... งานนวราตรีและงานวันวิชัยทัสมิ ๒๕๕๒ ...

ภาพบรรยากาศงานนวราตรีและงานวันวิชัยทัสมิ ๒๕๕๒ ณ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขกสีลม) ตอนที่ ๑

 

               www.hindumeeting.com ได้รับความกรุณาเป็นกรณีพิเศษจากทางวัดพระศรีมหาอุมาเทวี ที่อนุญาตให้ทีมงานเข้าไปบันทึกภาพบรรยากาศภายในบริเวณวัดเนื่องในงานพิธีนวราตรี และ วันวิชัยทัสมิ เพื่อให้มาถ่ายทอดให้สานุศิษย์ทั้งหลายได้รับชมพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์และหาชมได้ยากกันอย่างใกล้ชิด  ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญที่หาได้ยากยิ่ง ที่พวกเราทุกคนได้รับความกรุณาเช่นนี้

              ทีมงานเว็บมาสเตอร์และสมาชิก HinduMeeting ทุกคนขอขอบพระคุณ คุณสุรพงษ์ สิริธรกุล เลขานุการมูลนิธิวัดพระศรีมหาอุมาเทวี และ คุณปรีดา สิริธรกุล ตลอดจนเจ้าหน้าที่วัดพระศรีมหาอุมาเทวีทุกท่าน ที่ให้ความกรุณาอำนวยความสะดวกในการเข้าไปบันทึกภาพในครั้งนี้เป็นอย่างดี

               ก่อนที่จะไปถึงภาพบรรยากาศงานแห่ประจำปีเนื่องในวันวิชัยทัศมิ (๒๘ ก.ย. ๒๕๕๒) ขอกล่าวถึงงานก่อนหน้านี้นั่นก็คืองานพิธีผูกข้อมือคนทรงก่อนวันวิชัยทัสมิ ในวันที่ ๒๗ ก.ย. ๒๕๕๒ โดยในวันนั้นบรรยากาศในวัดก็ยังคงเนืองแน่นไปด้วยเหล่าสานุศิษย์ผู้ที่ศรัทธาในองค์เจ้าแม่พระศรีมหาอุมาเทวีและพระเป็นเจ้าองค์ต่างๆ ได่เดินทางมาสักการะ และ ถวายถาดเครื่องบูชาภายในเทวาลัยประธานอย่างไม่ขาดสาย

สานุศิษย์จุดธูปเทียนบูชาพระเป็นเจ้าบริเวณด้านหน้าเทวาลัยประธาน

               สำหรับภายในบริเวณพื้นที่ประกอบพิธีของวัดในวันนั้น ทางเจ้าหน้าที่ได้เคลื่อนย้ายมันดาปัม (mandapam) หรือที่ประดิษฐานเทวรูปประธานสามองค์ ได้แก่ เจ้าแม่ซูลัมกาลี เจ้าแม่ลักษมี และ เจ้าแม่สรัสวตี รวมทั้งพื้นที่ประกอบพิธีโฮมัม ใน ๘ คืนก่อนหน้านี้ออกไปเรียบร้อยแล้ว คงเหลือแต่เพียงลานกว้างสำหรับประกอบพิธีผูกข้อมือและสรงน้ำคนทรง

เสาโกลิมาลัม ที่บัดนี้เชิญธงสิงโตขึ้นไว้เหนือยอดเสา

ธงสิงโต สัญลักษณ์แห่งการเริ่มต้นเทศกาลนวราตรี

บริเวณพื้นที่ประกอบพิธีเมื่อวันที่ ๒๗ ก.ย. ๒๕๕๒

               พิธีในช่วงเย็นเริ่มขึ้นเมื่อพราหมณ์เริ่มประกอบพิธีอารตีตอนเย็น โดยเดินไปประกอบพิธีรอบเทวสถานวัดพระศรีมหาอุมาเทวี เช่น ภายในเทวาลัยประธาน เทวาลัยพระศิวลึงค์ เทวาลัยพระพรหม ซุ้มพระประจำวัน มหาลักษมียันตรา และซุ้มพระกัตตวรายัน เป็นต้น

พราหมณ์ประกอบพิธีบริเวณซุ้มพระประจำวัน

  

ประกอบพิธีหน้าเทวาลัยพระศิวลึงค์

ปิดท้ายด้วยการประกอบพิธีหน้าเทวาลัยประธาน

               เมื่อเข้าใกล้เวลาประกอบพิธีในช่วงค่ำ ฝนก็ได้ตกลงมาอย่างหนัก หากมิได้เป็นอุปสรรคต่อการประกอบพิธีของทางวัดแต่อย่างใด โดยเมื่อถึงเวลาประกอบพิธี เจ้าหน้าที่ได้พาคนทรงของวัดเข้าไปสักการะพระเป็นเจ้าภายในเทวาลัยประธานทีละคน เริ่มจากคนทรงเจ้าแม่ศรีมหาอุมาเทวี  ซึ่งคนทรงของเจ้าแม่จะเริ่มประทับทรงตั้งแต่ภายในเทวาลัยประธาน จากนั้นจึงพาคนทรงออกมาสักการะสถานที่สำคัญภายในบริเวณวัด ได้แก่ เทวาลัยพระศิวลึงค์ เทวาลัยพระพรหม ซุ้มพระประจำวัน และปิดท้ายด้วยกลุ่มเทวรูปที่เทวาลัยข้างเทวาลัยประธาน จากนั้นจึงนำคนทรงมาอาบน้ำบริเวณลานเยื้องกับที่ประดิษฐานเทวรูปพระกัตตวรายัน  และพาไปผูกข้อมือที่บริเวณด้านหน้าทางเข้าเทวาลัยประธาน โดยพราหมณ์เป็นผู้ประกอบพิธีผูกข้อมือและเจิมให้แก่คนทรงทั้งสาม หลังจากนั้นก็จะพาคนทรงกลับเข้าไปเปลี่ยนชุดยังสถานที่ที่จัดเตรียมไว้ แล้วเจ้าหน้าที่จึงนำคนทรงพระขันธกุมาร และคนทรงเจ้าแม่กาลีตามลำดับ มาประกอบพิธีเช่นเดียวกับคนทรงเจ้าแม่พระศรีมหาอุมาเทวี

เคลียร์พื้นที่ก่อนพิธีอาบน้ำและผูกข้อมือคนทรงจะเริ่มขึ้น

สายฝนที่โปรยปรายตลอดช่วงที่ประกอบพิธี

คนทรงเจ้าแม่พระศรีมหาอุมาเทวีขณะประทับทรง

เจ้าหน้าที่พาคนทรงเจ้าแม่มายังหน้าทางเข้าเทวาลัยเพื่อประกอบพิธีผูกข้อมือ

เจ้าหน้าที่พาคนทรงพระขันธกุมารสักการะสถานที่สำคัญภายในวัด

อาบน้ำคนทรงพระขันธกุมาร

พราหมณ์ผูกข้อมือและเจิมให้คนทรง

               ปิดท้ายด้วยพิธีอาบน้ำและผูกข้อมือคนทรงเจ้าแม่กาลี ซึ่งมีความน่าตื่นตาตื่นใจตั้งแต่เมื่อเจ้าแม่เริ่มประทับร่างคนทรงภายในเทวาลัยประธานและออกมาสักการะสถานที่สำคัญภายในวัด ซึ่งระหว่างทางคนทรงของเจ้าแม่ก็ได้กวัดแกว่งดาบเล่มใหญ่ แสดงความน่าเกรงขามให้เป็นที่ประจักษ์ พร้อมกับเสียงอันกึกก้องของบรรดาสานุศิษย์ที่พร้อมใจกันเปล่งคำว่า "โอม กาลี โอม" ดังสนั่นทั่วทั้งวัด และยิ่งไปกว่านั้น เมื่อพาคนทรงสักการะหน้าพระกัตตวรายันเรียบร้อยแล้ว  เจ้าหน้าสองคนก็ได้นำดาบที่เจ้าแม่ถือตอนแรกมาจับไว้คนละข้าง จากนั้นคนทรงของเจ้าแม่กาลีก็ขึ้นไปยืนบนดาบนั้น ก่อนที่จะลงมาอาบน้ำบริเวณลานด้านหน้า ถือเป็นภาพที่ตื่นตาตื่นใจแก่ผู้ที่อยู่ในพิธีนั้นเป็นอย่างมาก

