ชุมชนคนรัก...ฮินดู (ฮินดูมิทติ้ง HM)

ประชาสัมพันธ์ => ระเบียบและปัญหาการใช้งาน => ข้อความที่เริ่มโดย: กาลิทัส ที่ มกราคม 27, 2010, 15:03:23หัวข้อ: กฎ กติกา มารยาท และ บทลงโทษ 26/01/2553
เริ่มหัวข้อโดย: กาลิทัส ที่ มกราคม 27, 2010, 15:03:23
กฎ กติกา มารยาท ฉบับใหม่ ประกาศ ณ วันที่ 26 มกราคม 2553

โดย เว็บมาสเตอร์ www.hindumeeting.com คือ กาลิทัส, อักษรชนนี, สวสติ โดยมีผลบังคับใช้ใน www.hindumeeting.com ทั้งในส่วนเว็บไซด์ และ เว็บบอร์ด นับแต่วันที่ประกาศนี้เป็นต้นไป

โดยขอความร่วมมือเพื่อนสมาชิกทุกท่านช่วยปฎิบัติตามเพื่อความสงบเรียบร้อยด้วยครับ

1. ห้ามตั้งหรือตอบกระทู้ใดๆ ที่กล่าวพาดพิง ถึงสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

2. ห้ามตั้งหรือตอบกระทู้ใดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อกระทู้
** ก่อนตั้งกระทู้ใดๆ ให้เลือกหมวดหมู่กระทู้ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหากระทู้
** ก่อนตอบกระทู้ใดๆ ควรตอบกระทู้ให้เกี่ยวข้องกับเนื้อหากระทู้ และเป็นการเพิ่มเติมองค์ความรู้ให้กับกระทู้นั้นๆ หรือตอบเพื่อเสริมสร้างมิตรไมตรีอันดีงาม ไม่ใช่เป็นการตั้งหรือตอบกระทู้ด้วยความคะนอง

3. การตั้งหรือตอบกระทู้ต้องตอบและตั้งกระทู้ด้วยวาจาสุภาพ ไม่หยาบคาย ส่อเสียด คุกคามให้ผู้อื่นหรือบุคคลที่สามได้รับความเดือดร้อนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ทั้งนั้นรวมไปถึงการใช้เว็บไซด์และเว็บบอร์ดเป็นสื่อกลางในการคุกคามผู้อื่นทางไม่ว่าทางใดก็ตาม เช่น  MSN, EMAIL, HI5 ฯลฯ

4. ห้ามตั้งหรือตอบกระทู้ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทรงเจ้าเข้าผี, ตำหนักทรง, การโฆษณาชวนเชื่อ การเสริมดวง, การแก้กรรม, การโฆษณาวัตถุมงคล, การโฆษณาเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับตำหนักทรง ทั้งแบบทางตรง และแบบทางอ้อม รวมไปถึงความงมงายต่างๆ ครับ

5. การตั้งหรือตอบกระทู้ใดๆ ผู้ตั้งกระทู้จะต้องพิจารณาว่า สิ่งที่ตั้งกระทู้หรือตอบกระทู้นั้น ไม่ผิดกฎหมายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึงการตั้งกระทู้เกี่ยวกับเพลง ต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ใดๆ

6. การตั้งกระทู้ประชาสัมพันธ์ใดๆ เช่น งานบุญ งานกุศล งานบริจาคต่างๆ ((ที่ต้องมีการให้เพื่อนสมาชิกเสียเงิน)) ต้องขออนุญาติกับทางเว็บมาสเตอร์และได้รับการอนุญาติอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเสียก่อนถึงจะตั้งกระทู้เพื่อประชาสัมพันธ์ได้

7. ห้ามตั้งหรือตอบกระทู้ใดๆ ที่เป็นการโฆษณาขาย วัตถุมงคล, เครื่องบูชา และอื่นๆ ที่เป็นเชิงพานิชย์ภายในเว็บทั้งสิ้น ยกเว้นได้รับการพิจารณาและอนุญาติจากทางเว็บไซด์

8. ก่อนตั้งหรือตอบกระทู้ใดๆ ควรพินิจพิจารณาให้ถี่ถ้วน  งดตั้งกระทู้อันจะก่อให้เกิดชนวนแห่งความขัดแย้งหรือการต่อความยาวสาวความยืด

