... บรรยากาศพิธีเชิญธงสิงห์ลงจากเสา และพิธีอาบน้ำพราหมณ์และคนทรง ...

บรรยากาศพิธีเชิญธงสิงห์ลงจากเสา และพิธีอาบน้ำพราหมณ์และคนทรง

เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๓ โดยเป็นพิธีปิดท้ายของเทศกาลนวราตรี วัดพระศรีมหาอุมาเทวี ประจำปี ๒๕๕๓

              

               พิธีในเย็นวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๓ เริ่มในเวลาประมาณ ๑๗.๓๐ น. โดยเป็นพิธีอารตีประจำวันตามสถานที่สำคัญต่างๆรอบวัด

 

พราหมณ์ประกอบพิธีอารตีประจำวันตามสถานที่สำคัญต่างๆรอบวัดพระศรีมหาอุมาเทวี

               เวลาประมาณ ๑๗.๐๐ น. คณะพราหมณ์ประกอบพิธีบูชาที่หน้าเสาธง ซึ่งตั้งอยู่ตรงหน้าโบสถ์ เสร็จแล้วจึงช่วยกันเปลื้องสิ่งต่างๆที่หุ้มรอบเสาธงออก ได้แก่ ผ้า, พวงมาลัย, ใบมะม่วง, หญ้าคา โดยเป็นสิ่งที่ถูกนำมาหุ้มรอบเสาตั้งแต่เมื่อวันที่ประกอบพิธีเชิญธงขึ้นเสา เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๓

ธงสิงห์ที่ถูกเชิญขึ้นยอดเสาตั้งแต่วันแรกของเทศกาลนวราตรี เมื่อวันที่ ๘ ต.ค.

พราหมณ์บูชาที่หน้าเสาธงก่อนที่จะประกอบพิธีเชิญธงลง

คณะพราหมณ์ช่วยกันเปลื้องสิ่งต่างๆที่หุ้มรอบเสาธงออก

พราหมณ์เปลื้องพวงมาลัยและผ้า

เปลื้องใบมะม่วง

ปิดท้ายด้วยหญ้าคาที่หุ้มอยู่ในชั้นสุดท้าย

พราหมณ์คลายเกลียวผืนธงที่พันรอบเสา

               เมื่อคณะพราหมณ์เปลื้องสิ่งที่หุ้มเสาธงเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงทำพิธีเชิญธงสิงห์ลงจากเสา โดยพราหมณ์ท่านหนึ่งปีนขึ้นนั่งร้านไปที่ยอดเสาเพื่อปลดเชือกที่รั้งผืนธงไว้บริเวณยอดเสา จากนั้นคุณสุรพงษ์และคณะพราหมณ์ที่อยู่ด้านล่างจะค่อยๆดึงผืนธงลงมาเรื่อยๆ จนกระทั่งผืนธงรูปสิงห์ถูกเชิญลงมายังด้านล่าง จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะนำธงกลับไปเก็บรักษาได้ตามเดิม

  

พิธีเชิญธงสิงห์ลงจากเสา

  

ธงสิงห์ถูกอัญเชิญลงจากยอดเสา ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของการเสร็จสิ้นเทศกาลนวราตรี ประจำปี ๒๕๕๓

เสาธงด้านหน้าโบสถ์ หลังอัญเชิญธงลงจากยอดเสา

               หลังจากเชิญธงสิงห์ลงจากยอดเสาแล้ว พราหมณ์ก็จะทำพิธีสรงน้ำเสาธง ด้วยน้ำสะอาด น้ำนม โยเกิร์ต น้ำผสมกุมกุม น้ำผสมขมิ้น เป็นต้น

  

พราหมณ์ประกอบพิธีสรงที่เสาธง

ถวายไฟ

นอกจากจะสรงน้ำที่เสาธงแล้ว พราหมณ์ยังได้สรงน้ำที่สิงโตหินดำ
ซึ่งเป็นสัตว์พาหนะขององค์พระแม่ที่ประดิษฐานอยู่ในซุ้มด้วย

  

สรงด้วยน้ำชนิดต่างๆ

  

พราหมณ์ถวายไฟ และเจิมที่เสา

               เมื่อพิธีสรงน้ำเสร็จทุกขั้นตอนแล้ว คณะพราหมณ์ได้ย้ายไปประกอบพิธีต่อที่ด้านหน้ามหาลักษมียันตรา ซึ่งตั้งหม้อกลัสที่ได้สถาปนาไว้ตั้งแต่วันแรกของเทศกาลนวราตรี โดยพราหมณ์ถวายไฟที่หน้ากลัส จากนั้นจึงเชิญหม้อกลัสแต่ละใบให้พราหมณ์ถือ ส่วนกลัสประธานทั้ง ๔ พราหมณ์จะเทินไว้ที่ศีรษะ เมื่อพร้อมแล้ว จึงทำการแห่รอบโบสถ์ และนำกลัสประธานทั้ง ๔ เข้าไปสรงถวายที่เทวรูปประธานภายในโบสถ์ ส่วนกลัสอื่นๆพราหมณ์จะนำมาสรงที่เสาธง

ถวายไฟที่หน้าหม้อกลัส

  

เชิญหม้อกลัสประธาน เทินไว้ที่ศีรษะของพราหมณ์

นำหน้าขบวนแห่ด้วยวงดนตรี Nadaswaram

  

  

ขบวนแห่หม้อกลัสรอบโบสถ์วัดพระศรีมหาอุมาเทวี

               เมื่อขบวนแห่หม้อกลัสมาถึงลานด้านหน้าโบสถ์ พราหมณ์จึงทำพิธีถวายไฟและทุ่มมะพร้าว จากนั้นพราหมณ์ได้เชิญหม้อกลัสประธานเข้าไปสรงเทวรูปภายในโบสถ์ ส่วนหม้อกลัสอื่นๆได้ทำพิธีสรงน้ำที่เสาธง ซึ่งถือเป็นพิธีลำดับสุดท้ายของพิธีสรงน้ำเสาธงหลังอัญเชิญธงสิงโตลงจากยอดเสา

  

ถวายไฟที่หน้าหม้อกลัสประธานซึ่งเทินอยู่บนศีรษะของพราหมณ์ทั้ง ๔

  

สรงน้ำจากหม้อกลัสที่เสาธง

เจิมเสาธงด้านที่เป็นรูปพระขันทกุมาร

พราหมณ์ถวายไฟเป็นลำดับสุดท้าย

เสาธงด้านหน้าโบสถ์ หลังเสร็จสิ้นพิธีสรงน้ำ

               หลังจากพิธีสรงน้ำเสาธงเสร็จสิ้น คนทรงทั้งสามพร้อมคณะพราหมณ์จะเชิญเทวรูปพระเป็นเจ้า (องค์เล็ก) เช่น พระศิวะ พระแม่ พระคเณศ เป็นต้น พร้อมเครื่องพิธีที่ใช้ในงานแห่ประจำปี เช่น หม้อกลาฮัม เหล็กแหลมรูปตรีศูลและเวล เป็นต้น ออกมาตั้งที่โต๊ะ เพื่อให้พราหมณ์สรงน้ำ เสร็จแล้วจึงเปิดให้สานุศิษย์และผู้ที่ร่วมงานทุกคนได้เข้าร่วมอาบน้ำพราหมณ์และคนทรง (ด้วยการใช้น้ำรดที่มือของพราหมณ์และคนทรง)

เชิญเทวรูปและเครื่องพิธีที่ใช้ในงานแห่ออกมาทำพิธีสรงน้ำ

สานุศิษย์ร่วมกันรดน้ำที่มือพราหมณ์และคนทรง

สานุศิษย์ร่วมกันรดน้ำที่มือพราหมณ์และคนทรง

               หลังจากสานุศิษย์ร่วมกันอาบน้ำพราหมณ์และคนทรงครบทุกคนแล้ว พราหมณ์และคนทรงก็จะไปเปลี่ยนชุดเพื่อเตรียมประกอบพิธีต่อไป โดยหลังจากพราหมณ์กลับมาจากเปลี่ยนชุด จึงเป็นพิธีอารตีประจำวันในช่วงค่ำ แล้วจึงเป็นพิธีแห่กรรมการรอบโบสถ์วัดพระศรีมหาอุมาเทวี

  

พราหมณ์ประกอบพิธีอารตีประจำวัน

  

ขบวนแห่กรรมการวัด

แจกขนมให้ผู้ที่มาร่วมในพิธี

               ลำดับต่อไปจึงเป็นพิธีในช่วงสุดท้ายของวัน ซึ่งก็คือการผูกข้อมือให้แก่สานุศิษย์ โดยทางวัดได้เชิญพราหมณ์กว่า ๑๐ ท่าน มาผูกข้อมือให้แก่สานุศิษย์ทุกคนอย่างทั่วถึง

คณะพราหมณ์ผู้ทำหน้าทีู่ผูกข้อมือให้แก่สานุศิษย์ทุกคน

  

พราหมณ์เจิมและผูกข้อมือให้แก่สานุศิษย์

  

สานุศิษย์ทุกเพศและทุกวัยร่วมกันให้พราหมณ์ผูกข้อมือ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

ครบถ้วนสมบูรณ์สำหรับภาพบรรยากาศงานเทศกาลนวราตรี และงานแห่ประจำปี ๒๕๕๓ ของวัดพระศรีมหาอุมาเทวี

 

ด้วยจิตคารวะ