คนทรงเจ้าแม่กาลีเดินฝ่าสายฝนเข้าสู่เทวาลัยประธาน

คนทรงเจ้าแม่ไปสักการะสถานที่สำคัญภายในวัด

เตรียมดาบให้คนทรงเจ้าแม่ขึ้นไปเหยียบก่อนลงมาอาบน้ำ

เหนือคำบรรยาย

  

อาบน้ำให้แก่คนทรง

นำคนทรงไปบริเวณหน้าเทวาลัยประธานเพื่อประกอบพิธีผูกข้อมือ

พราหมณ์เจิมและผูกข้อมือให้แก่คนทรงเจ้าแม่กาลี

               หลังจากเสร็จสิ้นพิธีอาบน้ำและผูกข้อมือคนทรงทั้งสามเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะได้พาคนทรงไปเปลี่ยนชุด และ พากลับเข้ามาประกอบพิธีต่อในเทวาลัยประธาน จากนั้นคนทรงจึงได้ตามพราหมณ์ออกมาประกอบพิธีอารตี รอบเทวสถานวัดพระศรีมหาอุมาเทวีอีกครั้ง (ในช่วงนี้คนทรงทั้งสามกลับเข้าสู่อาการสงบ ต่างจากช่วงที่ประกอบพิธีอาบน้ำและผูกข้อมือ) และเมื่อประกอบพิธีอารตีเสร็จสิ้น ก็จะเข้าสู่พิธีบูชาพระแม่สรัสวตีภายในเทวาลัยประธาน อันถือเป็นพิธีบูชาในคือที่ ๙ และเป็นคืนสุดท้ายในเทศกาลนวราตรี ก่อนเข้าสู่วันวิชัยทัศมิ ซึ่งเป็นงานแห่ประจำปีของวัดในวันรุ่งขึ้น

พราหมณ์นำคนทรงประกอบพิธีอารตีบริเวณหน้าเทวาลัยประศิวลึงค์

คนทรงทั้งสามของวัดพระศรีมหาอุมาเทวี

พราหมณ์ประกอบพิธีอารตีที่หอพระประจำวัน

ประกอบพิธีบริเวณแท่นหินและเสาโกลิมาลัมด้านหน้าเทวาลัยประธาน

*****  จบภาพบรรยากาศพิธีผูกข้อมือคนทรง วันที่ ๒๗ ก.ย. ๒๕๕๒  *****

 

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๒

               เป็นวันที่กำหนดจัดงานแห่ประจำปีเนื่องในวันวิชัยทัศมิ ของทางวัดพระศรีมหาอุมาเทวี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๒ โดยในวันนี้ ทีมงาน HinduMeeting ได้เดินทางไปถึงบริเวณวัดประมาณ ๑๖.๐๐ น. ซึ่งเป็นเวลาก่อนที่พิธีการของวัดจะเริ่มขึ้นในเวลาประมาณ ๑๘.๐๐ น

