... พิธีคเณศจตุรถี ๒๕๔๔ ณ โบสถ์เทพมณเฑียร (กรุงเทพฯ) ...

              

               เทศกาลคเณศจตุรถีปี ๒๕๕๔ โบสถ์เทพมณเฑียรได้จัดพิธีบูชาองค์พระคเณศ ภายใต้ชื่องานว่า "พิธีคเณศจตุรถี มงคลมูรติสมภพ" โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๓-๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งในโอกาสนี้ทางทีมงาน www.hindumeeting.com โดย อักษรชนนี ได้บันทึกภาพให้เพื่อนสมาชิกทั้งที่ได้ไปร่วมงานและไม่ได้มีโอกาสไปร่วมงาน ได้รับชมภาพแห่งความประทับใจในพิธีนี้ทุกขั้นตอน

               ในโอกาสนี้ทีมงานเว็บมาสเตอร์และสมาชิก HinduMeeting ทุกคน ขอขอบคุณคณะผู้จัดงาน  "พิธีคเณศจตุรถี มงคลมูรติสมภพ" ที่ได้อำนวยความสะดวกในการบันทึกภาพของทีมงานเป็นอย่างดี

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๔

               บรรยากาศรอบๆ งานก่อนที่จะเข้าสู่พิธีการบูชาพระคเณศได้มีการจัดกิจกรรมไว้ให้ผู้ร่วมพิธีได้เข้าร่วมกิจกรรมมากมาย อาทิ ซุ้มสรงเครื่องหอม เพื่อขอพรเรื่องความรักและเพื่อให้กิจการงานไหลลื่น, ซุ้มปิดทององค์พระคเณศ เพื่อขอพรด้านเงินทอง, ซุ้มโล้ชิงช้า เพื่อขอพรด้านสุขภาพและความสุข, ซุ้มสรงธัญพืช ขอพรเรื่องความอุดมสมบูรณ์, ซุ้มพระพิฆเนศ ๓๒ ปาง เพื่อขอพรแห่งความสำเร็จ, ซุ้มอัษฎวินายกะ จำลองพระพิฆเนศที่สำคัญในอินเดีย มาเพื่อให้ผู้ศรัทธาได้บูชา และ รับพรทั้ง 8 ประการ, ซุ้มประทักษิณาวัตร (เดินวนขวา รอบองค์พระพิฆเนศ) เพื่อรับพรความสำเร็จทั้งปวง, ซุ้มหนูอธิษฐาน เขียนคำอธิษฐานและนำไปใส่ในหูหนูมุสิกะ เพื่อให้หนูมุสิกะนำคำขอพรไปทูลต่อองค์พระพิฆเนศ, ซุ้มพระพิฆเนศหนุนดวง เขียนชื่อของตัวท่านเองที่หลังองค์พระพิฆเนศ แล้วนำไปใส่ในหม้อกลัศ (หม้อแห่งทรัพย์สิน) แล้วจะนำไปทำพิธีลอยน้ำในวันที่ ๔ เพื่อให้ทุกคำขอพรสัมฤทธิ์ผล

เทวาลัยของพระสรัสวตี

เบื้องหน้าของเทวาลัยมีการตกแต่งรังโคลีอย่างงดงาม

 

  

ซุ้มหนูอธิษฐาน และ ซุ้มพระพิฆเนศหนุนดวง

 

    

ซุ้มปิดทององค์พระคเณศ

    

ซุ้มสรงเครื่องหอมองค์พระคเณศ

 

 

ซุ้มโล้ชิงช้า

ซุ้มสรงธัญญพืช

 

พราหมณ์เจิมและผูกข้อมือให้แก่ผู้เข้าร่วมพิธีทุกคน

    

องค์พระคเณศที่ให้ผู้ศรัทธาทำบุญบูชา เพื่อเขียนชื่อตัวเองลงไปที่ด้านหลังองค์พระคเณศแล้วนำไปติดที่หม้อกลัสจำลอง

 

               พิธีช่วงเช้าของวันเสาร์ที่ ๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๔ พิธีเริ่มด้วยพิธีบูชากลัศ พิธีสราวโตภัทรปิฐ พิธีบูชาดาวนพเคราะห์ พิธีสถาปนา พิธีอุปจาระ ๑๖ ขั้นตอน และ พิธีอารตี

องค์พระพิฆเนศที่จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นประธานในพิธีบูชา

   

 

คณะพราหมณ์และเจ้าภาพร่วมกันประกอบพิธีบูชา

หลังเสร็จพิธีช่วงเช้าในเวลาประมาณ ๑๒.๐๐ น.ทางผู้จัดงานได้มอบของที่ระลึกให้แก่ผู้เข้าร่วมพิธีทุกท่าน

 

               หลังจากเสร็จพิธีบูชาและแจกของที่ระลึกแล้ว ทางผู้จัดงานได้มีการเลี้ยงอาหารมังสวิรัติที่บริเวณชั้นสองของอาคารเทพมณเฑียร และในระหว่างนั้นได้มีการแสดงดนตรีภชัญ วงวิษณุ ที่บริเวณเวทีหน้าองค์พระคเณศด้วย

