... พิธีเชิญธงลง และ อาบน้ำพราหมณ์ ...

ภาพบรรยากาศพิธีอัญเชิญธงสิงห์ลง และพิธีอาบน้ำพราหมณ์และคณะคนทรง
(ปิดท้ายงานนวราตรี วัดพระศรีมหาอุมาเทวีั ประจำปี ๒๕๕๔)
วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๔

               สำหรับ พิธีเชิญธงสิงห์ลงจากเสา และพิธีอาบน้ำพราหมณ์และคนทรง ซึ่งถือเป็นพิธีปิดท้ายของเทศกาลนวราตรี วัดพระศรีมหาอุมาเทวี ประจำปี ๒๕๕๔ นั้น เริ่มพิธีใน เวลาประมาณ ๑๗.๐๐ น. โดยเป็นพิธีอัญเชิญกลัศจากหน้ามหาลักษมียันตรา แห่รอบโบสถ์ เพื่อนำไปสรงเทวรูปองค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวีภายในโบสถ์

ขบวนอัญเชิญกลัศ

          จากนั้นคณะพราหมณ์ประกอบพิธีบูชาที่หน้าเสาธง ซึ่งตั้งอยู่ตรงหน้าโบสถ์ เสร็จแล้วจึงช่วยกันเปลื้องสิ่งต่างๆที่หุ้มรอบเสาธงออก ได้แก่ ผ้า, พวงมาลัย, ใบมะม่วง, หญ้าคา โดยเป็นสิ่งที่ถูกนำมาหุ้มรอบเสาตั้งแต่เมื่อวันที่ประกอบพิธีเชิญธงขึ้นเสา เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๔ และ เื่มื่อคณะพราหมณ์เปลื้องสิ่งที่หุ้มเสาธงเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงทำพิธีเชิญธงสิงห์ลงจากเสา โดยพราหมณ์ท่านหนึ่งปีนขึ้นนั่งร้านไปที่ยอดเสาเพื่อปลดเชือกที่รั้งผืนธง ไว้บริเวณยอดเสา จากนั้นคุณสุรพงษ์และคณะพราหมณ์ที่อยู่ด้านล่างจะค่อยๆดึงผืนธงลงมาเรื่อยๆ จนกระทั่งผืนธงรูปสิงห์ถูกเชิญลงมายังด้านล่าง

อัญเิชิญธงสิงห์ลงจากเสา

               เมื่อเชิญธงสิงห์ลงจากเสาเรียบร้อยแล้ว คณะพราหมณ์จึงได้ประกอบพิธีสรงน้ำเสาธง ด้วยน้ำชนิดต่างๆ เช่น น้ำสะอาด น้ำนม โยเกิร์ต น้ำผสมผงจันทน์ น้ำผสมกุมกุม เป็นต้น

พราหมณ์ประกอบพิธีสรงน้ำที่เสาธง

สรงน้ำที่ซุ้มสิงโตหินดำ ซึ่งเป็นเทพพาหนะขององค์พระแม่

ถวายไฟบูชา

               หลังจากพิธีสรงน้ำเสาธงเสร็จสิ้น คนทรงทั้งสามพร้อมคณะพราหมณ์จะเชิญเทวรูปพระเป็นเจ้า (องค์เล็ก) เช่น พระศิวะ พระแม่ พระคเณศ เป็นต้น พร้อมเครื่องพิธีที่ใช้ในงานแห่ประจำปี เช่น หม้อกลาฮัม เหล็กแหลมรูปตรีศูลและเวล เป็นต้น ออกมาตั้งที่โต๊ะ เพื่อให้พราหมณ์สรงน้ำ เสร็จแล้วจึงเปิดให้สานุศิษย์และผู้ที่ร่วมงานทุกคนได้เข้าร่วมอาบน้ำ พราหมณ์และคนทรง (ด้วยการใช้น้ำรดที่มือของพราหมณ์และคนทรง)

สานุศิษย์ร่วมพิธีอาบน้ำพราหมณ์และคนทรง
.

          ลำดับต่อไปจึงเป็นพิธีในช่วงสุดท้าย ซึ่งก็คือการผูกข้อมือให้แก่สานุศิษย์ โดยทางวัดได้เชิญพราหมณ์มาผูกข้อมือให้แก่สานุศิษย์ทุกคนอย่างทั่วถึง

พราหมณ์ผูกข้อมือให้แก่สานุศิษย์ทุกคน

 

ด้วยจิตคารวะ