ชุมชนคนรัก...ฮินดู (ฮินดูมิทติ้ง HM)

ประชาสัมพันธ์ => ประชาสัมพันธ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: อักษรชนนี ที่ ตุลาคม 26, 2014, 19:01:24หัวข้อ: ขออนุโมทนาในโอกาสที่มูลนิธิวัดพระศรีมหาอุมาเทวี เชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวาย ณ วัดหนองขาม จังหวัดนครราชสีมา
เริ่มหัวข้อโดย: อักษรชนนี ที่ ตุลาคม 26, 2014, 19:01:24
(http://image.ohozaa.com/i/4b6/8vvfXt.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/xVHRaWykm3hm5IlF)
.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้

.
นายสุรพงษ์ สิริธรกุล
ประธานมูลนิธิวัดพระศรีมหาอุมาเทวี

.
นำไปถวายแก่พระสงฆ์ที่จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส
ณ วัดหนองขาม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
วันอาทิตย์ที่ ๒๖ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗

.
ในการนี้มียอดเงินที่ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมบริจาค เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศล
เป็นจำนวน ๑,๔๒๘,๕๙๕ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นแปดพันห้าร้อยเก้าสิบห้าบาท)

.
.
ทางทีมงานและสมาชิก HinduMeeting ขอร่วมอนุโมทนา มา ณ โอกาสนี้
.