********* บทลงโทษ**********

หากท่านใดละเมิด กฎ กติ มารยาทของบอร์ด บทลงโทษของบอร์ดมีดังนี้ครับ

ละเมิดกฎ ครั้งที่ 1 เว็บมาสเตอร์จะทำการตักเตือนหน้าเว็บไซด์อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

ละเมิดกฎ ครั้งที่ 2 เว็บมาสเตอร์จะทำการตักเตือนหน้าเว็บไซด์อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

ละเมิดกฎ ครั้งที่ 3 เว็บมาสเตอร์จะทำการลบ user name นั้นออกจากระบบทันที พร้อมประกาศชื่อหน้าเว็บไซด์

*** การตัดสินใจของเว็บมาสเตอร์ทั้ง 3 เป็นไปตามกฎเกณฑ์ ที่วางไว้ ควรให้ความเคารพในการตัดสินใจของเว็บมาสเตอร์เป็นที่สิ้นสุด ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อนสมาชิกไม่สามารถอ้างได้ว่าไม่ทราบกฎ กติกา มารยาท เพราะทางทีมงานได้ทำการขึ้นหัวข้อหลักเพื่อแจ้งสมาชิกทุกท่านไว้เรียบร้อยแล้วครับ

สุดท้าย *** ถ้าเพื่อนท่านใดมีข้อสงสัย ว่าแต่ละท่านที่โดนลงโทษกระทำผิดอะไร สามารถ pm มาขอดูกระทู้กระทำผิดเหล่านั้นจากผมได้โดยตรง เพราะทางเว็บไซด์จะมีการบันทึกกระทู้ผิดกฎนั้น ทุกกระทู้เพื่อความโปร่งใสครับ ว่าทางเว็บไซด์มิได้กระทำเกินกว่าเหตุ ***

มารยาทในการใช้บอร์ด

** ถ้าทีมงานตรวจสอบพบว่าผู้ใด หรือ บุคคลใด ที่ Login เข้ามาเพียงเพื่อความคึกคะนองของตนเอง และใช้งานบอร์ดแบบไม่มีมารยาท มิได้มาเพื่อแสวงหาความรู้ ทางทีมงานสามารดำเนินการถอดถอนสมาชิกผู้นั้นออกจากระบบได้ทันที โดยไม่มีการแจ้งเตือน แต่จะมีการแจ้งถอดถอนให้เพื่อนสมาชิกได้ทราบหน้าเว็บอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร **

สุดท้ายการตัดสินใจของเว็บมาสเตอร์ถือเป็นที่สิ้นสุด และ จะไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้นครับ

ประกาศ ณ วันที่ 26 มกราคม 2553
ปรับปรุงเพิ่มเติม (ตัวอักษรสีแดง) ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2553
กาลิทัส, อักษรชนนี, สวสติ


หัวข้อ: ตอบ: กฎ กติกา มารยาท และ บทลงโทษ 26/01/2010
เริ่มหัวข้อโดย: กาลิทัส ที่ มกราคม 27, 2010, 15:15:05
และผมคิดว่าการประกาศกฎ กติกา มารยาท ฉบับใหม่ คงไม่มีขึ้นอีก เพราะผมจะยึดกฎ กติกา มารยาท ฉบับนี้เป็นบรรทัดฐานนะครับ
 
อันดับที่สอง ผมต้องขออภัยเพื่อนทุกท่าน ที่ทำให้บรรยากาศของเว็บบอร์ดเปลี่ยนไป ถ้าเพื่อนท่านใดเป็นสมาชิก มาตั้งแต่เริ่มต้นจะทราบถึงความเปลี่ยนแปลงนี้ ซึ่งเนื่องมาจากการที่ไม่ได้ตรวจสอบการละเมิดกฎของเว็บให้ละเอียดถี่ถ้วน ที่ให้มีผู้ละเมิดกฎมากมาย รวมไปถึงมีการคุกคามเพื่อนๆ โดยใช้ Hindumeeting เป็นตัวกลาง เช่น การคุกคามทาง MSN ก็ดี หรือทาง  Email ก็ดี ซึ่งในระยะแรกผมคิดเพียงว่าสิ่งต่างๆ เหล่านี้อยู่เหนือการควบคุมของผมเพราะอยู่นอกเว็บบอร์ด แต่ในระยะหลังปัญหาเกิดขึ้นกับสมาชิกหลายๆ ท่าน จนผมเล็งเห็นว่า การคุกคามเหล่านี้นอกจากจะผิดกฎหมายบ้านเมืองแล้ว ยังใช้ HM ซึ่งเป็นเว็บแห่งมิตรภาพในทางทำลาย ดังนั้น ถ้าเพื่อนท่านใด เจอปัญหานี้ ช่วย PM หรือ Email มาแจ้งเว็บมาสเตอร์ทั้งสามได้โดยตรงครับ พร้อมกับหลักฐานก็ได้ ((ถ้ามี)) ทางผมจะดำเนินการก้บ USER นั้นโดยเร็วที่สุดอีกทั้งนับจากวันประกาศกฎ กติกา มารยาท ฉบับวันที่ 26 มกราคม 2553 ทางผม จะดำเนินการต่อผู้ผิดกฎ กติกา อย่างเคร่งครัด ไม่มีข้อยกเว้นใดๆ ทั้งสิ้น


หัวข้อ: ตอบ: กฎ กติกา มารยาท และ บทลงโทษ 26/01/2010
เริ่มหัวข้อโดย: Purple_Tulip ที่ มกราคม 27, 2010, 16:17:08
รับทราบค่ะ ไม่ได้เข้ามานาน เพราะย้ายบ้าน
เพิ่งติดตั้งเน็ทใหม่ได้วันนี้ ก็รีบเข้ามาเลย
คิดถึงเพื่อนๆทุกๆคนค่ะ คงพลาดไปหลายเรื่องเลย
ยังไงก็รักเวปนี้เสมอค่ะ


หัวข้อ: ตอบ: กฎ กติกา มารยาท และ บทลงโทษ 26/01/2010
เริ่มหัวข้อโดย: กาลิทัส ที่ มกราคม 27, 2010, 16:23:45
เห็นกฎฉบับใหม่เหมือนคนบ้าอำนาจครับ แต่ไม่ใช่นะครับ เพื่อนๆ คงทราบดีว่าผมใจดีจะตาย กั๊กๆๆ
 
แต่บางเหตุการณ์บังคับผมจริงๆ
 
ส่วนคุณทิวลิปสีม่วง ไม่ได้พลาดอะไรหลอกครับ เพราะเว็บใช้งานไม่ได้มาสองวัน เพิ่งใช้ได้เมื่อคืนนี้เองครับ
 
เนื่องด้วยผมจำวัน Domain name หมดอายุผิดพลาดครับ แฮ่ๆๆๆๆ


หัวข้อ: ตอบ: กฎ กติกา มารยาท และ บทลงโทษ 26/01/2010
เริ่มหัวข้อโดย: จิ้งจอกพันหน้า ที่ มกราคม 27, 2010, 18:20:30
รับ ทราบ คร้าฟผ้ม  ....หัวข้อ: ตอบ: กฎ กติกา มารยาท และ บทลงโทษ 26/01/2010
เริ่มหัวข้อโดย: hindulove ที่ มกราคม 27, 2010, 18:44:59
รับทราบค่ะ และเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง และจะปฎิบัติตามอย่างเคร่งครัดค่ะ


หัวข้อ: ตอบ: กฎ กติกา มารยาท และ บทลงโทษ 26/01/2010
เริ่มหัวข้อโดย: kearnice ที่ มกราคม 27, 2010, 20:45:32
รับทราบกฎโดยทั่วกันเจ้าค่ะ


หัวข้อ: ตอบ: กฎ กติกา มารยาท และ บทลงโทษ 26/01/2010
เริ่มหัวข้อโดย: อักษรชนนี ที่ มกราคม 27, 2010, 22:58:53
ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆครอบครัว HM ทุกท่านที่เข้าใจพวกเราเว็ปมาสเตอร์นะครับ

อย่างที่พี่กาลิทัสกล่าวไว้ว่า ขณะนี้ได้เกิดพฤติการณ์ที่คาดไม่ถึงขึ้นหลายอย่างในบ้านหลังนี้

เพื่อทำให้บ้านของเราเป็นปกติสุข และเป็นแหล่งข้อมูลความรู้ดีๆ ตลอดจนเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนมิตรภาพระหว่างเพื่อนสมาชิก

ทางเราจึงต้องดำเนินการออกกฏกติกามารยาทฉบับใหม่นี้ขึ้น เพื่อทำให้บ้านหลังนี้ของพวกเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นครับ ^_^