               บรรดาสานุศิษย์ก็ยังคงเดินทางเข้ามาสักการะพระเป็นเจ้าภายในวัดพระศรีมหาอุมาเทวีกันอย่างเนืองแน่น ถึงขนาดต้องต่อแถวกันเดินเข้าไปถวายถาดภายในเทวาลัยประธานเลยทีเดียว ส่วนบรรยากาศภายนอกวัดบริเวณถนนที่เส้นทางขบวนแห่จะผ่าน ก็มีการเตรียมพร้อมจัดซุ้มรับขบวนแห่กันอย่างเต็มที่ บ้างก็มากันตั้งแต่เช้าตรู่ บ้างก็มาในช่วงบ่าย ขนาดของซุ้มและโต๊ะก็ใหญ่บ้างเล็กบ้างตามกำลังทุนทรัพย์และความพร้อมของเจ้าของโต๊ะ หากแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกซุ้มมีเหมือนกันก็คือ ความศรัทธาที่มีต่อพระเป็นเจ้าที่พวกเขาเคารพรัก

บรรยากาศภายในวัดก่อนพิธีอันศักดิ์สิทธิ์จะเริ่มในช่วงเย็น

               ในโอกาสพิเศษดังเช่นวันนี้ ทางวัดได้จัดสร้างผ้ายันต์รูปแบบพิเศษซึ่งเป็นภาพของพระตรีมูรติ ให้บรรดาสานุศิษย์ได้ทำบุญบูชาไว้เป็นที่ระลึกในโอกาสงานแห่ประจำปี ๒๕๕๒ ของทางวัดพระศรีมหาอุมาเทวีด้วย

               โดยก่อนที่พิธีอารตีในช่วงเย็นจะเริ่มขึ้น ท้องฟ้าเหนือวัดพระศรีมหาอุมาเทวีก็ถูกปกคลุมไปด้วยเมฆฝนสีดำทะมึน พร้อมกับสายลมที่กระโชกแรง ไม่นานนักหยาดฝนเม็ดใหญ่ก็ร่วงหล่นลงมาจากท้องฟ้า ประดุจน้ำเทพมนต์จากพระเป็นเจ้าที่ประทานให้แก่สานุศิษย์ได้ชุ่มเย็นดับความร้อนรุ่มทั้งกายและใจ.....ซึ่งแม้ฝนจะตกลงมาอย่างต่อเนื่อง แต่ก็มิได้เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินพิธีของวัด ที่เริ่มจากพิธีอารตีภายในเทวาลัยประธานและโดยรอบเทวสถานวัดพระศรีมหาอุมาเทวี

เมฆฝนก้อนใหญ่เหนือวัดพระศรีมหาอุมาเทวีและอาณาบริเวณโดยรอบ

ฝนจะตกแต่ก็ไม่สามารถขัดขวางความศรัทธาของเหล่าสานุศิษย์ได้

และสายฝนก็มิได้เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินพิธีการของทางวัดได้เช่นกัน

               หลังจากเสร็จสิ้นพิธีอารตีช่วงเย็นไม่นาน สายฝนที่ตกโปรยปรายก็ได้หยุดลง และลำดับพิธีอันสำคัญของวันนี้ก็เริ่มต้นขึ้น โดยเริ่มจากพิธีแห่ยอดของราชรถคันใหญ่ซึ่งจะใช้ประดิษฐานเทวรูปของเจ้าแม่ทั้งสาม ได้แก่ เจ้าแม่ศรีมหาอุมาเทวี เจ้าแม่ลักษมี และเจ้าแม่สรัสวตี ขึ้นประดิษฐานในส่วนบนสุดของราชรถ

ขบวนอัญเชิญส่วนยอดของราชรถคันใหญ่ออกจากภายในเทวาลัยประธาน

  

เมื่อออกสู่ภายนอกเทวาลัยประธานแล้ว ก็จะเดินแห่รอบวัดก่อนที่จะอัญเชิญออกไปประดิษฐานยังส่วนบนสุดของราชรถ

คุณสุรพงษ์ สิริธรกุล เลขานุการมูลนิธิวัดพระศรีมหาอุมาเทวี เป็นผู้อัญเชิญส่วนยอดของราชรถคันใหญ่

  

คุณสุรพงษ์ อัญเชิญส่วนยอดของราชรถคันใหญ่ขึ้นประดิษฐาน

ลำดับต่อไปเป็นพิธีอัญเชิญเทวรูปพระกัตตวรายันออกจากที่ประดิษฐาน เพื่อเข้ายังขบวนแห่ร่วมกับเทวรูปพระเป็นเจ้าองค์อื่นๆ

เตรียมความพร้อมสำหรับขบวนอัญเชิญเทวรปพระกัตตวรายัน

พราหมณ์และเจ้าหน้าที่ช่วยกันอัญเชิญเทวรูปพระกัตตวรายันออกจากห้องที่ประดิษฐาน

อัญเชิญเทวรูปพระกัตตวรายันมารอเข้าร่วมในขบวนเป็นองค์แรก

               ลำดับพิธีการต่อไปเป็นพิธีเชิญองค์เจ้าแม่ศรีมหาอุมาเทวีลงประทับในร่างคนทรง จากนั้นจึงมีพิธีอาบน้ำ และเชิญคนทรงอุ้มหม้อกลาฮัมเวียนรอบเทวสถานวัดพระศรีมหาอุมาเทวี

ขบวนคนทรงเจ้าแม่ศรีมหาอุมาเทวีออกจากเทวาลัยประธาน

องค์เจ้าแม่ศรีมหาอุมาเทวีเริ่มประทับในร่างของคนทรง

ทำพิธีอาบน้ำให้แก่คนทรงก่อนที่จะเริ่มขบวนแห่

               หลังจากอาบน้ำคนทรงเจ้าแม่ศรีมหาอุมาเทวีเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ก็จะพาคนทรงกลับเข้าไปยังเทวาลัยประธาน เพื่อเชิญหม้อกลาฮัม (ที่คนทรงจะใช้ทูนบนศรีษะตลอดเส้นทางขบวนแห่) ออกแห่รอบเทวาลัยประธานวัดพระศรีมหาอุมาเทวี

คนทรงเจ้าแม่ศรีมหาอุมาเทวีอุ้มหม้อกลาฮัมออกจากเทวาลัยประธาน

อุ้มหม้อกลาฮัมแห่รอบเทวาลัยประธานวัดพระศรีมหาอุมาเทวี

พราหมณ์รับหม้อกลาฮัมจากคนทรง แล้วเจ้าหน้าที่จึงพาคนทรงกลับเข้าไปพักรอในห้องที่เตรียมไว้

พราหมณ์ผู้ทำหน้าที่ตกแต่งหม้อกลาฮัมก่อนที่พิธีแห่จะเริ่มขึ้น

หม้อกลาฮัมที่ตกแต่งอย่างสวยงาม พร้อมสำหรับให้คนทรงทูนศรีษะออกในขบวนแห่

               หลังจากคนทรงเจ้าแม่ศรีมหาอุมาเทวีอุ้มหม้อกลาฮัมแห่รอบวัดแล้ว ลำดับต่อไปจึงเป็นการอัญเชิญเทวรูปพระเป็นเจ้าที่จะประดิษฐานบนราชรถสำหรับแห่ ออกมาจากเทวาลัยประธาน ได้แก่ เทวรูปพระคเณศ เทวรูปพระขันธกุมาร เทวรูปพระกฤษณะ เทวรูปพระแม่ลักษมี เทวรูปพระแม่สรัสวตี และเทวรูปเจ้าแม่ศรีมหาอุมาเทวี

