ประติมากรรมรูปเทวดานพเคราะห์ ศิลปะรัตนโกสินทร์

<< < (2/3) > >>

อักษรชนนี:
พระพฤหัสบดี ทรงกวาง Brihaspati (Jupiter)
.
ประติมากรรมรูปเทวดานพเคราะห์ ศิลปะรัตนโกสินทร์

.
ประติมากรรมรูปเทวดานพเคราะห์ ศิลปะรัตนโกสินทร์

.
ประติมากรรมรูปเทวดานพเคราะห์ ศิลปะรัตนโกสินทร์

.
พระพฤหัสบดีถูกสร้างขึ้นมาจากฤษี ๑๙ ตน บดป่นเป็นผง ห่อผ้าสีเหลืองส้ม แล้วเสกได้เป็นพระพฤหัสบดี มีสีวรกายส้มแดง ทรงมฤค (กวาง) เป็นพาหนะ ประจาอยู่ทิศตะวันตก พระพฤหัสบดีจัดว่าเป็นครูของเทวดาทั้งหลาย จึงนิยมทำพิธีไหว้ครูในวันพฤหัสบดี

พระพฤหัสบดีเป็นเทวดานพเคราะห์ประเภทศุภเคราะห์ ให้ผลดังเช่นนิสัยแห่งพระฤษี นั่นคือ ผู้ใดเกิดวันพฤหัสบดี หรือมีพระพฤหัสบดีสถิตร่วมกับลัคนา มักทาอะไรด้วยความระมัดระวัง สุขุมรอบคอบ เมตตาปรานีต่อผู้อื่น ตามนิทานชาติเวร พระพฤหัสบดีเป็นมิตรกับพระอาทิตย์ และเป็นศัตรูกับพระจันทร์

ในโหราศาสตร์ไทย พระพฤหัสบดีถูกแทนด้วยสัญลักษณ์ ๕ และด้วยเหตุที่สร้างขึ้นมาจากฤษี ๑๙ ตน จึงมีำกำลังพระเคราะห์เป็น ๑๙
.
.
ที่มาของข้อมูล จาก : แผ่นพับประชาสัมพันธ์ของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

อักษรชนนี:
พระศุกร์ ทรงโค Shukra (Venus)
.
ประติมากรรมรูปเทวดานพเคราะห์ ศิลปะรัตนโกสินทร์

.
ประติมากรรมรูปเทวดานพเคราะห์ ศิลปะรัตนโกสินทร์

.
ประติมากรรมรูปเทวดานพเคราะห์ ศิลปะรัตนโกสินทร์

.
พระศุกร์ถูกสร้างขึ้นมาจากคาวี (วัว) ๒๑ ตัว (บางตารากล่าวว่าสร้างจากเทพยาธร-ครึ่งเทพครึ่ง มนุษย์) บดป่นเป็นผง ห่อผ้าสีฟ้าอ่อน แล้วเสกได้เป็นพระศุกร์ มีสีวรกายฟ้า ทรงคาวีเป็นพาหนะ ประจาอยู่ทิศเหนือ พระศุกร์จัดเป็นครูของพวกยักษ์ ซึ่งตรงข้ามกับพระพฤหัสบดีที่เป็นครูของเทพ พระศุกร์ เป็น บุตร ของ พระฤๅษีภฤคุ กับ นางชยาติ และ เป็น สาวกเอก ของ พระศิวะ วิมาน อยู่ทาง ศิวโลก ด้านทิศเหนือ

พระศุกร์เป็นเทวดานพเคราะห์ประเภทศุภเคราะห์ ให้ผลในทางอ่อนหวาน แต่ค่อนข้างไปทางใฝ่ต่ำ นั่นคือ ผู้ใดเกิดวันศุกร์หรือมีพระศุกร์สถิตร่วมกับลัคนา มักมีกิริยาน่ารัก อ่อนหวาน ชอบงานศิลปะทุกประเภท ตามนิทานชาติเวรพระศุกร์เป็นมิตรกับพระอังคารและเป็นศัตรูกับพระเสาร์

ในโหราศาสตร์ไทย พระศุกร์ถูกแทนด้วยสัญลักษณ์ ๖ และด้วยเหตุที่สร้างขึ้นมาจากคาวี ๒๑ ตัว จึงมีกำลังพระเคราะห์เป็น ๒๑
.
.
ที่มาของข้อมูล จาก : แผ่นพับประชาสัมพันธ์ของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

อักษรชนนี:
พระเสาร์ ทรงพยัคฆ์ Shani (Saturn)
.
ประติมากรรมรูปเทวดานพเคราะห์ ศิลปะรัตนโกสินทร์