หัวข้อ: ตอบ: กฎ กติกา มารยาท และ บทลงโทษ 26/01/2010
เริ่มหัวข้อโดย: กษิติ ที่ มกราคม 28, 2010, 23:58:20
รับทราบและจะปฎิบัติตาม
   อย่างเคร่งครัดครับ


หัวข้อ: ตอบ: กฎ กติกา มารยาท และ บทลงโทษ 26/01/2010
เริ่มหัวข้อโดย: nu_maew ที่ มกราคม 29, 2010, 15:54:16
รับทราบค่ะ...(http://www.hindumeeting.com/forum/richedit/smileys/YahooIM/1.gif) 


หัวข้อ: ตอบ: กฎ กติกา มารยาท และ บทลงโทษ 26/01/2553
เริ่มหัวข้อโดย: pithak007 ที่ มีนาคม 15, 2010, 12:58:13
รับทราบครับ


หัวข้อ: ตอบ: กฎ กติกา มารยาท และ บทลงโทษ 26/01/2553
เริ่มหัวข้อโดย: natpaphat ที่ มีนาคม 22, 2010, 00:33:17
รับทราบเจ้าค่ะ


หัวข้อ: ตอบ: กฎ กติกา มารยาท และ บทลงโทษ 26/01/2553
เริ่มหัวข้อโดย: จิ้งจอกพันหน้า ที่ มิถุนายน 20, 2010, 22:07:04
เข้ามาอ่าน ทำึความเข้าใจ อีกรอบ ครับผม


หัวข้อ: ตอบ: กฎ กติกา มารยาท และ บทลงโทษ 26/01/2553
เริ่มหัวข้อโดย: จิ้งจอกพันหน้า ที่ มิถุนายน 20, 2010, 22:09:20
กฎ กติกา มารยาท ฉบับใหม่ ประกาศ ณ วันที่ 26 มกราคม 2553

โดย เว็บมาสเตอร์ www.hindumeeting.com คือ กาลิทัส, อักษรชนนี, สวสติ โดยมีผลบังคับใช้ใน www.hindumeeting.com ทั้งในส่วนเว็บไซด์ และ เว็บบอร์ด นับแต่วันที่ประกาศนี้เป็นต้นไป

โดยขอความร่วมมือเพื่อนสมาชิกทุกท่านช่วยปฎิบัติตามเพื่อความสงบเรียบร้อยด้วยครับ

1. ห้ามตั้งหรือตอบกระทู้ใดๆ ที่กล่าวพาดพิง ถึงสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

2. ห้ามตั้งหรือตอบกระทู้ใดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อกระทู้
** ก่อนตั้งกระทู้ใดๆ ให้เลือกหมวดหมู่กระทู้ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหากระทู้
** ก่อนตอบกระทู้ใดๆ ควรตอบกระทู้ให้เกี่ยวข้องกับเนื้อหากระทู้ และเป็นการเพิ่มเติมองค์ความรู้ให้กับกระทู้นั้นๆ หรือตอบเพื่อเสริมสร้างมิตรไมตรีอันดีงาม ไม่ใช่เป็นการตั้งหรือตอบกระทู้ด้วยความคะนอง

3. การตั้งหรือตอบกระทู้ต้องตอบและตั้งกระทู้ด้วยวาจาสุภาพ ไม่หยาบคาย ส่อเสียด คุกคามให้ผู้อื่นหรือบุคคลที่สามได้รับความเดือดร้อนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ทั้งนั้นรวมไปถึงการใช้เว็บไซด์และเว็บบอร์ดเป็นสื่อกลางในการคุกคามผู้อื่นทางไม่ว่าทางใดก็ตาม เช่น  MSN, EMAIL, HI5 ฯลฯ

4. ห้ามตั้งหรือตอบกระทู้ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทรงเจ้าเข้าผี, ตำหนักทรง, การโฆษณาชวนเชื่อ การเสริมดวง, การแก้กรรม, การโฆษณาวัตถุมงคล, การโฆษณาเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับตำหนักทรง ทั้งแบบทางตรง และแบบทางอ้อม รวมไปถึงความงมงายต่างๆ ครับ

5. การตั้งหรือตอบกระทู้ใดๆ ผู้ตั้งกระทู้จะต้องพิจารณาว่า สิ่งที่ตั้งกระทู้หรือตอบกระทู้นั้น ไม่ผิดกฎหมายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึงการตั้งกระทู้เกี่ยวกับเพลง ต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ใดๆ

6. การตั้งกระทู้ประชาสัมพันธ์ใดๆ เช่น งานบุญ งานกุศล งานบริจาคต่างๆ ((ที่ต้องมีการให้เพื่อนสมาชิกเสียเงิน)) ต้องขออนุญาติกับทางเว็บมาสเตอร์และได้รับการอนุญาติอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเสียก่อนถึงจะตั้งกระทู้เพื่อประชาสัมพันธ์ได้

7. ห้ามตั้งหรือตอบกระทู้ใดๆ ที่เป็นการโฆษณาขาย วัตถุมงคล, เครื่องบูชา และอื่นๆ ที่เป็นเชิงพานิชย์ภายในเว็บทั้งสิ้น ยกเว้นได้รับการพิจารณาและอนุญาติจากทางเว็บไซด์

********* บทลงโทษ**********

หากท่านใดละเมิด กฎ กติ มารยาทของบอร์ด บทลงโทษของบอร์ดมีดังนี้ครับ

ละเมิดกฎ ครั้งที่ 1 เว็บมาสเตอร์จะทำการตักเตือนหน้าเว็บไซด์อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

ละเมิดกฎ ครั้งที่ 2 เว็บมาสเตอร์จะทำการ PM ไปหาสมาชิกผู้นั้น พร้อมกับแขวน user name ไม่สามารถใช้งานเว็บบอร์ดได้ 1 อาทิตย์ พร้อมประกาศชื่อหน้าเว็บไซด์

ละเมิดกฎ ครั้งที่ 3 เว็บมาสเตอร์จะทำการลบ user name นั้นออกจากระบบทันที พร้อมประกาศชื่อหน้าเว็บไซด์

*** การตัดสินใจของเว็บมาสเตอร์ทั้ง 3 เป็นไปตามกฎเกณฑ์ ที่วางไว้ ควรให้ความเคารพในการตัดสินใจของเว็บมาสเตอร์เป็นที่สิ้นสุด ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อนสมาชิกไม่สามารถอ้างได้ว่าไม่ทราบกฎ กติกา มารยาท เพราะทางทีมงานได้ทำการขึ้นหัวข้อหลักเพื่อแจ้งสมาชิกทุกท่านไว้เรียร้อยแล้วครับ

สุดท้าย *** ถ้าเพื่อนท่านใดมีข้อสงสัย ว่าแต่ละท่านที่โดนลงโทษกระทำผิดอะไร สามารถ pm มาขอดูกระทู้กระทำผิดเหล่านั้นจากผมได้โดยตรง เพราะทางเว็บไซด์จะมีการบันทึกกระทู้ผิดกฎนั้น ทุกกระทู้เพื่อความโปร่งใสครับ ว่าทางเว็บไซด์มิได้กระทำเกินกว่าเหตุ ***

ประกาศ ณ วันที่ 26 มกราคม 2553
กาลิทัส, อักษรชนนี, สวสติ
หึ หึ ..เห็นเต็มมมมมมมมมมมมมมมม  ไปหมดดูลัลลา กันอ่ะ 555+


หัวข้อ: ตอบ: กฎ กติกา มารยาท และ บทลงโทษ 26/01/2553
เริ่มหัวข้อโดย: อักษรชนนี ที่ มิถุนายน 20, 2010, 22:31:31
จะสื่ออะไรกรุณาบอกตรงๆ ผมจะได้จัดการให้ถูก หากไม่สบายใจเรื่องใดที่เกี่ยวกับเว็บจะพีเอ็มมาบอกก็ย่อมได้

ช่วยๆกันดูหลายๆท่าน จะได้ไม่มีปัญหาที่ละเมิดกฏ กติกา มารยาทของบอร์ดที่ตั้งไว้


หัวข้อ: ตอบ: กฎ กติกา มารยาท และ บทลงโทษ 26/01/2553
เริ่มหัวข้อโดย: ลองภูมิ ที่ มิถุนายน 20, 2010, 23:33:02
มีวันหนึ่งได้ไปนมัสการพระปฏิบัติดีรูปหนึ่ง ท่านมีใจความที่น่าฟังมากว่า บางครั้งเราจะโทษคนอื่นไม่ได้หรอก เพราะคนเราไม่มักจะมองไม่เห็นความผิดของตัวเอง แต่มักจะมองดูผิดผู้อื่น และท่านก็กล่าวต่อไปว่า ตามจริงแล้ว เรานั้นแหละที่ผิดเอง เพราะ เราไปสร้างให้เขามา เราไปทำให้เขารัก เราไปทำให้เขาอยู่กับเรา ก็เพราะตัวเรานี้แหละที่ เป็นคนเริ่มตั้งแต่แรก.....