               จากนั้นในเวลาประมาณ ๑๔.๓๐ น.เป็นการประกอบพิธีอภิเษก คณปติอถรวเศรษา (สรงน้ำนม) โดยคณะเจ้าภาพที่บริเวณหน้าองค์เทวรูปพระคเณศประธาน ในส่วนของผู้เข้าร่วมพิธี ทางผู้จัดงานได้จัดขวดน้ำนมให้ได้ร่วมนำไปมอบให้แก่พราหมร์เป็นผู้สรงเทวรูปพระคเณศองค์รองประธานที่อยู่ด้านหน้าเวที และในพิธีนี้ได้รับเกียรติจากท่านพระครูญาณสยมภูร์ (พราหมณ์ขจร นาคะเวทิน) ซึ่งท่านเป็นพราหมณ์ประจำราชสำนัก จากเทวสถานโบสถ์พราหมณ์ ได้เดินทางมาร่วมประกอบพิธีนี้ด้วย

พระครูญาณสยมภูร์ (พราหมณ์ขจร นาคะเวทิน)

 

    

พระครูญาณสยมภูร์ถวายน้ำสังข์สรงและเจิมที่เทวรูปพระคเณศ องค์ประธาน

พราหมณ์สรงน้ำนมที่เทวรูปองค์รองประธาน

คณะพราหมณ์และผู้จัดงานร่วมถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึก

 

          จากนั้นเวลาประมาณ ๑๗.๐๐ น. เป็นการประกอบพิธี ๑๐๘ พระนามขององค์พระคเณศ และในส่วนของผู้ศรัทธาทุกท่านรับหญ้าแพรก เพื่ออธิษฐานและมอบให้พราหมณ์เป็นตัวแทนในการถวายหญ้าแพรกแก่เทวรูปพระคเณศ

 

พิธีบูชา ๑๐๘ พระนาม

               เมื่อเสร็จสิ้นพิธีบูชา ๑๐๘ พระนามแล้ว จึงเป็นการแสดงดนตรีซีตาร์ ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีโบราณของอินเดีย จากนั้น จึงเป็นการแสดงดนตรีนาฎศิลป์ของน้องๆ นักเรียน และปิดท้ายด้วยการแสดงดนตรีและขับร้องเพลงบูชาองค์พระคเณศของนักศึกษาภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

    

การแสดงต่างๆ บนเวที

 

               หลังจากการแสดงบนเวทีจบทุกชุด จึงเป็นการประกอบพิธีในลำดับสุดท้ายของพิธีในวันเสาร์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๔ คือพิธีมหาอารตี และมอบของเทวะประสาทให้แก่ผู้เข้าร่วมพิธี

พิธีมหาอารตี

วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๔

               ช่วงเช้าเป็นพิธีบูชาองค์พระคเณศ อาทิ พิธีบูชากลัศ และพิธีมหาอารตี เป็นต้น จากนั้นในช่วงบ่ายจึงเป็นขบวนแห่องค์พระคเณศไปประกอบพิธีวิสารชันที่บริเวณท่าน้ำ สวนนาคราภิรมย์ (แถวท่าเตียน) โดยพิธีสารชัน คือ พิธีส่งเสด็จองค์พระคเณศสู่สรวงสวรรค์ ผู้ศรัทธาทุกท่านตั้งแถวบริเวณริมท่าน้ำ ด้านในของสวนนาคราภิรมย์ เพื่อให้ผู้ศรัทธาทุกท่านได้ร่วมส่งเสด็จพระพิฆเนศกลับสู่สรวงสวรรค์เมื่อองค์พระพิฆเนศลงสู่แม่น้ำ พร้อยด้วยบริวารคือ หนูมุสิกะ และหม้อกลัศ เป็นอันเสร็จพิธีมงคลแห่งปี

    

ขบวนแห่งเทวรูปองค์พระคเณช

 

               เมื่อขบวนแห่มาถึงบริเวณสวนนาคราภิรมย์แล้ว จึงอัญเชิญเทวรูปองค์พระคเณศลงจากรถแห่ แล้วอัญเชิญไปยังท่าน้ำภายในสวน เพื่อเชิญขึ้นประดิษฐานบนเรือ ก่อนที่จะอัญเชิญส่งเสด็จที่บริเวณกลางแม่น้ำเจ้าพระยา

อัญเชิญเทวรูปพระคเณศลงประดิษฐานบนเรือ

ธงมุสิกะ

ประชาชนผู้ศรัทธาร่วมส่งเสด็จองค์พระคเณศที่บริเวณริมน้ำภายในสวนนาคราภิรมย์อย่างเนืองแน่น

ท่านบัญฑิตลลิต ประกอบพิธีบูชาที่หน้าเทวรูป ก่อนอัญเชิญลงในแม่น้ำเจ้าพระยา

เจ้าหน้าที่เชิญมุสิกะ (หนู) หม้อกลัศจำลอง และองค์พระคเณศลงในแม่น้ำเป็นลำดับสุดท้ายของพิธี

.....คณปติ ปับปา โมรยา.....

.....มังคัลมูรติ โมรยา.....

สามารถชมภาพชุดเต็มของพิธีได้ที่

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=4141.msg34828;topicseen#msg34828