฮัมบนศีรษะ  ต่อด้วยคนทรงพระขันธกุมาร ที่แทงเหล็กแหลมรูปใบหอก (เวล) ที่แก้ม และแบกกาวาดี ตามด้วยคนทรงเจ้าแม่กาลีที่แทงเหล็กแหลมรูปตรีศูลไว้ที่แก้ม ซึ่งในระหว่างเส้นทางขบวนแห่ คนทรงทั้งสามก็จะยาตรา(เดิน) สลับกับการนาฏลีลา(เต้น) ไปตามจังหวะของดนตรี Nadaswaram และวงกลองยาวที่บรรเลงเพลงในท่วงทำนองที่เร้าใจ

  

ขบวนคนทรงพระแม่ศรีมหาอุมาเทวียาตราผ่านห้าโคปุรัมวัดพระศรีมหาอุมาเทวี

  

คนทรงพระขันทกุมารและคนทรงพระแม่กาลีโปรยผงศักดิ์สิทธิ์ให้แก่สานุศิษย์

               ถัดจากขบวนคนทรง ลำดับต่อไปก็จะเป็นขบวนราชรถที่ประดิษฐานเทวรูปพระเป็นเจ้า เริ่มจากราชรถที่ประดิษฐานเทวรูปพระคเณศ ต่อด้วยราชรถพระขันทกุมาร ราชรถพระกฤษณะ และราชรถพระกัตตวรายัน ปิดท้ายขบวนด้วยราชรถคันใหญ่ที่ประดิษฐานเทวรูปของ ๓ พระแม่ ได้แก่ องค์กลางเป็นเทวรูปพระแม่ศรีมหาอุมาเทวี ด้านขวาเป็นเทวรูปพระแม่ลักษมี และด้านซ้ายเป็นเทวรูปพระแม่สรัสวตี

ขบวนราชรถที่ออกแห่ในค่ำคืนของวันวิชัยทัสสมิ

ราชรถที่ประดิษฐานเทวรูปพระคเณศ

ราชรถที่ประดิษฐานเทวรูปพระขันทกุมาร

ราชรถที่ประดิษฐานเทวรูปพระกฤษณะ

ราชรถที่ประดิษฐานเทวรูปพระกัตตวรายัน

               ปิดท้ายขบวนแห่ราชรถที่ประดิษฐานเทวรูปพระเป็นเจ้าของวัดพระศรีมหาอุมาเทวี ด้วยราชรถคันใหญ่ขององค์พระแม่ทั้งสาม อันได้แก่ พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี พระแม่ลักษมี และพระแม่สรัสวดี

ราชรถคันใหญ่

ประดิษฐานเทวรูปพระแม่ทั้งสามพระองค์ร่วมกัน

เทวรูปพระแม่ศรีมหาอุมาเทวี

เทวรูปพระแม่ลักษมี

เทวรูปพระแม่สรัสวดี

เทวรูปพระแม่ศรีมหาอุมาเทวี พระแม่ลักษมี และพระแม่สรัสวดี

ประดิษฐานร่วมกันในราชรถคันใหญ่

               ขบวนแห่ดำเนินไปตามเส้นทางที่กำหนด จนถึงในเวลาประมาณ ๒๔.๐๐ น. ขบวนคนทรงทั้งสามก็ได้ยาตรากลับมาถึงที่หน้าวัด โดยคนทรงขององค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวียาตรามาถึงเป็นลำดับแรก ซึ่งเมื่อยาตรามาถึงบริเวณหัวถนนปั้น ท่านได้ประกอบพิธียิงธนูไปยังต้นกล้วยที่สมมุติว่าเป็นอสูร (ด้วยเชื่อกันว่าวันวิชัยทัสมิก็คือวันที่พระแม่ทรงมีชัยชนะเหนืออสูร ดังนั้นการยิงธนูใส่ต้นกล้วยจึงเป็นสัญลักษณ์แทนการปราบอสูรของพระแม่นั่นเอง) เมื่อลูกธนูพุ่งไปที่ต้นกล้วยแล้ว คุณสุรพงษ์จึงได้ใช้มีดฟันที่ต้นกลัวยนั้นให้ขาดออกเป็นสองท่อน จากนั้นคนทรงพระแม่จึงยาตรากลับเข้าวัดทางโคปุรัมด้านทิศตะวันออก

คนทรงพระแม่ศรีมหาอุมาเทวียิงธนูที่ต้นกล้วย ก่อนจะยาตรากลับเข้าสู่ภายในวัด

คนทรงพระแม่ยาตรารอบโบสถ์ ๓ รอบ ก่อนกลับเข้าภายในโบสถ์

               หลังจากคนทรงพระแม่ศรีมหาอุมาเทวีกลับเข้าภายในวัดแล้ว คนทรงของพระขันทกุมารก็ยาตรามายังบริเวณหัวมุมถนนปั้น โดยแบกกาวาดีนาฏลีลา(เต้น)เป็นเวลาครู่หนึ่ง ก่อนที่จะกลับเข้าสู่ตัววัดตามคนทรงพระแม่ศรีมหาอุมาเทวีไป

คนทรงพระขันทกุมารโปรยผงศักดิ์สิทธิ์แก่สานุศิษย์ก่อนกลับเข้าสู่วัด

คนทรงพระขันทกุมารนาฏลีลารอบโบสถ์หลังจากกลับเข้าสู่วัด

คนทรงพระแม่กาลีโปรยผงศักดิ์สิทธิ์ให้แก่สานุศิษย์ก่อนเข้าสู่ภายในวัด

  

คนทรงพระแม่ถือหม้อไฟที่ลุกโชน นาฏลีลารอบโบสถ์หลังกลับเข้าสู่วัด

               และลำดับสุดท้ายเมื่อราชรถที่ประดิษฐานเทวรูปมาถึงในวัดทั้งหมดแล้ว ก็จะตั้งแถวหน้ากระดานหันเข้าไปทางโบสถ์  แล้วพราหมณ์จะประกอบพิธีถวายไฟที่หน้าเทวรูปแต่ละองค์ จากนั้นเคลื่อนขบวนแห่รอบโบสถ์ ๓ รอบ เสร็จแล้วจึงเชิญเทวรูปทั้งหมด กลับเข้าไปประดิษฐานภายในโบสถ์ตามเดิม ซึ่งถือเป็นอันเสร็จสิ้นงานแห่ประจำปี ๒๕๕๓ ของวัดพระศรีมหาอุมาเทวีอย่างเป็นทางการ

ขบวนราชรถกลับมาถึงหน้าวัดพระศรีมหาอุมาเทวี

               ปิด ท้ายกระทู้ "ภาพบรรยากาศงานแห่ เนื่องในวันวิชัยทัสสมิ ประจำปี ๒๕๕๔ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) ๖ ต.ค. ๕๔" ด้วยภาพความงดงามของเทวรูปพระเป็นเจ้าที่อัญเชิญออกในขบวนแห่ เพื่อให้เพื่อนสามาชิกทุกท่านได้รับชมความงดงามกันอย่างใกล้ชิดครับ

เทวรูปองค์พระคเณศ

เทวรูปองค์พระขันทกุมาร

เทวรูปองค์พระกฤษณะ

เทวรูปองค์พระกัตตวรายัน

เทวรูปองค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี พระแม่ลักษมี และพระแม่สรัสวดี

ประดิษฐานร่วมกันในราชรถคันใหญ่

เทวรูปองค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี

เทวรูปองค์พระแม่ลักษมี

เทวรูปองค์พระแม่สรัสวตี

 

ขอจบภาพบรรยากาศงานแห่ เนื่องในวันวิชัยทัสมิ ประจำปี ๒๕๕๔

วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม)

วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ไว้แต่เพียงเท่านี้

 

ด้วยจิตคารวะ