หัวข้อ: ตอบ: กฎ กติกา มารยาท และ บทลงโทษ 26/01/2553
เริ่มหัวข้อโดย: สยมภูวญาณ ที่ มิถุนายน 22, 2010, 16:36:27
มาอ่านทำความเข้าใจอีกสักรอบครับ


หัวข้อ: ตอบ: กฎ กติกา มารยาท และ บทลงโทษ 26/01/2553
เริ่มหัวข้อโดย: กาลิทัส ที่ มิถุนายน 26, 2010, 10:36:35
ปรับปรุง กฎ กติกา มายาท และ บทลงโทษของเว็บบอร์ด
 
ตามตัวอักษรแดงที่ปรากฎอยู่ในกระทู้แรก
 
ขอเพื่อนสมาชิกทำความเข้าใจร่วมกันครับ
 
ขอบพระคุณ และ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ครับ


หัวข้อ: ตอบ: กฎ กติกา มารยาท และ บทลงโทษ 26/01/2553
เริ่มหัวข้อโดย: Purple_Tulip ที่ มิถุนายน 26, 2010, 12:25:53
รับทราบ และขอเป็นกำลังใจให้ทีมงานทุกๆท่านค่ะ


หัวข้อ: ตอบ: กฎ กติกา มารยาท และ บทลงโทษ 26/01/2553
เริ่มหัวข้อโดย: ลางสังหรณ์ ที่ มิถุนายน 26, 2010, 20:11:23
ต้องกระชับพื้นที่ด้วยเปล่า หรือว่าขอพื้นที่คืนดี อิอิ


หัวข้อ: ตอบ: กฎ กติกา มารยาท และ บทลงโทษ 26/01/2553
เริ่มหัวข้อโดย: แม่หญิงฟองแก้ว ที่ มิถุนายน 27, 2010, 18:43:28
รับทราบค่ะ


หัวข้อ: ตอบ: กฎ กติกา มารยาท และ บทลงโทษ 26/01/2553
เริ่มหัวข้อโดย: devillolli ที่ กรกฎาคม 07, 2010, 17:03:14
เพิ่งมาใหม่ได้ไม่นาน แต่พร้อมที่จะทำตามกฏที่ตั้งไว้อย่างเคร่งครัดครับผม


ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ


หัวข้อ: ตอบ: กฎ กติกา มารยาท และ บทลงโทษ 26/01/2553
เริ่มหัวข้อโดย: Prachya Nitutorn ที่ กรกฎาคม 11, 2010, 18:11:51
รับทราบครับ


หัวข้อ: ตอบ: กฎ กติกา มารยาท และ บทลงโทษ 26/01/2553
เริ่มหัวข้อโดย: Peckdivas ที่ สิงหาคม 19, 2010, 16:16:51
รับทราบครับ
(http://www.hindumeeting.com/forum/richedit/smileys/YahooIM/71.gif)


หัวข้อ: ตอบ: กฎ กติกา มารยาท และ บทลงโทษ 26/01/2553
เริ่มหัวข้อโดย: มหาศักติ ที่ สิงหาคม 23, 2010, 14:38:53
รับคับ.


หัวข้อ: ตอบ: กฎ กติกา มารยาท และ บทลงโทษ 26/01/2553
เริ่มหัวข้อโดย: lnw_Deva_Purana ที่ ตุลาคม 11, 2010, 12:48:35
รับทราบครับ


หัวข้อ: ตอบ: กฎ กติกา มารยาท และ บทลงโทษ 26/01/2553
เริ่มหัวข้อโดย: อักษรชนนี ที่ ตุลาคม 14, 2010, 22:32:35
ขออนุญาตดันกระทู้นี้นะครับ

เนื่องจากช่วงนี้มีผู้ที่ให้ความสนใจ สมัครเป็นสมาชิกของ www.HinduMeeting.com เป็นจำนวนมาก

จึงขอเชิญสมาชิกใหม่ทุกท่าน (รวมทั้งสมาชิกเก่า) ศึกษากฏ กติกา มารยาท รวมทั้งบทลงโทษของทางเว็บ

เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย อันจะช่วยทำให้บ้านหลังนี้น่าอยู่ และเป็นศูนย์รวมขององค์ความรู้ในศาสนาพราหมณ์-ฮินดูอย่างแท้จริง


หัวข้อ: ตอบ: กฎ กติกา มารยาท และ บทลงโทษ 26/01/2553
เริ่มหัวข้อโดย: เทวาเหนือเกล้า ที่ ตุลาคม 16, 2010, 11:49:23
รับทราบและพร้อมปฏิบัติตามค่ะ


หัวข้อ: ตอบ: กฎ กติกา มารยาท และ บทลงโทษ 26/01/2553
เริ่มหัวข้อโดย: บุตรมาเตศวรีศรีมหาอุมาเทวี ที่ มีนาคม 19, 2011, 00:39:27
เรียนสอบถามครับ
ถ้าเป็นสมาชิกที่ถูกแบนออกไปแล้ว
แต่ไม่ใช่แบบคุณ  chai  นะครับ
พอดีน้องเค้าเพิ่งโดนไปอ่ะครับ  คุณมาตาศรีมารีอัมมัน  อ่ะครับ
ผมคุยกับน้องเค้าแล้วว่าจะแก้ไขปรับปรุงตัว
และอยากจะเข้ามาใหม่  น้องเค้าสมัครได้แล้ว
แต่เห็นบอกว่าโดนแบนอีกแล้วทั้งที่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะครับ 
ไม่ทราบว่าพอจะให้โอกาสน้องสักครังได้ไหมครับ


ขอความกรุณาแทนน้องด้วยนะครับ


หัวข้อ: ตอบ: กฎ กติกา มารยาท และ บทลงโทษ 26/01/2553
เริ่มหัวข้อโดย: อักษรชนนี ที่ มีนาคม 19, 2011, 01:12:05
กฏ ก็คือ กฏ บทลงโทษ ก็คือ บทลงโทษ ที่ผมต้องแบนไม่ใช่เพราะไม่ให้โอกาส แต่ต้องการให้ผู้ที่ถูกแบนสำนึกผิด และปรับปรุงตัว รวมทั้งเพื่อให้เห็นความสำคัญของบทลงโทษ

มิใช่ว่าถูกแบนแล้ว ก็คิดว่าฉันไม่กลัว เพราะยังไงฉันก็สมัครชื่อใหม่เข้ามาได้ ถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วจะมีกฏ กติกา และบทลงโทษของเว็บไปเพื่ออะไร

ในกรณีของคุณมาตาศรีมารีอัมมัน ในเมื่อพร้อมจะปรับปรุงตัว และมีเพื่อนสมาชิกพร้อมให้โอกาส ผมก็จะขอเวลาแบนต่อไปอีกหนึ่งเดือน

หลังจากนั้นให้สมัครเข้ามาใหม่ พร้อมทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรว่าจะปรับปรุงตัวใหม่ และเคารพในกฏกติกาของเว็บ

และหากการกลับมาครั้งนี้ มีการละเมิดกฏ กติกา มารยาทอีก ทางทีมงานก็จำเป็นต้องดำเนินการเหมือนกับสมาชิกที่ชื่อ chai

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดพิจารณา

ทีมงาน HinduMeeting


หัวข้อ: ตอบ: กฎ กติกา มารยาท และ บทลงโทษ 26/01/2553
เริ่มหัวข้อโดย: บุตรมาเตศวรีศรีมหาอุมาเทวี ที่ มีนาคม 19, 2011, 20:06:26
กฏ ก็คือ กฏ บทลงโทษ ก็คือ บทลงโทษ ที่ผมต้องแบนไม่ใช่เพราะไม่ให้โอกาส แต่ต้องการให้ผู้ที่ถูกแบนสำนึกผิด และปรับปรุงตัว รวมทั้งเพื่อให้เห็นความสำคัญของบทลงโทษ

มิใช่ว่าถูกแบนแล้ว ก็คิดว่าฉันไม่กลัว เพราะยังไงฉันก็สมัครชื่อใหม่เข้ามาได้ ถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วจะมีกฏ กติกา และบทลงโทษของเว็บไปเพื่ออะไร

ในกรณีของคุณมาตาศรีมารีอัมมัน ในเมื่อพร้อมจะปรับปรุงตัว และมีเพื่อนสมาชิกพร้อมให้โอกาส ผมก็จะขอเวลาแบนต่อไปอีกหนึ่งเดือน

หลังจากนั้นให้สมัครเข้ามาใหม่ พร้อมทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรว่าจะปรับปรุงตัวใหม่ และเคารพในกฏกติกาของเว็บ

และหากการกลับมาครั้งนี้ มีการละเมิดกฏ กติกา มารยาทอีก ทางทีมงานก็จำเป็นต้องดำเนินการเหมือนกับสมาชิกที่ชื่อ chai

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดพิจารณา

ทีมงาน HinduMeeting

รับทราบครับ 
ไว้คบ1เดือนแล้วผมจะบอกให้น้องสมัครเข้ามาใหม่นะครับ
ขอบคุณครับ


หัวข้อ: ตอบ: กฎ กติกา มารยาท และ บทลงโทษ 26/01/2553
เริ่มหัวข้อโดย: Khunnai Kapook ที่ มีนาคม 20, 2011, 20:15:12
รับทราบค่ะและพร้อมจะปฏิบัติตามค่ะ


หัวข้อ: ตอบ: กฎ กติกา มารยาท และ บทลงโทษ 26/01/2553
เริ่มหัวข้อโดย: thepool_koy ที่ มิถุนายน 01, 2011, 01:19:52
น้องใหม่ รับทราบค่ะ กฏระเบียบชัดเจนดี


หัวข้อ: ตอบ: กฎ กติกา มารยาท และ บทลงโทษ 26/01/2553
เริ่มหัวข้อโดย: jungza168 ที่ มิถุนายน 20, 2011, 12:09:28
ผมอยากทราบว่าถ้าผมจะอยาก ลงเวปสำหรับคนที่ต้องการเช่าเทวรูป อะครับผมต้อทำยังงัยบ้างครับ
 ไม่ทราบว่าจะลงประกาศในเวปนี้ต้องทำยังงัยบ้างอ่ะครับ
ขอบพระคุนมากครับ maybe_jungza@hotmail.com


หัวข้อ: ตอบ: กฎ กติกา มารยาท และ บทลงโทษ 26/01/2553
เริ่มหัวข้อโดย: กาลิทัส ที่ มิถุนายน 20, 2011, 13:06:13
ต้องขออภัยคุณ jungza168 มา ณ โอกาสนี้ครับ
 
เนื่องจากทางเว็บไซด์ของเรา งดเว้นการโฆษณาเชิงพานิชย์ทั้งหมดครับ ยกเว้นเสียแต่เป็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์
ของทางศาสนสถานทางฮินดูจำนวน 4 แห่งเท่านั้น
 
ซึ่งทั้งสี่แห่ง ตามรายชื่อด้านล่างครับ
 
1. วัดพระศรีมหาอุมาเทวี
2. เทวสถานโบสถ์พราหมณ์
3. วัดวิษณุ
4. เทพมณเฑียร
 
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ครับ
 


หัวข้อ: ตอบ: กฎ กติกา มารยาท และ บทลงโทษ 26/01/2553
เริ่มหัวข้อโดย: nungruthai ที่ พฤษภาคม 23, 2012, 23:07:59
อ่านแล้ว รับทราบและจะปฏิบัติอย่างเคร่งครัดค่ะ


หัวข้อ: ตอบ: กฎ กติกา มารยาท และ บทลงโทษ 26/01/2553
เริ่มหัวข้อโดย: อักษรชนนี ที่ ตุลาคม 28, 2012, 21:47:24
***ช่วงนี้มีเพื่อนสมาชิกมาใหม่หลายท่านนะครับ จงขออนุญาตดันกระทู้นี้เพื่อให้ทุกท่านทั้งสมาชิกเก่าและใหม่ได้ทำความเข้าใจกับกฏ กติกา มารยาทของบอร์ดแห่งนี้ เพื่อที่จะได้เกิดประโยชน์สูงสุดและเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาครับ***


หัวข้อ: ตอบ: กฎ กติกา มารยาท และ บทลงโทษ 26/01/2553
เริ่มหัวข้อโดย: shaya ที่ มีนาคม 26, 2013, 13:40:26
รับทราบเจ้าค่ะ
หากน้องทำผิดอะไร ด้วยว่ารู้เท่าไม่ถึงการณ์ เป็นมิบังควร เห็นทีต้องวอนความกรุณจากพวกพี่ๆช่วยอบรมสั่งสอนด้วยนะคะ