เทวรูปพระคเณศถูกอัญเชิญออกจากเทวาลัยประธานเป็นองค์แรก

เทวรูปพระขันธกุมาร

เทวรูปพระกฤษณะ

เทวรูปพระแม่ลักษมี

เทวรูปพระแม่สรัสวตี

ปิดท้ายด้วยเทวรูปเจ้าแม่ศรีมหาอุมาเทวี

               เมื่อเทวรูปออกมาจากเทวาลัยประธานแล้ว เจ้าหน้าที่ก็จะแบกองค์พระไปตั้งแถวหน้ากระดานหันหน้าเข้าสู่เทวาลัย จากนั้นก็จะแห่รอบเทวาลัยประธาน ๓ รอบ แล้วจึงแห่ออกสู่ภายนอกวัด เพื่ออัญเชิญเทวรูปแต่ละองค์ขึ้นประดิษฐานยังราชรถที่จอดรออยู่ด้านนอก

ตั้งแถวขบวนแห่เทวรูปหันหน้าสู่เทวาลัยประธานวัดพระศรีมหาอุมาเทวี

นำหน้าขบวนด้วยคบไฟ

ต่อด้วยเทวรูปพระคเณศ ที่อัญเชิญนำหน้าเทวรูปองค์อื่นๆในขบวน

พระขันธกุมาร

พระกฤษณะ

พระแม่สรัสวตี

พระกัตตวรายัน

ปิดท้ายขบวนแห่ด้วยเทวรูปเจ้าแม่ศรีมหาอุมาเทวี

แถวขบวนแห่เทวรูปรอบเทวาลัยประธาน

เมื่อเทวรูปออกสู่ภายนอกวัดก็จะแยกกันไปตามราชรถแต่ละคัน เพื่ออัญเชิญขึ้นประดิษฐาน

เทวรูปพระคเณศถูกอัญเชิญออกสู่ภายนอกวัด

เทวรูปพระแม่ลักษมีขณะเชิญขึ้นประดิษฐานบนราชรถคันใหญ่

ตามด้วยเทวรูปพระแม่สรัสวตี

เทวรูปเจ้าแม่ศรีมหาอุมาเทวีหยุดรอบริเวณประตูซุ้มโคปุรัมวัด ก่อนจะอัญเชิญขึ้นยังราชรถคันใหญ่เป็นลำดับสุดท้าย

               กลับมายังบรรยากาศภายในวัดอีกครั้ง หลังจากเทวรูปทั้งหมดถูกอัญเชิญประจำที่ยังราชรถแต่ละคันเรียบร้อยแล้ว  ก็จะเข้าสู่พิธีเชิญคนทรงพระขันธกุมารและคนทรงพระแม่กาลี (ทีละคนตามลำดับ)เข้าสู่อาคารข้างเทวาลัยประธาน ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานเทวรูปพระกัตตวรายันสำริด และกลุ่มเทวรูปหินดำองค์เล็กๆอีกหลายองค์ เพื่อประกอบพิธีอาบน้ำและแต่งเครื่องทรง

เริ่มจากคนทรงพระขันธกุมาร

หลังจากคนทรงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบริเวณวัดแล้ว ก็จะเชิญลงมาอาบน้ำที่ลานหน้าที่ประดิษฐานเทวรูปพระกัตตวรายัน

อาบน้ำคนทรง

เสียบเหล็กแหลมยาวรูปใบหอกที่แก้มคนทรงพระขันธกุมาร

เกี่ยวตะขอที่ห้อยลูกมะนาวตามร่างกาย

               จากนั้นจึงต่อด้วยคนทรงของพระแม่กาลี ซึ่งจะมีสิ่งที่พิเศษกว่าคนทรงทั้งสองก่อนหน้านี้นิดหน่อย ตรงที่ก่อนท่านจะลงมาอาบน้ำ ท่านจะก้าวขึ้นไปยืนบนดาบ (เหมือนเมื่อวันผูกข้อมือคนทรงก่อนหน้านี้) แล้วจึงลงมาอาบน้ำและแต่งเครื่องทรง ตลอดจนขั้นตอนการเสียบเหล็กแหลมรูปตรีศูลที่แก้มของท่าน ท่ามกลางเสียงกึกก้องของสานุศิษย์ที่ตะโกนพร้อมกันว่า " โอม กาลี โอม "

คนทรงพระแม่กาลี

อาบน้ำให้คนทรงพระแม่กาลี

เสียบเหล็กแหลมรูปตรีศูลเข้าที่แก้มของคนทรง

หลังจากนั้นคนทรงพระแม่กาลีจึงเจิมเป็นสิริมงคลให้กับคุณสุรพงษ์

               ในขณะที่กำลังแต่งองค์ถวายคนทรงพระแม่กาลีอยู่นั้น บริเวณลานเบื้องหน้าเสาโกลิมาลัม ได้มีการตั้งโต๊ะไม้ที่วางหม้อกลาฮัม ซึ่งบัดนี้ได้รับการตกแต่งด้วยดอกไม้และพวงมาลัยไว้พร้อมแล้ว คนทรงเจ้าแม่ศรีมหาอุมาเทวีที่ได้เปลี่ยนเครื่องทรงอย่างงดงามหลังจากสรงน้ำได้เดินมายืนอยู่หน้าโต๊ะ แล้วพราหมณ์จึงเริ่มประกอบพิธีบูชาที่หม้อดังกล่าว จากนั้นจึงประคองหม้อนี้ขึ้นทูนบนศรีษะของคนทรงที่นั่งยองๆรออยู่ เมื่อหม้อตั้งอยู่ในระดับที่สมดุลบนศรีษะแล้ว คนทรงจึงค่อยๆลุกขึ้นยืนและยาตราออกสู่ภายนอกวัด เพื่อโปรดแก่บรรดาสานุศิษย์ซึ่งเผ้ารออยู่สองข้างทางที่ขบวนแห่จะผ่าน ถือเป็นการเริ่มต้นขบวนแห่ในงานประจำปีของวัดพระศรีมหาอุมาเทวีอย่างเป็นทางการ

  

คนทรงเจ้าแม่ศรีมหาอุมาเทวีประกอบพิธีหน้าเทวลัยประธาน

พราหมณ์เจิมที่หน้าผากคนทรงองค์เจ้าแม่ศรีมหาอุมาเทวี

  

พราหมณ์ช่วยกันประคองหม้อกลาฮัมขึ้นทูนบนศรีษะคนทรงเจ้าแม่

คนทรงเจ้าแม่ศรีมหาอุมาเทวีลุกขึ้นยืนและยาตราออกภายนอกวัด

               จากนั้นจึงเชิญคนทรงพระขันธกุมารมาทำพิธีต่อในบริเวณลานหน้าเสาโกลิมาลัม เสร็จแล้วจึงตามด้วยคนทรงขององค์รพระแม่กาลี เมื่อคนทรงทั้งสามยาตราออกภายนอกวัดแล้ว จึงเป็นสัญญาณเริ่มขบวนแห่ของวัดอย่างเป็นทางการ โดยขบวนราชรถจะเคลื่อนตามขบวนของคนทรงทั้งสามเป็นขบวนยาวตลอดช่วงถนนเลยทีเดียว

คนทรงพระขันธกุมารทำพิธีที่หน้ากาวาดีก่อนที่จะนำขึ้นแบกออกแห่ในขบวน

พราหมณ์และเจ้าหน้าที่นำกาวาดีขึ้นวางบนไหล่คนทรงสำหรับแบกก่อนยาตราออกนอกวัด

คนทรงพระขันธกุมารแบกกาวาดียาตราออกไปสมทบขบวนที่รออยู่ด้านนอกวัด

ขอจบกระทู้ภาพบรรยากาศงานนวราตรีและงานแห่ประจำปี ๒๕๕๒ (๒๗-๒๘ ก.ย. ๒๕๕๒) วัดแขก สีลม ตอนที่ ๑ ไว้แต่เพียงเท่านี้

 

ด้วยจิตคารวะ