ช่วยตรวจสอบ บทสวดนี้ด้วยครับ

<< < (3/4) > >>

พิษประจิม:
อ้างจาก: โอมมหาบารมีเทวา ที่ พฤษภาคม 15, 2010, 22:03:35


ไม่แน่ใจว่าบทสวดนี้ใช้บทสวด สรรเสริญ อัมมา ทุกพระองค์ในศักติหรือเปล่า แล้วบทสวดนี้คำสวดถูกต้องทุกประการหรือไม่ ช่วยตรวจสอบด้วยครับ

โอม ศักติ พระผู้เป็นกำลังพระผู้เป็นเจ้า

ปาลา ศักติ พระผู้อุปถัมป์พระผู้เป็นเจ้า


โปรดประทานความสมบูรณ์เถิดข้าพเจ้าขอสรรเสริญพระศักติทั้งหลาย ไม่ว่าจะอยู่ในดิน อากาศ มหาสมุทร สุดขอบจักรวาล


โอม ศักติ โอม


โอม ศรี มหาปราวตี นามาฮะ


โอม ศรี มหาลักษมี นามาฮะ


โอม ศรี มหาสุรัสวตี นามาฮะ


โอม ศรี ดรุกา นามาฮะ...ผมว่าเป็น ทุรคา

โอม ศรี มหิทษาสุรมรรทินี นามาฮะ...มหิษาสุรมรรทินี

โอม ศรี กาลีอัมมา นามาฮะ...พระแม่กาลี   

โอม ศรี บูวเนชวารี นามาฮะ...ภูวเนศวรี และชื่อซ้ำครับ

โอม ศรี มารีอัมมา นามาฮะ....มารีอัมมัน

โอม ศรี เอลลัมอัมมา นามาฮะ...องค์เดียวกับพระแม่เรณุกา เพียงแต่เรียกคนละภาษา

โอม ศรี มีนาคชี นามาฮะ...พระแม่มีนากษี เมืองมาดูไร

โอม ศรี กามัคชี นามาฮะ...พระแม่กามากษี เมืองกาญจีปุรัม

โอม ศรี วีซารัคชี นามาฮะ...พระแม่วิสาลากษี(พระแม่ประจำวัดกาศีวิสาลากษีวิศวนาถ ที่มาดูไร)

โอม ศรี กายตรีเย นามาฮะ...พระแม่คายตรี

โอม ศรี ศิวะกามี นามาฮะ.....พระแม่ปารวตี

โอม ศรี ซายามาปูรัม นามาฮะ...ผมว่าเป็น สมยปุรัม มากกว่านะครับ เป็นชื่อเมืองในทมิฬาฑู พระแม่มารีอัมมัน8กร เป็นพระแม่ประจำเมืองนี้

โอม ศรี นากาเบชวารี นามาฮะ....ผมว่าเป็นพระแม่ นาคเณศวรี หรือ นาเคศวรี เป็นพระแม่แถวๆราชสถานและคุชราต
http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1653.0

โอม ศรี กังเกสวารี นามาฮะ.......พระแม่คงคา???

โอม ศรี ซิมพาวาฮินี นามาฮะ

โอม ศรี จากันโมฮินี นามาฮะ....ชคันโมหินี ไม่รู้พระแม่องค์ไหน แต่ โมหินี หมายถึง ความหลง ชคัน ชคัต หมายถึง แผ่นดิน โลก......อาจหมายถึงพระนามของพระแม่องค์ไหนก้ได้

โอม ศรี กามารูปินีกัลยานี นามาฮะ.....พระแม่กามรูปินี เคยเห็นในบทสรรเสริญพระแม่สรัสวดี อาจเป็นพระนามนึงของพระแม่องค์ไหนก็ได้ เพราะ กามรูปินี หมายถึง ผู้มีรูปอันเป็นที่รัก

โอม ศรี กามาลาวาซีนี นามาฮะ...กมลวาสินี พระนามพระแม่ลักษมี

โอม ศรี มเหศวารี นามาฮะ
โอม ศรี จามุนได นามาฮะ
โอม ศรี โกวมารี นามาฮะ
โอม ศรี นารายาณี นามาฮะ
โอม ศรี วาราฮินี นามาฮะ
โอม ศรี บรามี นามาฮะ
โอม ศรี อินทรานี นามาฮะ
*พระแม่มเหศวรี พระแม่จามุณฑา พระแม่เกามารี พระแม่นารายณี พระแม่วราหินี พระแม่พรหมี พระแม่อินทราณี คือพระแม่7องค์ หรือ สัปตมาตฤกา

โอม ศรี จิริยานามาฮะ


โอม ศรี มังกาลาเการี นามาฮะ.....พระแม่มังคลาเคารี พระแม่องค์นึงในเมืองคยา


โอม ศรี มากินีอัมมา นามาฮะ


โอม ศรี โจกุรัมบา นามาฮะ


โอม ศรี กุเรียเดอรา นามาฮะ


โอม ศรี บูรูโฮติกา นามาฮะ


โอม ศรี อันนาปุราณา นามาฮะ...พระแม่อันนาปูรณา

โอม ศรี กาลีกัมบัล นามาฮะ

โอม ศรี ราจาราเจสวารี นามาฮะ...พระแม่ราชราเชศวรี คล้ายๆภูวเนศวรี องค์เดียวกันป่าวไม่แน่ใจ

โอม ศรี มูกัมบิกา นามาฮะ....พระแม่มูกามพิกา

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>

เยอะมาก พักก่อนนะคับ

ศรีมหามารตี:
http://www.youtube.com/v/TmKo72JSLac


คลิปนี้เหมือนจะคล้ายๆว่ามีพระนามของพระเทวีทุกๆพระองค์ทางสายใต้นะค่ะ

ถ้าอย่างไรรอผู้เชี่ยวชาญและสันทัดทางใต้มาแนะนำอีกทีละกัน  สำหรับภาษาทมิฬแล้วอิชั้นขอบายคะ 555
 
แต่ก็แอบได้ยินพระนามของพระแม่สายนิตยาสิบหกองค์อยู่ด้วยนะค่ะ

ลองฟังกันดูคะ....