.
ประติมากรรมรูปเทวดานพเคราะห์ ศิลปะรัตนโกสินทร์

.
ประติมากรรมรูปเทวดานพเคราะห์ ศิลปะรัตนโกสินทร์

.
พระเสาร์ถูกสร้างขึ้นมาจากพยัคฆ์ (เสือ) 10 ตัว บดป่นเป็นผง ห่อผ้าสีดา แล้วเสกได้เป็นพระเสาร์มีสีวรกายดาคล้า ทรงพยัคฆ์เป็นพาหนะ ประจาอยู่ทิศตะวันตกเฉียงใต้

พระเสาร์เป็นเทวดานพเคราะห์ประเภทบาปเคราะห์ ให้ผลในทางรุนแรง นั่นคือ ผู้ใดเกิดวันเสาร์หรือมีพระเสาร์สถิตร่วมกับลัคนา มักมีกิริยาดุดัน แข็งแรง กล้าได้กล้าเสีย บุคลิกเคร่งขรึม ตามนิทานชาติเวร พระเสาร์เป็นมิตรกับพระราหูและเป็นศัตรูกับพระศุกร์

ในโหราศาสตร์ไทย พระเสาร์ถูกแทนด้วยสัญลักษณ์ 7 และด้วยเหตุที่สร้างขึ้นมาจากพยัคฆ์ 10 ตัว จึงมีกำลังพระเคราะห์เป็น 10
.
.
ที่มาของข้อมูล จาก : แผ่นพับประชาสัมพันธ์ของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

อักษรชนนี:
พระราหู ทรงพญาครุฑ Rahu (North Lunar Node)
.
ประติมากรรมรูปเทวดานพเคราะห์ ศิลปะรัตนโกสินทร์

.
ประติมากรรมรูปเทวดานพเคราะห์ ศิลปะรัตนโกสินทร์

.
ประติมากรรมรูปเทวดานพเคราะห์ ศิลปะรัตนโกสินทร์

.
พระราหูถูกสร้างขึ้นมาโดยพระอิศวร หรือพระศิวะจากหัวกะโหลก ๑๒ หัว บดป่นเป็นผง ห่อผ้าสีทอง แล้วประพรมด้วยน้าอัมฤตเสกได้เป็นพระราหู มีสีวรกายสีนิลออกไปทางทองแดง ทรงสุบรรณ (ครุฑ) เป็นพาหนะ มีวิมานสีนิลอยู่ในอากาศ ประจาอยู่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ (ทิศพายัพ)

พระราหูเป็นเทวดานพเคราะห์ประเภทบาปเคราะห์ ให้ผลในทางลุ่มหลงมัวเมา พระราหูเป็นมิตรกับพระเสาร์และเป็นศัตรูกับพระพุธ

ในโหราศาสตร์ไทย พระราหูถูกแทนด้วยสัญลักษณ์ ๘ และด้วยเหตุที่สร้างขึ้นมาจากหัวกะโหลก ๑๒ หัว จึงมีกำลังพระเคราะห์เป็น ๑๒
.
.
ที่มาของข้อมูล จาก : แผ่นพับประชาสัมพันธ์ของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

อักษรชนนี:
พระเกตุ ทรงนาค Ketu (South Lunar Node)
.
ประติมากรรมรูปเทวดานพเคราะห์ ศิลปะรัตนโกสินทร์

.
ประติมากรรมรูปเทวดานพเคราะห์ ศิลปะรัตนโกสินทร์

.
ประติมากรรมรูปเทวดานพเคราะห์ ศิลปะรัตนโกสินทร์

.
พระเกตุเกิดจากพญานาค ๙ ตัว สร้างขึ้นเป็น พระเกตุ มีกายเป็นสีทองคา ทรงนาคเป็นพาหนะ วิมานเป็นสีดอกบุษบา คือเหมือนสีเปลวไฟ ประจำอยู่ในทิศท่ามกลาง ประจำในทิศท่ามกลาง

อีกตำนานหนึ่งกล่าวว่า พระเกตุถูกสร้างจากหางของพระราหู เนื่องจากพระราหูแอบไปขโมยน้าอมฤตที่เทวดา
ได้กวนไว้ดื่ม พระอินทร์โกรธจึงขว้างจักรตัดเอวพระราหู เดชะฤทธิ์น้ำอมฤต พระราหูจึงไม่ตาย และกลับไปยังวิมานเดิม หางที่ขาดนั้นเองก็กลายเป็นพระเกตุ

ในโหราศาสตร์ไทย พระเกตุถูกแทนด้วยสัญลักษณ์ ๙
.
.
ที่มาของข้อมูล จาก : แผ่นพับประชาสัมพันธ์ของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว