... พิธีมหาศิวะราตรี ๒๕๕๓ (ตอนที่ ๒) ...

พิธีมหาศิวะราตรี ของทางวัดพระศรีมหาอุมาเทวี เมื่อวันที่ ๑๓ มี.ค. ๒๕๕๓ (ตอนที่ ๒)

               หลังจากพราหมณ์ประกอบพิธีโฮมัมเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้ย้ายมาประกอบพิธีสรงองค์พระศิวลึงค์ที่หอพระศิวลึงค์ประจำวัดพระศรีมหาอุมาเทวี โดยพราหมณ์ใช้น้ำหลากหลายชนิด เช่น น้ำนม น้ำผึ้ง น้ำขมิ้น โยเกิร์ต และน้ำสะอาด เป็นต้น มาสรงองค์พระศิวลึงค์ ที่มีลักษณะเป็นหินสีน้ำตาลจากแม่น้ำนรมทา ซึ่งประดิษฐานอยู่บนฐานโยนีที่แกะจากหินดำอย่างงดงาม

สำหรับพิธีสรงพระศิวลึงค์เนื่องในวันมหาศิวะราตรีของวัดพระศรีมหาอุมาเทวี นั้น ได้แบ่งพิธีออกเป็น ๔ ครั้ง พิธีครั้งแรกประกอบพิธีเวลา ๒๐.๐๐ น. พิธีครั้งที่สองประกอบพิธีเวลา ๒๓.๐๐ น. พิธีครั้งที่สามประกอบพิธีเวลา ๐๒.๐๐ น. และพิธีครั้งที่สี่ (ซึ่งเป็นพิธีครั้งสุดท้าย) ประกอบพิธีเวลา ๐๕.๐๐ น. โดยภาพที่นำมาให้ได้ชมกันนี้ เป็นภาพของการทำพิธีในครั้งแรก เวลา ๒๐.๐๐ น.

บรรดาเครื่องสรงและแต่งองค์พระศิวลึงค์ที่จัดเตรียมไว้ก่อนเริ่มประกอบพิธีในเวลา ๒๐.๐๐ น.

ด้านหน้าหอพระศิวลึงค์

องค์พระศิวลึงค์ประจำวัดพระศรีมหาอุมาเทวี

  

  

  

  

เมื่อสรงองค์พระศิวลึงค์ด้วยน้ำชนิดต่างๆเรียบร้อยแล้ว พราหมณ์จึงสรงด้วยสังข์ ๑๐๘ และสรงด้วยสังข์เงินองค์ใหญ่

สรงด้วยสังข์ ๑๐๘

สรงด้วยสังข์เงินองค์ใหญ่

ถวายไฟที่หน้าองค์พระศิวลึงค์

               จากนั้นพราหมณ์จึงอัญเชิญกลัศจากประรำพิธี ซึ่งได้ประกอบพิธีสถาปนาไปเมื่อช่วงเย็น มายังหอพระศิวลึงค์เพื่อทำการสรงเป็นลำดับสุดท้าย

  

อัญเชิญกลัศองค์ใหญ่มายังหอพระศิวลึงค์

  

พราหมณ์สรงน้ำจากกลัศทั้งใหญ่และเล็กที่องค์พระศิวลึงค์

ถวายไฟเป็นลำดับสุดท้ายของพิธีสรง

               หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนการสรงเรียบร้อยแล้ว พราหมณ์จึงได้จัดการแต่งองค์พระศิวลึงค์ด้วยเครื่องพัสตราภรณ์, งูที่ครอบองค์พระศิวลึงค์ทำจากเงินแท้, สร้อยประคำที่ทำจากเมล็ดรุทรักษะ และพวงมาลัยดอกไม้สดที่ร้อยด้วยฝีมืออันบรรจง

พราหมณ์แต่งเครื่องพัสตราภรณ์ถวาย

แต้มจันเดิลและกุมกุมที่องค์พระศิวลึงค์

องค์พระศิวลึงค์หลังจากพราหมณ์ตกแต่งเรียบร้อยแล้ว

               สำหรับบรรยากาศโดยรอบหอพระศิวลึงค์ในค่ำคืนวันมหาศิวะราตรีนี้ ได้รับการประดับด้วยดอกไม้หลากหลายชนิด แซมสลับด้วยนกประดิษฐ์ที่แลดูคล้ายกับนกที่มีชีวิตจริงๆ รวมทั้งสี่มุมของหอพระศิวลึงค์ยังมีการนำต้นกล้วยที่มีทั้งเครือและปลีมาตกแต่ง ยิ่งทำให้เสริมความงามสง่าของหอพระศิวลึงค์แห่งวัดพระศรีมหาอุมาเทวีหลังนี้ดูโดดเด่น ด้วยสอดผสานระหว่างความงามของสถาปัตยกรรมอินเดียใต้ กับความสดชื่นสบายตาของบรรดาดอกไม้สดนานาพันธุ์

  

บรรยากาศโดยรอบหอพระศิวลึงค์วัดพระศรีมหาอุมาเทวี ในคืนวันมหาศิวราตรี

               ลำดับต่อมาจึงเป็นพิธีบูชาองค์พระศิวลึงค์ เริ่มจากการถวายกำยาน ประทีป,ไฟ รวมทั้งดอกไม้และใบมะตูม โดยระหว่างประกอบพิธีพราหมณ์ก็จะสวดพระเวทและมันตราบทต่างๆเพื่อบูชาองค์พระศิวะพร้อมกันไปด้วย

  

พราหมณ์ถวายกำยานและประทีปที่หน้าองค์พระศิวลึงค์

  

ถวายดอกไม้และใบมะตูม อันเป็นสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ในการบูชาพระมหาศิวะเทพ

  

ถวายไฟด้วยตะเกียงหลายรูปแบบ ซึ่งถือเป็นลำดับสุดท้ายในพิธีบูชาพระศิวลึงค์ครั้งแรกของคืน

               เมื่อพิธีบูชาพระศิวลึงค์ในรอบแรกของคืนเสร็จเรียบร้อยทุกขึ้นตอนแล้ว พราหมณ์ก็จะเชิญตะเกียงอารตีให้บรรดา สานุศิษย์ได้สัมผัสไฟอันศักดิ์สิทธิ์ที่ผ่านพิธีกรรมมาแล้วเพื่อความเป็นสิริมงคล และในขณะเดียวกันที่ประรำ ก็มีพิธีมอบของเทวประสาทให้แก่เจ้าภาพที่ร่วมในพิธีบูชาในค่ำคืนวันนี้ จากนั้นพราหมณ์จึงเจิม และมอบน้ำมนต์จากกลัศและนมที่ผ่านการสรงองค์พระศิวลึงค์ให้แก่บรรดาสานุศิษย์ที่มาร่วมงานทุกคน

พราหมณ์ถือถาดตะเกียงอารตีให้สานุศิษย์ได้รับไฟอันศักดิ์สิทธิ์

มอบของเทวประสาทให้แก่เจ้าภาพ

พราหมณ์ตั้งแถวเพื่อเจิมและมอบน้ำมนต์รวมทั้งนมให้แก่สานุศิษย์

มอบนมและน้ำมนต์ที่สรงองค์พระศิวลึงค์ให้สานุศิษย์

               ครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งหมดแล้วนะครับสำหรับภาพพิธีบูชาองค์พระศิวะเทพ เนื่องในวันมหาศิวะราตรีของวัดพระศรีมหาอุมาเทวี เมื่อวันที่ ๒๓ มี.ค. พ.ศ.๒๕๕๓ โอกาสนี้ขอขอบพระคุณ คุณสุรพงษ์ สิริธรกุล เลขานุการมูลนิธิวัดพระศรีมหาอุมาเทวี และ คุณปรีดา สิริธรกุล ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของทางวัดพระศรีมหาอุมาเทวีทุกท่าน ที่ได้มอบโอกาสอันสำคัญรวมทั้งอำนวยความสะดวกให้เว็บของเราเข้าไปบันทึกภาพและนำมาเผยแพร่ให้ชาว HinduMeeting ได้ร่วมชื่นชมบารมีและความศักดิ์สิทธิ์ของพิธีกรรมในวัดอย่างใกล้ชิด

 

ด้วยจิตคารวะ