จิ้งจอกพันหน้า:

55+ขำคุณนายตั้ม ขอพักก่อน 55+
รอผู้ สันทัดกรณีทางทมิฬ(อินเดียใต้) ระกัน มานั่งคอยเป็นเพื่อนครับ

พิษประจิม:
ต่อ

โอม ศรี ลลิตา นามาฮะ
โอม ศรี กาเมสวารี นามาฮะ....พระแม่กาเมศวรี คือปางอรรถนารีศวร บางทีเป็นพระนามพระแม่ปารวตี พระแม่ลักษมี กาเมศวรี หมายถึง พระแห่งความรัก
และเป็นพระนามของพระแม่1ใน16องค
โอม ศรี บากามาลินี นามาฮะ
โอม ศรี นิตยักลินนา นามาฮะ
โอม ศรี เบรุนดา นามาฮะ
โอม ศรี วานิวาสินี นามาฮะ
โอม ศรี มหาวาเวสวารี นามาฮะ
โอม ศรี ศิวะดุติ นามาฮะ
โอม ศรี ตวาริตา นามาฮะ
โอม ศรี กุราซันดารี นามาฮะ
โอม ศรี นิตยานามาฮะ
โอม ศรี นิลลาพาตากา นามาฮะ
โอม ศรี วิจายา นามาฮะ
โอม ศรี ซัรวามังกาลา นามาฮะ
โอม ศรี จวามาลินี นามาฮะ
โอม ศรี ชิตรา นามาฮะ
คือพระแม่16องค์


โอม ศรี ศิวะโมฮินี นามาฮะ???


โอม ศรี ซูลีอัมมา นามาฮะ ???


โอม ศรี โกตตัยอัมมา นามาฮะ ...พระแม่อินเดียใต้


โอม ศรี กุรุมารีอัมมา นามาฮะ


โอม ศรี ปุนนีอัมมา นามาฮะ


โอม ศรี โจติอัมมา นามาฮะ


โอม ศรี นาลีอัมมา นามาฮะ


โอม ศรี เซนนีอัมมา นามาฮะ


โอม ศรี เปจีอัมมา นามาฮะ


โอม ศรี เปชายี นามาฮะ


โอม ศรี เซรีอัมมา นามาฮะ


โอม ศรี กันติอัมมา นามาฮะ


โอม ศรี โกนีอัมมา นามาฮะ


โอม ศรี เพตจีอัมมา นามาฮะ


โอม ศรี อัลดาล นามาฮะ....พระแม่อาณฑาล คือ พระลักษมีอวตาร


โอม ศรี อันลีอัมมา นามาฮะ


โอม ศรี วัลลีอัมมา นามาฮะ....ชายาพระขันทกุมาร


โอม ศรี อาไลอัมมา นามาฮะ


โอม ศรี โชไลอัมมา นามาฮะ


โอม ศรี อังการัมมา นามาฮะ


โอม ศรี พิริทแยงกิรา นามาฮะ.....พระแม่หัวสิงห์


โอม ศรี กันนิอัมมา นามาฮะ


โอม ศรี เกมลีอัมมา นามาฮะ


โอม ศรี เกรีอัมมา นามาฮะ


โอม ศรี ตารา นามาฮะ....พระแม่ตารา
โอม ศรี ชินนามัสติกา นามาฮะ....พระแม่ฉินนมัสตา
โอม ศรี โซดาสชี นามาฮะ....องค์เดียวกับพระแม่ตรีปุรสุนทรี
*อยู่ในทศมหาวิทยา ตัดพระแม่โษทศีออก   


โอม ศรี ซันโตชิ นามาฮะ....พระแม่สันโตษี


โอม ศรี บากาลามุกกี นามาฮะ....พระแม่พคลามุขี หรือ พลฺคมุขี องค์นี้ชื่อซ้ำ


โอม ศรี อบีรามี นามาฮะ......พระแม่อินเดียใต้


โอม ศรี เรณุกา นามาฮะ.....องค์เดียวกับ เยลลัมมา


โอม ศรี มาตันกี นามาฮะ.....พระแม่มาตังคี
โอม ศรี ตุมาวาตี นามาฮะ...พระแม่ธูมาวดี
โอม ศรี ตรีปุระซุนดารี นามาฮะ....พระแม่ตรีปุรสุนทรี หรือ พระแม่โษทศี
โอม ศรี บากาลามุกกี นามาฮะ........พคลมุขี หรือ พัลฺคามุขี
*พระแม่มาตังคี พระแม่ธูมาวดี พระแม่ตรีปุรสุนทรี พระแม่พคลามุขี(หรือพัลคามุขี) พระแม่มหาวิทยา10องค์


โอม ศณี ตุลสี นามาฮะ....พระแม่ตุลสี


โอม ศักติ ปาลา ศักติ


โอม ศักติ ปาลา ศักติ


โอม ศักติ ปาลา ศักติ


โอม ศักติ ปาลา ศักติ

nai 3:
บทสวดอันนี้ผิดและเพี้ยนมากเลยใช่ไหมครับ
 
ถ้ามีคนไม่ทราบแล้วนำไปสวด ผลของการสวดมนต์แบบผิดๆ  จะเป็นอย่างไรบ้างครับ
 

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว