... เทศกาลนวราตรี ๒๕๕๔ ...

เทศกาลนวราตรี ๒๕๕๔ ณ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วันที่ ๗)

วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔

(พิธีช่วงเช้า)

พิธีอภิเษกสมรสองค์พระแม่กับองค์พระศิวะ

               ในช่วงเช้าของวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ซึ่งเป็นวันที่ ๗ ของงานนวราตรี วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) ในวันนี้ทางวัดได้ประกอบพิธีอภิเษกสมรสขององค์พระแม่ ในภาคพระแม่มีนากษี กับองค์พระศิวะ โดยได้จัดพิธีอภิเษกสมรส (แต่งงาน) ตามธรรมเนียมของฮินดูทุกประการ

               สำหรับเทวรูปที่เป็นประธานในพิธีช่วงเช้า คือเทวรูปองค์พระศิวะประทับเคียงข้างเทวรูปพระแม่มีนากษีบนชิงช้าที่แขวนอยู่ในซุ้ม โดยสายของชิงช้าถือว่ามีความงดงามมาก เนื่องจากเป็นสายชิงช้าทำเป็นรูปพระคเณศ นกยูง นางเชิญตะเกียง และนกแก้ว ร้อยกันเป็นสายลดหลั่นลงมาทั้งสี่มุมของชิงช้า ซึ่งมีความวิจิตรงดงามเป็นอย่างยิ่ง

 

พราหมณ์ประกอบพิธีอภิเษกสมรสถวายองค์พระศิวะและพระแม่มีนากษี

ประกอบพิธีบูชาในพิธีอภิเษกสมรสของพระเป็นเจ้าทั้งสองพระองค์

เทวรูปองค์พระศิวะกับพระแม่มีนากษี ประทับเคียงข้างกันบนชิงช้า
ในพิธีอภิเษกสมรส เช้าวันที่ ๗ ของงานนวราตรี

 

(พิธีช่วงค่ำ)

ประกอบพิธีบูชาองค์พระแม่ในปางนั่งชิงช้า

เทวรูปองค์พระแม่ประทับนั่งอยู่บนชิงช้า

ประกอบพิธีบูชาใหญ่

เทวรูปองค์พระแม่ในปางนั่งชิงช้า ในพิธีบูชาวันที่ ๗ ของงานนวราตรี

 

ด้วยจิตคารวะ