... เทศกาลนวราตรี ๒๕๕๔ ...

เทศกาลนวราตรี ๒๕๕๔ ณ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วันที่ )

๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

ประกอบพิธีบูชาองค์พระแม่มหาสรัสวดี

               วันสุดท้ายของงานนวราตรี ประจำปี ๒๕๕๔ โดยวันนี้เป็นพิธีบูชาองค์พระแม่มหาสรัสวดี ซึ่งก่อนจะถึงพิธีบูชาใหญ่นั้น ได้มีพิธีบูชาพระแม่มหาสรัสวดีที่บริเวณด้านหน้าห้องของคณะกรรมการมูลนิธิวัดพระศรีมหาอุมาเทวี จากนั้นจึงเป็นพิธีอาบน้ำและผูกข้อมือคนทรง (ก่อนจะมีงานแห่ประจำปีในวันรุ่งขึ้น) เสร็จแล้วจึงเป็นพิธีบูชาองค์พระแม่มหาสรัสวดีที่ประดิษฐานอยู่ที่ซุ้มภายในปะรำพิธี
 

พิธีบูชาพระแม่มหาสรัสวดีที่บริเวณด้านหน้าห้องคณะกรรมการฯ

พิธีอาบน้ำและผู้ข้อมือคนทรงองค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี

พิธีอาบน้ำและผูกข้อมือคนทรงองค์พระขันทกุมาร
 

พิธีอาบน้ำและผูกข้อมือคนทรงองค์พระแม่กาลี

เทวรูปองค์พระแม่มหาสรัสวดี ประดิษฐานอยู่ภายในซุ้ม
 

พิธีบูชาใหญ่
 

เทวรูปองค์พระแม่มหาสรัสวดี องค์ประธานในพิธีบูชาคืนที่ ๙
ซึ่งเป็นคืนสุดท้ายของงานนวราตรี ประจำปี ๒๕๕๔

 

ด้วยจิตคารวะ